Άρθρο 19 (άρθρο 19 της Οδηγίας) Σήμανση επικίνδυνων αποβλήτων

1. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις υπό έκδοση νομοθετικές ρυθμίσεις για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων απαιτείται κατά τη συλλογή, τη μεταφορά και την προσωρινή αποθήκευση, τα επικίνδυνα απόβλητα να συσκευάζονται και να σημαίνονται σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και κοινοτικά πρότυπα.

2. Επίσης, κατά την μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων στο εσωτερικό της χώρας, προβλέπεται, να συνοδεύονται από έγγραφα αναγνώρισης (που μπορεί να υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή), και τα οποία περιέχουν τα ενδεδειγμένα δεδομένα που εκτίθενται στο Παράρτημα ΙΒ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

 • 13 Απριλίου 2011, 18:18 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Ναι, τα επικίνδυνα απόβλητα σε όλη τη διαχειριστική τους διαδικασία πρέπει να συσκευάζονται και να σημαίνονται με αυστηρούς προκαθορισμένους κανόνες.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266