Άρθρο 35 (άρθρο 35 της Οδηγίας) Τήρηση αρχείων – μητρώων

1. Οι εγκαταστάσεις ή οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23, παράγραφος 1, οι παραγωγοί αποβλήτων και οι φορείς διαχείρισης, οι εταιρείες που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση ή ενεργούν ως έμποροι και μεσίτες αποβλήτων, τηρούν χρονολογικά αρχεία με τις ποσότητες, τη φύση, την προέλευση και, ανάλογα με την περίπτωση, τον προορισμό, την συχνότητα συλλογής, τον τρόπο μεταφοράς και τη μέθοδο επεξεργασίας που προβλέπονται για τα απόβλητα και διαθέτουν τις εν λόγω πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές.

2. Οι φορείς διαχείρισης αποβλήτων της παραγράφου 22.β. του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, τηρούν τα αρχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επί τουλάχιστον 10 έτη.

3. Οι φορείς διαχείρισης αποβλήτων της παραγράφου 22.α. του άρθρου 3 του παρόντος νόμου (οργανισμοί και επιχειρήσεις) που μεταφέρουν μη επικίνδυνα απόβλητα υποχρεούνται να τηρούν τα σχετικά αρχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες, τη φύση (κωδικό ΕΚΑ), την προέλευση και, ανάλογα με την περίπτωση, τον τρόπο μεταφοράς, τον τελικό αποδέκτη και τη μέθοδο επεξεργασίας, για τουλάχιστον 2 έτη.

4. Οι φορείς διαχείρισης αποβλήτων της παραγράφου 22.α. του άρθρου 3 του παρόντος νόμου (οργανισμοί και επιχειρήσεις) που μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα, υποχρεούνται να τηρούν τα έντυπα αναγνώρισης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 13588/725/2006, επί τουλάχιστον 2 έτη.

5. Τα δικαιολογητικά της εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων χορηγούνται κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών ή ενός προηγούμενου κατόχου.

 • 13 Απριλίου 2011, 19:21 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Ναι, να τηρούνται αρχεία στο ΥΠΕΚΑ

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 1 Απριλίου 2011, 09:24 | MARIA KONSTANTINIDOU

  Οι επιχειρήσεις οι οποίες τηρούν μηχανογραφημένο σύστημα και έχουν θεωρημένη αποθήκη να μπορούν να τηρούν το αρχείο – μητρώο ηλεκτρονικά με γνωστοποίηση των αρμόδιων αρχών και όχι απαραίτητα σε έντυπη μορφή.