Άρθρο 13 (άρθρο 13 της Οδηγίας) Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος

Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως:

α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα,

β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές, και

γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

 • γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο the countryside ! ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

  πως τώρα έγινε το countryside δηλαδή η εξοχή …τοπίο είναι απορίας αξιον ..

 • 13 Απριλίου 2011, 22:59 | Δημήτρης Τ

  Στο β) αναφέρει : χωρίς να προκαλείται ‘όχληση από θορύβο ή οσμές.
  μήπως είναι πολύ γενικό? Όλες οι οσμές δεν προκαλούν απαραίτητα βλάβη στο περιβάλλον ή την υγεία του ανθρώπου!

 • 13 Απριλίου 2011, 22:12 | Δημήτρης Τ

  στο β) αναφέρει : χωρίς να προκαλείται ‘όχληση από θορύβο ή οσμές.
  μήπως είναι πολύ γενικό?Όλες οι οσμές δεν προκαλούν απαραίτητα βλάβη.

 • 13 Απριλίου 2011, 18:54 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Βεβαίως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η διαχείριση των αποβλήτων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ή ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, το νερό, ο αέρας, το έδαφος, τα φυτά, τα ζώα, χωρίς να προκαλείται όχληση από θορύβους ή οσμές και να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο και τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Σπάνια στη χώρα μας εφαρμόστηκαν όλα τα παραπάνω με γνώση και αναγνώριση του κινδύνου. Π.χ ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης παρανόμως χωροθετήθηκε στην Γ΄ Ζώνη της διεθνούς συνθήκης RAMSAR και σε τέτοιο υψόμετρο (περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος).

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 12 Απριλίου 2011, 11:03 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΣ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
  ΤΟΥ Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4-06-2010)
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΑΖΑ

