Άρθρο 52-Δημοσιοποίηση

Άρθρο 52 Δημοσιοποίηση
1. Η απόφαση επιβολής κύρωσης επιδίδεται στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και δημοσιοποιείται με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ και του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. 2. Η απόφαση της προσωρινής ή της οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας οργανισμού συλλογικής διαχείρισης δημοσιεύεται και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • 13 Ιανουαρίου 2016, 20:30 | GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

    Η επιβολή προστίμου και ανάκλησης είναι διοικητικές πράξεις. Τι διαφορές εισάγουν? Ακυρωτικές ή ουσίας. Το ζήτημα είναι δεν πρέπει να χαρακτηρισθούν, ώστε να προβλέπεται και διαδικασία προσβολής τους?