Άρθρο 31 Συμμετοχή του κοινού

Οι ενδιαφερόμενοι, οι αρχές και το ευρύ κοινό έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά μετά την εκπόνησή τους, σύμφωνα με την οδηγία 2003/35/ΕΚ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων. Τα σχέδια και τα προγράμματα υπόκεινται σε διαβούλευση, τοπική ή πανελλαδική, αναρτώνται στον ιστοχώρο διαβούλευσης, στον οποίο έχει πρόσβαση το κοινό.

 • Το τοπική ή Πανελλαδική πως να το ερμηνεύσουμε αφού τα σχέδια και τα προγράμματα αναρτώνται στον ιστοχώρο ούτως ή άλλως ?

 • 13 Απριλίου 2011, 18:47 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Η συμμετοχή του κοινού πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη, γιατί η προστασία του περιβάλλοντος αφορά όλους, προκειμένου να έχουμε αειφορία στο σύστημα. Αυτό για να επιτευχθεί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 9.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 12 Απριλίου 2011, 10:32 | Μαρία Ε. Φλεμετάκη

  Υπάρχει διαφορά μεταξύ των εννοιών «συμμετοχή στην εκπόνηση» και «διαβούλευση».
  Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (αρμόδιοι διαχείρισης ή/και ελέγχου και παρακολούθησης υλοποίησης, καθώς και –δυνητικά- οι τοπικοί ερευνητικοί φορείς με εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων) τουλάχιστον, θα έπρεπε να συμμετέχουν στην εκπόνηση και όχι μόνο στη διαβούλευση, ειδικά μάλιστα στα ΠΕΣΔΑ, όπου μπορούν να συμβάλλουν μέσω της τεχνογνωσίας που διαθέτουν.

 • 1 Απριλίου 2011, 09:06 | Σαμαρτζής Παναγιώτης

  Στην κατεύθυνση ενίσχυσης της συμμετοχής, καταθέτω πρόταση αντικατάστασης

  «Οι ενδιαφερόμενοι, οι αρχές και το ευρύ κοινό έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά μετά την εκπόνησή τους, σύμφωνα με την οδηγία 2003/35/ΕΚ ή, ανάλογα με την περίπτωση, την οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων,σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες και και μεθόδους δημόσιας διαβούλευσης του άρθρου 28» (βλέπε αντίστοιχο σχολιασμό)