Άρθρο 41:Δικαίωμα πρόσβασης

Δικαίωμα στα κίνητρα και τις παροχές των άρθρων 42 και 43 του παρόντος νόμου καθώς και των εκάστοτε ισχυόντων αναπτυξιακών νόμων έχουν μόνο οι Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΔΑ.Σ.Ε., ΚΟ.ΔΑ.Σ.Ε. και Ε.ΔΑ.Σ.Ε.) που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών του ΥΠΕΚΑ.

  • 1 Φεβρουαρίου 2012, 15:46 | Ηλίας Καπράλος Σ/χος Δασολόγος πρώην Δ/ντής Δασών

    πρέπει να προστεθεί και το άρθρο 44