Άρθρο 10 (άρθρο 10 της Οδηγίας) Ανάκτηση

1 Ο παραγωγός ή ο κάτοχος ή ο φορέας διαχείρισης των αποβλήτων υποχρεούται να τα υποβάλλει σε εργασίες ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 και 13. Οι εργασίες ανάκτησης των αποβλήτων προηγούνται της τελικής διάθεσης. Οι εργασίες ανάκτησης των αποβλήτων διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας.

2 Σε συμμόρφωση με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και για διευκόλυνση ή βελτίωση των εργασιών ανάκτησης, επιβάλλεται η χωριστή συλλογή των αποβλήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που εκδίδονται κατ’ επιταγή του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί ειδική διάταξη, και εάν είναι εφικτό από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης, τα απόβλητα δεν αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα ή με άλλα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες.

 • 13 Απριλίου 2011, 18:06 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Βεβαίως οι εργασίες ανάκτησης από τον παραγωγό, κάτοχο ή φορέα αποβλήτων πρέπει να προηγούνται πριν την τελική διάθεση. Όμως έχει μεγάλη σημασία η χωριστή συλλογή των αποβλήτων, τα κριτήρια χαρακτηρισμού τους ως ανακτώμενα ή όχι, ποια θα είναι αυτά τα κριτήρια. Πρέπει να αποτελούν αυτά τα κριτήρια πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της παρούσας και όχι συμφερόντων.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266

 • 13 Απριλίου 2011, 17:56 | Β. Τσάδαρη

  §2
  Να επαναδιατυπωθεί όλη η παράγραφος, σύμφωνα με το κείμενο της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

 • 13 Απριλίου 2011, 17:36 | Β. Τσάδαρη

  §1
  «Ο παραγωγός ή ο κάτοχος ή ο φορέας διαχείρισης των αποβλήτων υποχρεούται να τα υποβάλλει σε εργασίες ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 και 13».
  Να αντικατασταθεί με:
  «Ο παραγωγός ή ο κάτοχος ή ο φορέας διαχείρισης των αποβλήτων εξετάζει τη δυνατότητα να τα υποβάλλει σε εργασίες ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 και 13».

  Αιτιολόγηση: Δεν είναι πάντα δυνατή η ανάκτηση.

 • Η επιβολή της χωριστής συλλογής αποβλήτων πρέπει να βρεί επιτέλους εφαρμογή και στην πράξη.
  Στις λιμενικές εγκαταστάσεις υπάρχει ακόμη ανάμειξη των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων με πετρελαιοειδή απόβλητα με αποτέλεσμα οι ποσότητες Αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που συλλέγονται από τις λιμενικές εγκαταστάσεις να είναι πρακτικά μηδενικές.
  Έχει γίνει συγκεκριμένη πρόταση στους φορείς διαχείρισης λιμένων για δημιουργία κινήτρων διαχωρισμού, παρ όλα αυτά η ανταπόκριση είναι πολύ περιορισμένη.
  Γ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
  Σ.Ε.Δ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

 • 13 Απριλίου 2011, 14:24 | Ζ. ΒΑΣΣΟΥ/Τομεάρχης Περιβάλλοντος Δικτύου Διανομής /ΔΕΗ Α.Ε.

  Άρθρο 10

  Ανάκτηση

  Με βάση τον ορισμό που προτάθηκε παραπάνω για τον φορέα διαχείρισης αποβλήτων και με σκοπό την αποφυγή σύγχυσης των ρόλων του παραγωγού, του κατόχου κ.λπ. η παράγραφος 1. τροποποιείται ως εξής:

  1. Ο φορέας διαχείρισης αποβλήτων ο οποίος προβαίνει σε εργασίες ανάκτησης (R1 έως R13) υποχρεούται κατά την διενέργεια των εργασιών να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με τα Άρθρα 4 και 13 του παρόντος νόμου.

 • 12 Απριλίου 2011, 11:19 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΣ

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
  ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΛΑΣΜΑ
  Οι μονάδες Διαχείρισης Αποβλήτων – Απορριμμάτων, που χρησιμοποιούν στα συστήματά τους την νέα τεχνολογία του Πλάσματος Ηλεκτρικού Τόξου Συνεχούς Ρεύματος, άρχισαν να έχουν παγκοσμίως ηγετική θέση, με πληθώρα εγκατεστημένων μονάδων σε όλο τον κόσμο και είναι στην Ευρώπη.
  Η τεχνολογία αυτή, έχει ευρύτατο φάσμα εφαρμογών που περιλαμβάνει:
  • Διαχείριση και αδρανοποίηση Επικίνδυνων και Τοξικών Αποβλήτων
  • Διαχείριση και αδρανοποίηση Ραδιενεργών Αποβλήτων
  • Καθαρισμό και Αποστείρωση μολυσμένων εδαφών
  • Ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων από απόβλητα
  • Διαχείριση λυματολάσπης με αδρανοποίηση και ανάκτηση των Επικίνδυνων και Τοξικών καθώς και των Βαρέων Μετάλλων
  • Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων με παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας και αδρανούς τελικού Υαλοποιημένου Προϊόντος με Εμπορική αξία και με πολύ μειωμένο κόστος κατασκευής και λειτουργίας.
  Τι είναι το Πλάσμα
  Το πλάσμα είναι ιονισμένο αέριο υψηλής ενέργειας και έντονης φωτεινής ακτινοβολίας. Θεωρείται ως η τέταρτη κατάσταση της ύλης μετά τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια. Σε κατάσταση πλάσματος βρίσκεται ο αέρας στον κεραυνό και τους ηλεκτρικούς σπινθήρες, στο ηλεκτρικό τόξο της οξυγονοκόλλησης στη φωτόσφαιρα του ήλιου κλπ.
  Η δημιουργία του ηλεκτρικού τόξου δεν απαιτεί την ανάφλεξη συμβατικών καυσίμων αλλά μόνο ηλεκτρική ενέργεια. Για το λόγο αυτό το πλάσμα αποτελεί την πλέον καθαρή πηγή έντονης θερμότητας (30000C) και φωτός.
  Ο συνδυασμός της υψηλής θερμοκρασίας με την έντονη φωτεινή ακτινοβολία έχουν τη δυνατότητα να διασπούν και να καταστρέφουν άμεσα, όλες τις επικίνδυνες και τοξικές χημικές ενώσεις. Η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχτεί, δημιουργεί και διατηρεί το πλάσμα σε απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο και έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τα παραγόμενα προϊόντα και τις αναλογίες τους.
  Ο τρόπος διαχείρισης και επεξεργασίας που χρησιμοποιείται είναι ολοκληρωτικός και παράγει προϊόντα απολύτως αδρανή και αβλαβή ανάλογα με την κάθε επεξεργασία και το εναπομένον τελικό υλικό από την επεξεργασία είναι ένα υαλώδες υλικό απολύτως αδρανές και αβλαβές, που δεν είναι κατάλοιπο αλλά προϊόν καταχωρημένο στον επίσημο κατάλογο των εμπορεύσιμων προϊόντων της E.U. διαθέτοντας κωδικοποίηση εμπορεύσιμου προϊόντος (commodity code) και μπορεί να εμπορευθεί για κατασκευαστικές, οικοδομικές και διακοσμητικές ακόμη χρήσεις.
  Η διαχείριση και επεξεργασία των στερεών αστικών αποβλήτων είναι ολοκληρωτική (όπως αναλύεται κατωτέρω) και παράγει ηλεκτρική ενέργεια και ένα υαλώδες υλικό απολύτως αδρανές και αβλαβές.
  Η διαδικασία επεξεργασίας των Στερεών Αποβλήτων
  Τα στερεά αστικά απόβλητα μετά το διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων πολτοποιούνται και εισάγονται σε θάλαμο αεριοποίησης. Εκεί και με ενέργεια που προέρχεται από την ίδια τη θερμογόνο τους δύναμη υπερθερμαίνονται και το μεγαλύτερο μέρος τους αεριοποιείται.
  Η διαδικασία δεν είναι καύση και δεν υπάρχει ανάφλεξη.
  Κατόπιν, το αέριο και τα στερεά εισάγονται στο δεύτερο θάλαμο όπου εκτίθενται στην υπερθέρμανση και τη φωτεινή ακτινοβολία του πλάσματος ηλεκτρικού τόξου. Όλες οι χημικές ενώσεις διασπώνται και με τον κατάλληλο χειρισμό, ανασυντίθενται, τα μεν αέρια σε ένα αέριο μίγμα πλούσιο σε υδρογόνο και απολύτως απαλλαγμένο από κάθε τοξικότητα, τα δε στερεά τήκονται και σχηματίζουν το υαλώδες προϊόν.
  Στην επόμενη και τελευταία φάση το αέριο μίγμα οδεύει με απόλυτα καθαρό τρόπο σε ηλεκτρογεννήτρια παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια.
  Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τηρούνται οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί όροι και standards της EU. Ενδεικτικά, ακολουθεί πίνακας αέριων εκπομπών.