  Η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (βιοαέριο) από βιομάζα (ΑΠΕ), έχει τρία (3) μεγάλα κενά που καθιστούν διάτρητο τον νόμο για το πρόβλημα που θέλει να επιλύσει (Διαχείριση οργανικών αποβλήτων και παραγωγή πράσινου CO2).
  Με τον νόμο αυτόν επιδοτείται η μεγαβατώρα με 220€ ή 253€.
  Η τιμή αυτή της MWh, είναι από τις μεγαλύτερες σε όλο τον κόσμο και δίδεται για να βοηθήσει στην επίλυση των δύο πολύ μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα :
   Της Διαχείρισης των Οργανικών και Βιοαποδομήσιμων ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
   Της παραγωγής Βιοαερίου – Ηλεκτρικής ενέργειας και Πράσινου CO2.
  Στη σημερινή περιβαλλοντική και οικονομική πολύ δύσκολη συγκυρία, που διανύει η χώρα μας, επιβάλλεται οι επιδοτήσεις που δίδονται πρέπει να εξασφαλίζουν ότι επιλύουν ολοκληρωτικά τα προβλήματα για τα οποία θεσπίστηκαν και να διασφαλίζουν απολύτως τις θυσίες του Ελληνικού λαού καθώς και την βοήθεια που παρέχεται από την Ε.Ε και το ΔΝΤ.
  Πρέπει ρητώς να αναφερθεί ότι η επίλυσης των ανωτέρω προβλημάτων, έχει τελείως άλλη αντιμετώπιση στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης (Γερμανία, Βέλγιο, Σουηδία, Φιλανδία κλπ) από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και συγκεκριμένα από την Ελλάδα.
  Οι χώρες τις Βόρειας Ευρώπης έχουν ήδη επιλύσει (εδώ και δεκαετίες) το πρόβλημα της διαχείρισης των οργανικών και βιοαποδομήσιμων ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και επικεντρώθηκαν μόνο στη παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας και πράσινου CO2.
  Σε αντίθεση οι χώρες της Νοτίου Ευρώπης και ιδιαίτερα της Ελλάδος, που δεν έχουν ακόμη επιλύσει το πρόβλημα της διαχείρισης των οργανικών και βιοαποδομήσιμων ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, πρέπει να τους ενδιαφέρει πρωτίστως να επιλύσουν το πρόβλημα αυτό σε συνδυασμό και με το πρόβλημα της παραγωγής πράσινου CO2.
  Επιβάλλεται λοιπόν η Ελληνική νομοθεσία να διασφαλίζει απολύτως, και τις δύο (2) παραπάνω παραμέτρους, για την επιδοτούμενη αυτή τιμή της MWh.
  Με την ολιγόμηνη εφαρμογή του νόμου και από τις αιτήσεις που κατέθεσαν φορείς – εταιρείες, για την άδεια παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στην αρμόδια αρχή (ΡΑΕ) αποδείχτηκε ότι, αρκετοί επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν το κενό που υπάρχει στον νόμο.
  Το κενό αυτό του Νόμου δεν διασφαλίζει την απόλυτη συνύπαρξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πράσινου CO2 από βιομάζα που προέρχεται κατά πλειονότητα από Οργανικά και Βιοαποδομήσιμα ΑΠΟΒΛΗΤΑ.
  Έτσι εκδόθηκαν άδειες από την ΡΑΕ, σε φορείς – εταιρείες που το σύνολο της προς διαχείριση Βιομάζας κατά μεγάλη πλειοψηφία είναι οργανικά ΤΡΟΦΙΜΑ (ενσιρώματα) καθώς και ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Γλυκερίνη) που έχουν μεγάλες ποσότητες ενώσεις του Άνθρακα που δεν έχουν καταναλωθεί από την βιολογική επεξεργασία.
  Αυτό γίνεται γιατί τα ενσιρώματα και η γλυκερίνη, που έχουν υψηλές συγκεντρώσεις άνθρακα λόγω της μη βιολογικής επεξεργασίας, παράγουν με απλούστερες διαδικασίες μεγάλες ποσότητες Βιοαέριο με συνέπια το μεγάλο κέρδος σε συνάρτηση με την υπάρχουσα τιμή της MWh,
  Οι μονάδες αυτές (food to energy) δεν επιλύουν το πρόβλημα της διαχείρισης των Οργανικών και βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που ρυπαίνουν και μολύνουν και που καλείται η Ελλάδα αν δεν τα επιλύσει άμεσα να πληρώνει τεράστια πρόστιμα.
  Για τις μονάδες αυτές στην Γερμανία οι επιδοτήσεις έχουν περικοπή.
  Οι μονάδες (waste to energy) που διαχειρίζονται συνολικά Οργανικά και Βιοαποδομήσιμα απόβλητα, έχουν πιο σύνθετες διαδικασίες για να παράξουν Βιοαέριο – Ηλεκτρική ενέργεια και Πράσινο CO2 και μπορούν να λειτουργήσουν και χωρίς ενσιρώματα και γλυκερίνες.
  Εάν δεν υπάρξει άμεση τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που να διασφαλίζει πρωτίστως την διαχείριση των οργανικών και βιοαποδομήσιμων ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ θα έχουμε επιδοτήσει με πολλά εκατομμύρια Ευρώ την παραγωγή πράσινου CO2, χωρίς να επιλύσουμε τα τεράστιο πρόβλημα της διαχείρισης των οργανικών και βιοαποδομήσιμων ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και θα επωμιστούμε όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις (οικονομικές και περιβαλλοντικές).
  Προτεινόμενη λύση διασφάλισης των δύο (2) παραμέτρων
  Ο ορισμός του Οργανικού Αποβλήτου είναι το κατάλοιπο από οποιαδήποτε επεξεργασία φυσική ή βιομηχανική που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τροφή σε ζώα ή σε ανθρώπους, δεν είναι Προϊόν και δεν έχει καμία εμπορική αξία.
  1. Η επιδοτούμενη τιμή των 220€ ή 253€ την μεγαβατώρα να δίδεται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που το σύνολο της Βιομάζας να περιέχει τουλάχιστον κατά 85% Οργανικό ΑΠΟΒΛΗΤΟ ή Βιοαποδομήσιμο υλικό.
  Το υπόλοιπο 15% μπορεί να είναι άλλης μορφής οργανικής προέλευσης.
  2. Επιδότηση 110€ ή 130€ την μεγαβατώρα να δίδεται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που το σύνολο της Βιομάζας, να περιέχει λιγότερο από 85% Οργανικό ΑΠΟΒΛΗΤΟ ή Βιοαποδομήσιμο υλικό.
  3. Επιδότηση 90€ ή 100€ την μεγαβατώρα να δίδεται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Βιομάζα ή Βιοαποδομήσιμο υλικό ανεξαρτήτως οργανικής σύστασης αν η μονάδα που θα τα διαχειριστεί χρησιμοποιεί και Φυσικό Αέριο. Δηλαδή σε συμπαραγωγή γιατί υπάρχει άμεσα ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί το Φυσικό Αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με βιοαέριο, αφού οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες είναι οι ίδιες.
  4. Ακόμη πρέπει να προσεχθεί στην περιοχή που θα λειτουργεί μονάδα διαχείρισης αποβλήτων με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να μην υπάρχει σε απόσταση ενός (1) χιλιομέτρου μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φυσικό Αέριο για να μην έχουμε τους προηγούμενους κινδύνους.

