Άρθρο 46:Μητρώο Δασικών Συνεταιρισμών στο Ειρηνοδικείο

1. Το βιβλίο Μητρώου Δασικών Συνεταιρισμών τηρείται στο Ειρηνοδικείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 3.
2. Καθένας μπορεί να λαμβάνει γνώση των εγγραφών του βιβλίου Μητρώου και να παίρνει επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα από αυτό.
3. Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου χορηγεί πιστοποιητικά για την ύπαρξη ή όχι ορισμένης εγγραφής.

  • 9 Ιανουαρίου 2012, 08:18 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

    ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ. ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΛΙΜΝΟΥΛΕΣ, ΡΥΑΚΙΑ, ΠΗΓΕΣ). ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΗΧΗ.ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ/ΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ.