Άρθρο 27 (άρθρο 27 της Οδηγίας) Στοιχειώδη πρότυπα

1. Ακολουθούνται τα στοιχειώδη τεχνικά πρότυπα, που θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 39, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και αφορούν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που απαιτούν άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23. Τα στοιχειώδη τεχνικά πρότυπα θεσπίζονται, εφόσον υπάρχουν στοιχεία ότι, χάρη σε αυτά, προκύπτει όφελος από πλευράς προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

2. Τα στοιχειώδη αυτά πρότυπα καλύπτουν μόνον τις δραστηριότητες επεξεργασίας αποβλήτων που δεν καλύπτονται ή που δεν προσφέρονται για κάλυψη από την οδηγία 96/61/ΕΚ όπως ισχύει.

3. Τα στοιχειώδη αυτά πρότυπα:

α) αφορούν τις κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας επεξεργασίας αποβλήτων,

β) εξασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13,

γ) λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, και

δ) ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με την ποιότητα της επεξεργασίας καθώς και τις διαδικαστικές απαιτήσεις.

4. Ακολουθούνται τα στοιχειώδη τεχνικά πρότυπα που αφορούν:

4.1. (α) στους φορείς διαχείρισης ή στις επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση, και (β) στους εμπόρους και στους μεσίτες, όταν υπάρχουν στοιχεία ότι, χάρη σε αυτά, προκύπτει όφελος από πλευράς προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος ή ότι αποφεύγεται η διατάραξη της εσωτερικής αγοράς,

4.2. στα τεχνικά προσόντα των συλλεκτών, των μεταφορέων, των εργολάβων ή των μεσιτών.

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 2008/98 με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 39, παράγραφος 2, της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

 • 13 Απριλίου 2011, 18:07 | ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Να καθιερωθούν πολύ αυστηρά πρότυπα στο νόμο πλαίσιο και όχι με ΚΥΑ, αλλά με γνώμονα τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

  – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου “Φίλοι της Γης”
  τηλ. : 23940 61715 e-mail : peribsylassirou@yahoo.gr
  – Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά
  τηλ. : 6932 249 441
  – Ενωση Γιαουρτοπαραγωγών Δορκάδος
  τηλ. : 6944 777 516
  – Σύλλογος Μελισσοκόμων Επαρχίας Λαγκαδά
  τηλ. : 23940 92017
  – Γεωργικός Συνεταιρισμός Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61216
  – Κυνηγετικός Σύλλογος Λαγκαδά “Αρτεμις”
  τηλ. : 23940 23063
  – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σ. Ασσήρου
  τηλ. : 23940 61266