  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ
  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  Η ανωτέρω μέθοδος έχει πληθώρα εφαρμογών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα όπου έχουμε απόβλητα όπως :

   Διαχείριση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων της Βιομηχανικής Ζώνης Οινοφύτων – Βοιωτίας (Μόλυνση Ασωπού).

   Διαχείριση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων Διυλιστηρίων και Πετροχημικών.

   Διαχείριση Λυματολάσπης των Βιολογικών Καθαρισμών των πόλεων και των Βιομηχανικών Μονάδων (Υγρής ή Αποξηραμένης) π.χ. Ψυτάλλειας.

   Διαχείριση Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών συσκευών, με ανάκτηση όλων των πολυτίμων μετάλλων.

   Διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση Στερεών Αστικών Αποβλήτων.

   Καθαρισμός και αδρανοποίηση παλαιών Χωματερών.

   Ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων από Βιομηχανικά απόβλητα (Καταλύτες, Υπολείμματα σκουριών κλπ).

   Ανάκτηση μετάλλων όπως αλουμινίου, σιδήρου, νικελίου, χρωμίου κλπ.

 • 3 Απριλίου 2011, 17:10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Να προστεθεί παράγραφος 3:
  «3.Νησιωτικό ισοδύναμο της ανάκτησης αποβλήτων.
  Σε εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της Νησιωτικότητας και
  με στόχο την άρση των ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων που οφείλονται στα μειονεκτήματα της γεωγραφικής και συγκοινωνιακής ασυνέχειας στην παραγωγική , διοικητική και κοινωνική τους σχέση με τα τοπικά , περιφερειακά και εθνικά διοικητικά και αναπτυξιακά κέντρα , όπως αυτά ορίζονται από το κάθε φορά ισχύον Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο , οι προβλέψεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα νησιά της Χώρας μετά από νομοθετική ή μη νομοθετική εξειδίκευση τους ανά νησιώτικό Δήμο , με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ και αφού προηγηθεί η έκφραση γνώμης από τον οικείο Δήμο , με γνωμοδοτική απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου. Σε περίπτωση που για ένα νησιωτικό Δήμο δεν έχει τεθεί σε ισχύ η ανωτέρω εξειδίκευση μέχρι 31/12/2012 , τότε χωρίς άλλη αναβολή τίθενται σε ισχύ και για τους παραγωγούς ή τους κατόχους ή τους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων αυτού του Δήμου, οι ανωτέρω προβλέψεις του παρόντος άρθρου όπως κάθε φορά θα ισχύουν για όλη την χώρα. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο η προβλεπόμενη από την παρούσα παράγραφο εξειδίκευση και να εφαρμοστεί μόλις αυτή τεθεί σε ισχύ»

  ΣΚΕΠΤΙΚΟ
  ——–
  Η μη ύπαρξη εξειδικευμένης πολιτικής για τα νησιά κατά την εφαρμογή των προβλέψεων του συγκεκριμένου άρθρου θα προκαλέσει αυτόματη μειονεξία του παραγωγού ή του κατόχου ή του φορέα διαχείρισης των αποβλήτων των νησιών της χώρας , σε σχέση με τους ομολόγους τους της ηπειρωτικής χώρας και ευρύτερα του ευρωπαίους ηπειρωτικούς ομολόγους τους. Ειδικότερα η γεωμορφολογική πολυμορφία της Ελλάδας όπως αυτή κορυφώνεται στην περίπτωση των νησιών απαιτεί εξειδικευμένη πολιτική και για αυτό θέμα με στόχο την αποτελεσματικότητα και αποφυγή δημιουργίας ανισοτήτων.
  Δεν προτείνουμε την έκφραση γνώμης για το θέμα αυτό από την Περιφέρεια γιατί απλά μετά τον Καλλικράτη κάθε Δήμος εκφράζει απολύτως την τοπική κοινωνία ενός ή περισσότερων νησιών και δεν υπάρχουν πλέον ενδονησιωτικές διαφορές μεταξύ Δήμων όπως συνέβαινε πριν τον Καλλικράτη.

  Η προτεινόμενη προθεσμία έως 31/12/12 είναι αναγκαία και ικανή ώστε
  1.Να υπάρξει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα διαβούλευσης του ΥΠΕΚΑ με τους νησιωτικούς Δήμους
  2.Να μην υπάρξει εφησυχασμός των νησιωτικών Δήμων και των τοπικών κοινωνιών και να γνωρίζουν ότι υποχρεούνται εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου οφείλουν να εναρμονιστούν με το παρόν άρθρο.

  Μια κοντινότερη ημερομηνία δεν θα είχα αποτέλεσμα δεδομένου του μεγάλου φόρτου προσαρμογής των Δήμων στις Καλλικρατικές απαιτήσεις σε όλο αυτό το διάστημα

  Μια προθεσμία περισσότερο ευρύχωρη θα μετέθετε την λήψη απόφασης εντός του 2ου μισού της παρούσας δημοτικής περιόδου και σαφώς θα επηρεαζόταν αρνητικά από την έναρξη του αντίστοιχου προεκλογικού κλίματος και ψυχολογίας στον κάθε Δήμο.

  Μια προθεσμία μετά την 31/12/12 απλώς θα προκαλούσε εφησυχασμό και αναβλητικότητα κάτι που προφανώς θα πρέπει να το αποφύγουμε.

 • Να σας συστηθώ. Ειμαι ο μελετητης συμπαραγωγής της Ψυταλλειας.
  Βρηκα εδώ χώρο να ξαναπω δυ πράγματα μήπως και ακουσει κανένας.
  Το νερό της Ψυτάλειας μην το γυρνάτε στην τσιμεντωμενη Αττική. Το όφελος ειναι πολυ μικρό.
  Φτιαξτε μικρό φράγμα κάτω απο τα δερβενοχώρια και οδηγήστε το εκει. Τα οφέλη ειναι πολλά και απλά.
  1. Ποτίζουμε Κωπαίδα.
  2. Εμπλουτίζουμε υδροφόρο ορίζοντα ο οποίος αναλαμβάνει κιόλας να καθαρίσει το νερό και να το κάνει πόσιμο.
  3. Παράγουμε ρεύμα πουμπορεί να κινήσει τις αντλίες τροφοδοσίας.
  4. Μειώνουμε τον χημικό φόρτο εξαιτίας των λιπασμάτων.

  Ειναι πολύ μεγάλη η ποσότητα του νερού γι ανα την γυρίζουμε στην Αττική.
  Είναι πολύ μεγάλο το καλό να το γυρίσουμε πίσω.
  Κ.Ι. Τσαπρούνης