  Ολοκληρωμένη λύση Διαχείριση οργανικών αποβλήτων

  Τα περιβαλλοντικά πρόβλημα που δημιουργούνται από το κατάλοιπο της λειτουργίας μονάδων διαχείρισης αποβλήτων στις πλείστες περιπτώσεις, δημιουργούν μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα από αυτά που καλούνται να λύσουν, αν δεν τα διαχειριστούμε και αυτά καταλλήλως..
  Για την ολοκληρωμένη και σωστή διαχείριση των οργανικών και βιοποδομήσιμων αποβλήτων, πρέπει εκτός των ανωτέρω διαπιστώσεων, να ληφθεί ακόμα υπόψη ότι:
  Οποιαδήποτε τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική μελέτη κατατίθεται σε οποιοδήποτε φορέα, επιβάλλεται να καταγράφει και να αναλύει αποδεδειγμένα και εγγυημένα τον τρόπο της διαχείρισης και αξιοποίησης του καταλοίπου (στερεού και υγρού) της επεξεργασίας, με βάσει την Ελληνική και Ε.U νομοθεσίας.

 • 12 Απριλίου 2011, 11:32 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΣ

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
  ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΛΑΣΜΑ
  Οι μονάδες Διαχείρισης Αποβλήτων – Απορριμμάτων, που χρησιμοποιούν στα συστήματά τους την νέα τεχνολογία του Πλάσματος Ηλεκτρικού Τόξου Συνεχούς Ρεύματος, άρχισαν να έχουν παγκοσμίως ηγετική θέση, με πληθώρα εγκατεστημένων μονάδων σε όλο τον κόσμο και είναι στην Ευρώπη.
  Η τεχνολογία αυτή, έχει ευρύτατο φάσμα εφαρμογών που περιλαμβάνει:
  • Διαχείριση και αδρανοποίηση Επικίνδυνων και Τοξικών Αποβλήτων
  • Διαχείριση και αδρανοποίηση Ραδιενεργών Αποβλήτων
  • Καθαρισμό και Αποστείρωση μολυσμένων εδαφών
  • Ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων από απόβλητα
  • Διαχείριση λυματολάσπης με αδρανοποίηση και ανάκτηση των Επικίνδυνων και Τοξικών καθώς και των Βαρέων Μετάλλων
  • Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων με παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας και αδρανούς τελικού Υαλοποιημένου Προϊόντος με Εμπορική αξία και με πολύ μειωμένο κόστος κατασκευής και λειτουργίας.
  Τι είναι το Πλάσμα
  Το πλάσμα είναι ιονισμένο αέριο υψηλής ενέργειας και έντονης φωτεινής ακτινοβολίας. Θεωρείται ως η τέταρτη κατάσταση της ύλης μετά τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια. Σε κατάσταση πλάσματος βρίσκεται ο αέρας στον κεραυνό και τους ηλεκτρικούς σπινθήρες, στο ηλεκτρικό τόξο της οξυγονοκόλλησης στη φωτόσφαιρα του ήλιου κλπ.
  Η δημιουργία του ηλεκτρικού τόξου δεν απαιτεί την ανάφλεξη συμβατικών καυσίμων αλλά μόνο ηλεκτρική ενέργεια. Για το λόγο αυτό το πλάσμα αποτελεί την πλέον καθαρή πηγή έντονης θερμότητας (30000C) και φωτός.
  Ο συνδυασμός της υψηλής θερμοκρασίας με την έντονη φωτεινή ακτινοβολία έχουν τη δυνατότητα να διασπούν και να καταστρέφουν άμεσα, όλες τις επικίνδυνες και τοξικές χημικές ενώσεις. Η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχτεί, δημιουργεί και διατηρεί το πλάσμα σε απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο και έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τα παραγόμενα προϊόντα και τις αναλογίες τους.
  Ο τρόπος διαχείρισης και επεξεργασίας που χρησιμοποιείται είναι ολοκληρωτικός και παράγει προϊόντα απολύτως αδρανή και αβλαβή ανάλογα με την κάθε επεξεργασία και το εναπομένον τελικό υλικό από την επεξεργασία είναι ένα υαλώδες υλικό απολύτως αδρανές και αβλαβές, που δεν είναι κατάλοιπο αλλά προϊόν καταχωρημένο στον επίσημο κατάλογο των εμπορεύσιμων προϊόντων της E.U. διαθέτοντας κωδικοποίηση εμπορεύσιμου προϊόντος (commodity code) και μπορεί να εμπορευθεί για κατασκευαστικές, οικοδομικές και διακοσμητικές ακόμη χρήσεις.
  Η διαχείριση και επεξεργασία των στερεών αστικών αποβλήτων είναι ολοκληρωτική (όπως αναλύεται κατωτέρω) και παράγει ηλεκτρική ενέργεια και ένα υαλώδες υλικό απολύτως αδρανές και αβλαβές.
  Η διαδικασία επεξεργασίας των Στερεών Αποβλήτων
  Τα στερεά αστικά απόβλητα μετά το διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων πολτοποιούνται και εισάγονται σε θάλαμο αεριοποίησης. Εκεί και με ενέργεια που προέρχεται από την ίδια τη θερμογόνο τους δύναμη υπερθερμαίνονται και το μεγαλύτερο μέρος τους αεριοποιείται.
  Η διαδικασία δεν είναι καύση και δεν υπάρχει ανάφλεξη.
  Κατόπιν, το αέριο και τα στερεά εισάγονται στο δεύτερο θάλαμο όπου εκτίθενται στην υπερθέρμανση και τη φωτεινή ακτινοβολία του πλάσματος ηλεκτρικού τόξου. Όλες οι χημικές ενώσεις διασπώνται και με τον κατάλληλο χειρισμό, ανασυντίθενται, τα μεν αέρια σε ένα αέριο μίγμα πλούσιο σε υδρογόνο και απολύτως απαλλαγμένο από κάθε τοξικότητα, τα δε στερεά τήκονται και σχηματίζουν το υαλώδες προϊόν.
  Στην επόμενη και τελευταία φάση το αέριο μίγμα οδεύει με απόλυτα καθαρό τρόπο σε ηλεκτρογεννήτρια παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια.
  Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τηρούνται οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί όροι και standards της EU. Ενδεικτικά, ακολουθεί πίνακας αέριων εκπομπών.

