Άρθρο 30 (άρθρο 30 της Οδηγίας) Αξιολόγηση και επανεξέταση των σχεδίων και των προγραμμάτων

1. Το ΕΣΔΑ αναθεωρείται ανά εξαετία, εφόσον από τη σχετική αξιολόγηση που διενεργείται από το ΥΠΕΚΑ, μετά από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών, προκύψει τεκμηριωμένη γι’ αυτό ανάγκη. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η τροποποίησή του και πριν την πάροδο εξαετίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζητήματα που ανακύπτουν:

α) από την προώθηση ή εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων με ευρωπαϊκό, διασυνοριακό ή διακρατικό χαρακτήρα που δεν προβλέπονταν κατά τον χρόνο κατάρτισης του ΕΣΔΑ,

β) εξαιρετικές ανάγκες από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές ή κινδύνους,

γ) εξαιρετικές και απρόβλεπτες ανάγκες που είναι πιθανό να προκύψουν κατά την υλοποίηση (έργων και προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων) του ΕΣΔΑ και για θέματα εθνικής ή διαπεριφερειακής κλίμακας.

δ) από την τροποποίηση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.

Η αναθεώρηση ή τροποποίηση του ΕΣΔΑ γίνεται σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και εγκρίνεται με νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΚΑ και των συναρμοδίων Υπουργείων.

2. Το ΠΕΣΔΑ αναθεωρείται ανά εξαετία, εφόσον από τη σχετική αξιολόγηση που διενεργείται από την Περιφέρεια, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, προκύψει τεκμηριωμένη γι’ αυτό ανάγκη. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η τροποποίησή του και πριν την πάροδο εξαετίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν σημαντικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν.

3. Τα προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων αξιολογούνται, τουλάχιστον, ανά εξαετία και αναθεωρούνται, εφόσον ενδείκνυται, και εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11.

4. Παρέχονται στοιχεία προόδου ως προς την ολοκλήρωση και την εφαρμογή των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, προκειμένου να τα περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεση του.

 • 13 Απριλίου 2011, 18:03 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Αξιολόγηση σχεδίων Εθνικής εμβέλειας. Συμφωνούμε να γίνεται η αξιολόγηση ανά πενταετία και μάλιστα οι όροι, προϋποθέσεις και δράσεις να είναι πάντα προς το αυστηρότερο.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • Σε σχέση με το 1β.

  Αν τα ποσοστά των θανάτων και των καρκίνων των κατοίκων περιοχών όπως είναι η Πτολεμαϊδα δε σας φτάνουν, τότε κάντε μια βόλτα στον οφλαλμίατρο.
  Γιατί την καλύτερη στατιστική τη δίνουν τα Νεκροταφεία και οι Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου. Δυστυχώς, δεν είναι όπως στους σεισμούς ή τα τσουνάμι, που είναι και πιο εντυπωσιακά από τηλεοπτικής απόψεως. Απλώς βλέπεις να πεθαίνουν και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Και πραγματικά λειτουργεί το σύστημα υγείας. Πεθαίνεις τελικά, αλλά στο τέλος, όλοι προσπαθούν. Δεν παύει όμως να είναι αλήθεια.

  Κατά τα άλλα μπλα…μπλα…μπλα…

  Υ.Σ. Όταν πεθαίνουν και οι δύο ασφαλιζόμενοι, γιατί κόβεται η σύνταξή τους; Αφού τα έχουν πληρώσει, δε θα πρέπει να δίνεται μια αποζημίωση ισάξια με τον περίφημο μέσο όρο ζωής; Πολύ ωραίο κοινωνικό συμβόλαιο.

  Θεμιστοκλής Α. Ιωαννίδης
  Επικ. Καθηγητής (Π.Δ.407/80)
  Τμήμα Μηχανικών και Επιστήμης των Υλικών
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων