Άρθρο 40 (άρθρο 40 της Οδηγίας) Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Με τον παρόντα νόμο ενσωματώνεται πλήρως στο εθνικό μας δίκαιο η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 και με το Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/2010 και όπως εκάστοτε ισχύει, αποτελούν το πλήρες πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου και των Ν. 2939/2001 και Ν. 3854/2010 όπως κάθε φορά ισχύουν, ρυθμίζονται αναλυτικά και διεξοδικά τα μέτρα και οι όροι για τη διαχείριση των αποβλήτων, οι προδιαγραφές διαχείρισης των αποβλήτων και κάθε συναφές θέμα με τη διαχείριση των αποβλήτων.

 • 13 Απριλίου 2011, 19:41 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Να ενσωματωθεί η οδηγία αυτή στο Εθνικό δίκαιο και μάλιστα με νόμο πλαίσιο, όπου θα καθορίζονται τα μέτρα και οι όροι διαχείρισης των αποβλήτων χωρίς έκδοση ΚΥΑ ή ΠΔ.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266