  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ
  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  Η ανωτέρω μέθοδος έχει πληθώρα εφαρμογών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα όπου έχουμε απόβλητα όπως :

   Διαχείριση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων της Βιομηχανικής Ζώνης Οινοφύτων – Βοιωτίας (Μόλυνση Ασωπού).

   Διαχείριση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων Διυλιστηρίων και Πετροχημικών.

   Διαχείριση Λυματολάσπης των Βιολογικών Καθαρισμών των πόλεων και των Βιομηχανικών Μονάδων (Υγρής ή Αποξηραμένης) π.χ. Ψυτάλλειας.

   Διαχείριση Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών συσκευών, με ανάκτηση όλων των πολυτίμων μετάλλων.

   Διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση Στερεών Αστικών Αποβλήτων.

   Καθαρισμός και αδρανοποίηση παλαιών Χωματερών.

   Ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων από Βιομηχανικά απόβλητα (Καταλύτες, Υπολείμματα σκουριών κλπ).

   Ανάκτηση μετάλλων όπως αλουμινίου, σιδήρου, νικελίου, χρωμίου κλπ.

 • 12 Απριλίου 2011, 11:50 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΣ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

  Η εναπόθεση των αστικών στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων σε Χωματερές και ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ που ισχύει μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα, έχει προκαλέσει μεγάλο οικολογικό πρόβλημα λόγω της οξείας ρύπανσης και μόλυνσης του Περιβάλλοντος (έδαφος, υδροφόρο ορίζοντα, νερά, θάλασσα, αέρα) καθώς και της υποβάθμισης της ζωής των πολιτών με την έκκληση οσμών και την μόλυνση της τροφικής αλυσίδας.
  Η μη αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήματος μέχρι και σήμερα οφείλεται, είτε σε άγνοια των εκάστοτε αρμοδίων, είτε στην εμπλοκή ιδιοτελών συμφερόντων που ήθελαν και θέλουν να αισχροκερδήσουν σε βάρος της χώρας και της υγείας των πολιτών της.
  Η κατάσταση αυτή έφτασε σήμερα ευτυχώς στο τέλος της, λόγω :
  • Της μεγάλης πίεσης που άσκησε και ασκεί η Ε.U. προς συνολική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και με επιβολή μεγάλων προστίμων.
  • Της απαίτησης των πολιτών να ζουν σε ένα Καθαρό Περιβάλλον, γιατί πλέον κατανόησαν ότι η μη ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων – απορριμμάτων είναι ένας αργός καθημερινός θάνατος.
  • Της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλει η σημερινή Κυβέρνηση, με το αρμόδιο Υπουργείο, για την επίλυση του προβλήματος αυτού.
  Η επίλυση αυτού του προβλήματος της διαχείρισης των Αστικών στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων, που είναι τόσο σημαντική και καθοριστική για το Περιβάλλον μας και για την υγεία και την ζωή των πολιτών, πρέπει να γίνει με τις πλέον σύγχρονες Τεχνολογικές και διεθνώς καταξιωμένες μεθόδους και όχι με τις πεπαλαιωμένες μεθόδους.
  Η ανάγκη της χρησιμοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών και όχι των πεπαλαιωμένων για την διαχείριση των αποβλήτων – απορριμμάτων στην Ελλάδα, είναι απαραίτητη και επιτακτική για τους εξής σημαντικούς λόγους :
  • Το περιβάλλον στην Ελλάδα είναι κατά πολύ περισσότερο επιβαρυμένο από τα αντίστοιχα των χωρών της Ε.U.
  • Οι παλαιές τεχνολογικά μέθοδοι, διαχείρισης αποβλήτων – απορριμμάτων οι οποίες αποσύρονται από την Ευρώπη λόγω των υψηλών ρύπων που εκλύουν και που είναι σε λειτουργία πάνω από είκοσι έτη όπως :
   Καύση.
   Διαχείριση με παραγωγή RDF και Καύση.
   Κομποστοποίηση χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση.
   Πυρόλυση.
  όσο και αν προσεχθούν μολύνουν και ρυπαίνουν, όπως η μονάδα Καύσης στο Βελγίου λόγων των διοξινών που εκλύθηκαν επήλθε η νόσος των τρελών Αγελάδων, με εκατοντάδες ανθρώπινα θύματα.
  Δεν μπορούν να διαχειριστούν απολύτως τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα καθώς και καθόλου απόβλητα που εμπεριέχουν καρκινογόνα Βαρέα Μέταλλα, με συνέπεια όλες αυτές οι θανατηφόρες ύλες να παραμένουν στο κατάλοιπο που παράγεται από την επεξεργασία.
  Ακόμη κατά την λειτουργία τους εκλύουν δυσάρεστες οσμές.
  • Τα Ελληνικά Αστικά στερεά απόβλητα – απορρίμματα είναι ανάμικτα με επικίνδυνα απόβλητα (σφάγια, βαρέα μέταλλα κλπ) και με τοξικά απόβλητα (μπαταρίες, ηλεκτρονικά, χρώματα κλπ), λόγω της ανύπαρκτης στην πράξη διαλογής στην πηγή και δεν είναι εφικτή η διαχείριση τους από τις παλαιές – αποσυρόμενες τεχνολογίες.
  • Τα κατάλοιπα, τέφρα και κόμποστ που παράγονται από την επεξεργασία των πεπαλαιωμένων μεθόδων, εμπεριέχουν επικίνδυνες και τοξικές ύλες, γιατί τα απόβλητα που εισήχθηκαν στην μονάδα επεξεργασίας εμπεριέχουν
  επικίνδυνες και τοξικές ύλες, βαρέα μέταλλα κλπ που οι πεπαλαιωμένες μέθοδοι δεν μπορούν να τις διαχειριστούν και μένουν στα κατάλοιπα.
  Άρα το κατάλοιπο χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας, που πολλές φορές το κόστος είναι εφάμιλλο με το κόστος της κατασκευής της κύριας μονάδας.
  Για αυτό και σε τέτοιες μονάδες παλαιού τύπου δεν επεξηγείται επακριβώς και εγγυημένα ο τρόπος διαχείρισης του καταλοίπου και η νεφελώδης αυτή αντιμετώπιση έχει σαν αποτέλεσμα το κατάλοιπο αυτό να μολύνει και να ρυπαίνει όπου εναποτεθεί περισσότερο από ότι τα πρωτογενή απόβλητα – απορρίμματα..
  • Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας είναι πολύ μεγάλο, γιατί είναι παλαιάς τεχνολογίας και με μεγάλα λειτουργικά ετήσια έξοδα, που θα κληθεί για μία ακόμα φορά να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος είτε απευθείας είτε ως αμοιβή εισόδου (gate fee) μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Οι νέες σύγχρονες τεχνολογίες βελτιώσανε όλες τις ατέλειες και έλυσαν όλα τα περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα που είχαν οι παλαιές τεχνολογίες, όπως ενδεικτικά αναφέραμε ανωτέρω.
  Το σύνολο των κρατών της Ε.U. που διαχειρίζονται τα απόβλητα τους, εδώ και μία τριακονταετία, με μονάδες που χρησιμοποιούν τις παλαιές μεθόδους, άρχισαν σταδιακά να τις αλλάζουν με μονάδες νέας τεχνολογίας.
  Οι σύγχρονες τεχνολογικά μονάδες έχουν λύσει σχεδόν στο σύνολο τους, όλες τις ατέλειες και δυσλειτουργίες που είχαν οι απερχόμενες μονάδες παλαιάς τεχνολογίας, με γνώμονα :
   Τον απόλυτο σεβασμό στο Περιβάλλον, με μηδενική ρύπανση, μόλυνση και μηδενική έκλυση οσμών.
   Την παραγωγή από την επεξεργασία προϊόντος και όχι κατάλοιπου αποφεύγοντας τις ολέθριες συνέπειες που έχει το κατάλοιπο, αν δεν το διαχειριστούμε και αυτό καταλλήλως.
   Την μεγάλη μείωση του όστους κατασκευής και του κόστους της ετήσιας λειτουργίας.
  Τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων είναι Περιβαλλοντικά και Οικονομικά και συνοπτικά αναλύονται κατωτέρω :
  • Δεν επιβαρύνουν το ήδη βεβαρυμμένο Περιβάλλον της Ελλάδας, γιατί δεν εκλύουν αέρια (δεν είναι Καύση, Πυρόλυση) και για αυτό δεν εκλύουν διοξίνες, φουράνια, και λοιπά επικίνδυνα αέρια.

  • Οι νέες τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να διαχειρισθούν με απόλυτη επιτυχία :

   Τα αστικά στερεά απόβλητα – απορρίμματα, με παραγωγή ενέργειας και τελικού αδρανούς Προϊόντος καταχωρημένου στον επίσημο κατάλογο των προϊόντων της E.U. διαθέτοντας κωδικοποίηση προϊόντος (commodity code).
   Όλων των ειδών τα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και να διασπάσουν όλες τις τοξικές χημικές ενώσεις.
   Την ανάκτηση και να αδρανοποίηση των βαρέων μετάλλων και έτσι η εμπορική εκμετάλλευσης των να είναι εφικτή.
   Την αδρανοποίηση όλης της απομένουσας μάζας της επεξεργασμένης ύλης, μετατρέποντάς τη σε ένα υαλώδες υλικό το οποίο αποτελεί Προϊόν καταχωρημένο στον επίσημο κατάλογο των προϊόντων της E.U. διαθέτοντας κωδικοποίηση προϊόντος (commodity code).

  • Το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλοιπο και είναι απολύτως ασφαλές και αδρανές ώστε να μπορεί να εμπορευθεί για κατασκευαστικές, στην οδοποιία και για διακοσμητικές ακόμη χρήσεις ή και να εναποτεθεί σε ΧΥΤΥ λόγω της αδρανούς υφής του.

  • Επίσης, ο άνθρακας που εμπεριέχεται στη μάζα των αποβλήτων -απορριμμάτων αποσπάται πλήρως από τις ενώσεις του, ορισμένες εν των οποίων είναι άκρως τοξικές και αξιοποιείται πλήρως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ίχνος εκπομπής τοξικών αερίων (διοξίνες, φουράνια) στην ατμόσφαιρα.

  • Την λυματολάσπη, που στην Ελλάδα περιέχει τοξικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα λόγω του κυκλώματος αποχέτευσης που αναμιγνύει αστικά και βιομηχανικά λύματα. Η λυματολάσπη μετατρέπεται σε εμπορεύσιμο προϊόν, ηλεκτρική ενέργεια και υπάρχει και η δυνατότητα ανάκτησης και εμπορίας των μετάλλων που εμπεριέχει. Λύνεται έτσι μία μακροχρόνια πληγή η οποία μαστίζει τη χώρα μας και ιδιαίτερα το λεκανοπέδιο της Αθήνας και τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις και η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η άκρως τοξική και επικίνδυνη λυματολάσπη εναποτίθεται στις χωματερές ή ΧΥΤΑ αποξεραμένη ή μη, με τεράστια έξοδα και ολέθριες συνέπειες για τη Δημόσια Υγεία.

  • Τέλος, οι νέες τεχνολογίες είναι πολύ φθηνότερες από τις πεπαλαιωμένες και κατασκευαστικά αλλά ιδίως όσον αφορά τα λειτουργικά τους έξοδα, αφού εξαιτίας των προηγμένων τεχνικών τους δεν απαιτούν πανάκριβες και εξειδικευμένες διατάξεις καθαρισμού καυσαερίων που εκτοξεύουν τα λειτουργικά κόστη. Επίσης, παράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα και όχι κατάλοιπα τα οποία χρειάζονται περεταίρω, ακόμη πιο ακριβή επεξεργασία, για να αδρανοποιηθούν.

 • 10 Απριλίου 2011, 10:13 | ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ .Π.Χ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΔΙΟΞΙΝΕΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ.
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΗΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ.

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ
  ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

 • Όταν πηγαίνω στα Νεκροταφεία, αυτό το Άρθρο βλέπω.
  Όταν επικοινωνώ με άλλους Ερευνητές ανά τον κόσμο, και εκείνοι τα αντίστοιχα άρθρα βλέπουν για τη Χώρα τους.
  Εξάλλου, θυμάμαι πόσο ενδιαφέρθηκαν οι Νομοθέτες για όσους από εμάς έχουμε έρθει σε επαφή με τοξικά απόβλητα. Συγκινητικό το ενδιαφέρον σας, ευχαριστούμε.
  Μήπως οι τύποι που έχουν πάρει πακτωλό χρημάτων για «μελέτες» έχουν κάνει καμιά φορά κανένα επικίνδυνο για την υγεία τους πείραμα; Άραγε που είναι τώρα; Αφήστε με να φανταστώ…Σύμβουλοι πρώην Υπουργών; Το πέτυχα;

  Σε αυτό όμως, φταίνε και οι Επιστήμονες. Οι οποίοι αυτήν την ώρα, θα πρέπει να βάλουν μπρος τη συνείδηση (όση τους έχει μείνει) και να ξεκολλήσουν λίγο από τα project και τις δημοσιεύσεις και να δούνε λίγο την πραγματικότητα. Κοιτάξτε όλοι πώς αποφασίζεται το μέλλον των παιδιών σας. Μη νομίζουν όταν μεγαλώσουν ότι κάνοντας ανακύκλωση στο Σχολείο ή το Πανεπιστήμιο τελείωσαν όλα.

  Θεμιστοκλής Α. Ιωαννίδης
  Επικ. Καθηγητής (Π.Δ.407/80)
  Τμήμα Μηχανικών και Επιστήμης Υλικών
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • 31 Μαρτίου 2011, 15:44 | Άννα Δεληγιάννη-Τσιουλπά

  Το πρόβλημα των αποβλήτων όπως και κάθε άλλο ,πρώτιστα είναι θέμα παιδείας και όσο τα υπουργεία αρνούνται να συνεργαστούν προκειμένου οι έφηβοι να αποκτήσουν ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον ουδέποτε θα βρεθεί λύση.Για παράδειγμα ο νέος που αποφασίζει να στεγάσει την επιχείρηση τυροκομικών προιόντων κοντά σε ενα ρέμα οδηγεί τα απόβλητα εκεί και επειδή βρίσκεται σε αγροτική περιοχή δεν ελέγχεται -ενώ έχει πάρει προς τούτο επιδότηση.Παιδεία και έλεγχοι!Αναβαθμίζουμε την παιδεία πάντοτε πειραματικά χωρίς ουσία και σε λίγα χρόνια την ακυρώνουμε.Μάθημα υποχρεωτικό για το περιβάλλον δεν υπάρχει και το προαιρετικό έχει ελάχιστη ανταπόκριση.Έλεγχοι;Δήθεν!Πού πάμε με βιολογικούς που δεν λειτουργούν αλλά υπάρχουν για να δικαιολογούν για κάποια χρόνια τα έξοδα ευτελούς κατασκευής;Τι άλλο φανερώνει ο υπερτροφισμός σε θάλασσες και ποτάμια;Τι εμπεριέχουν τα δήθεν καθαρά νερά αγωγών που καταλήγουν σε διάφορες ακτές;Προσοχή λοιπόν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών.Να γίνονται μετρήσεις και να ελέγχονται όλες οι δραστηριότητες που επηρεάζουν το περιβάλλον, σε όλη την επικράτεια.Τα Τεχνικά Επιμελητήρια και οι φορείς να δραστηριοποιηθούν,τα θέματα της ρύπανσης να έρχονται στα περιφερειακά συμβούλια μεσω των αντιπεριφερειαρχών και να προγραμματίζεται σύσκεψη των ΟΤΑ σχετική με το θέμα.Υπάρχουν ρέματα κρυμμένα σχεδόν πίσω από εργοστάσια αποθήκες -που ηθελημένα χτίστηκαν εκεί- που ως βόρβοροι λόγω των αποβλήτων καταλήγουν σε άλλον υδάτινο χώρο.Επιβάλλεται να αλλάξει η σχέση άνθρωπος και φύση!

 • Αγαπητοί,

  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το προτεινόμενο άρθρο 13 δεν αντικατοπτρίζει την παρούσα κατάσταση και αυτή η παρούσα κατάσταση είναι που έχει δημιουργήσει δικαιολογημένα το φοβικό κλίμα στους πολίτες-δημότες και ειδικά σε αυτούς που ζουν σε περιοχές που έχουν επιλεγεί ως χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων ή Υπολλειμάτων (βλέπε Κερατέα, Γραμματικό, κ.λ.π.).

  Το παράδειγμα -προς αποφυγήν-, που βιώνουν οι κάτοικοι του Δ. Φυλής και των ευρύτερων περιοχών πέριξ του Δήμου, είναι κάτι το οποίο πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί στο μέλλον. Αυτό μπορεί να γίνει με σωστό στρατηγικό σχεδιασμό και φυσικά με στοιβαρό ρυθμιστικό πλαίσιο για όσους εμπλακούν στην αγορά Αποβλήτων.
  Και χρειάζεται ρύθμιση κι εποπτεία από την Πολιτεία η αγορά αυτή καθότι το παράδειγμα της Νάπολης, Ιταλίας αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση στρέβλωσης της ορθής διαχείρισης αποβλήτων/αποριμμάτων καθώς σχετίζεται άμεσα με ύποπτες επιχειρηματικές δράσεις, καιροσκοποικές και ανήθικα κερδοσκοπικές χωρίς την παραμικρή ευαισθησία για το περιβάλλον(βλέπε Μαφία Νότιας Ιταλίας).

  Η προστασία του περιβάλλοντος και η διαχείριση αποβλήτων/απορριμάτων πρέπει να είναι άμεσα συνυφασμένες έννοιες και οι οποίες θα πρέπει να σχεδιασθούν & να υλοποιηθούν πάνω σε τρεις βασικούς πυλώνες:

  1. Επιλογή Τεχνολογίας αιχμής με κύρια παράμετρο επιλογής τις επιπτώσεις στο Περιβάλλον και με χρονικό ορίζοντα (technology process & product life cycle) που να επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία σε βάθος χρόνου και την απόσβεση των όποιων επενδύσεων
  2. Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Αγοράς Αποβλήτων -από τα επιχειρηματικά πλάνα έως καιτην λειτουργία των επιχειρησέων που θα δραστηριοποιηθούν στον χώρο αυτό. Αποτύπωση κι έλεγχος τήρησης Διαδικασιών Διαχείρισης Αποβλήτων
  3. Μαθαίνουμε και υιοθετούμε στοιχεία από εμπειρίες παγκόσμιων επιτυχημένων πρακτικών (best practices and case studies). Η επιλογή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι πιο επιτυχημένες πρακτικές να είναι ρεαλιστικά υλοποιήσιμες και προσαρμόσιμες στην Ελληνική πραγματικότητα και δυνατότητές μας.

  Πρέπει τέλος να μαθάινουμε από τα λάθη του παρελθόντος και να μην επναλαμβάνουμε την προχειρότητα, τον οπορτουνισμό, την μικροπολιτική και τις πελατειακές σχέσεις που προκάλεσαν και προκαλούν δεινά στην Ελληνική καθημερινότητα.
  Είναι δικαίωμά μας να χαιρόμαστε την Φύση, είναι υποχρέωσή μας να την διατηρήσουμε καθαρή!

  Με εκτίμηση,
  Παύλος Χριστογιάννης