Άρθρο 36:Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, σκοπός – δραστηριότητες – καταστατικό

1. Σκοπός της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας που είναι μέλη της.
2. Η Ένωση για την εκπλήρωση του σκοπού της μπορεί να αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) Παρέχει στα μέλη της κάθε συνδρομή και φροντίζει για τον εφοδιασμό τους με μέσα και υλικά που είναι απαραίτητα στις δασικές εργασίες, στον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα.
β) Φροντίζει για τη διαφήμιση, διακίνηση και εμπορία των δασικών προϊόντων των μελών της.
γ) Ιδρύει και διευθύνει μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης των προϊόντων των μελών της, μόνο όταν για τη λειτουργία τους απαιτείται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων μελών της Ένωσης.
δ) Φροντίζει για την επιμόρφωση των μελών της με κύκλους σεμιναρίων ή την ίδρυση και λειτουργία κέντρων επαγγελματικής και συνεταιριστικής επιμόρφωσης ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
3. Η Ένωση δεν μπορεί να αναλαμβάνει για λογαριασμό της ή για λογαριασμό των μελών της δασικές εργασίες. Στις δασικές εργασίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά οι πρωτοβάθμιοι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας.
4. Κατά τα λοιπά όσον αφορά τα θέματα του περιεχομένου και του τύπου του Καταστατικού εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 4 του παρόντος νόμου.

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 11:38 | ΔΑ.ΣΥ.Λ

  Δασικός Συνεταιρισμός Λεχόβου
  ΔΑ.ΣΥ.Λ
  Λέχοβο-Φλώρινας
  Τ.Κ.: 53073
  Πληροφορίες: Τζουβάρας Παναγιώτης
  Τηλ:6974478777
  Άρθρο 36:Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, σκοπός – δραστηριότητες – καταστατικό
  1. Σκοπός της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας που είναι μέλη της.
  2. Η Ένωση για την εκπλήρωση του σκοπού της μπορεί να αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
  α)Να ασκεί κάθε Συνδικαλιστική δραστηριότητα ως προς το όφελος των μελών της. β) Φροντίζει για την επιμόρφωση των μελών της με κύκλους σεμιναρίων ή την ίδρυση και λειτουργία κέντρων επαγγελματικής και συνεταιριστικής επιμόρφωσης ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
  3. Η Ένωση δεν μπορεί να αναλαμβάνει για λογαριασμό της ή για λογαριασμό των μελών της δασικές εργασίες. Στις δασικές εργασίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά οι πρωτοβάθμιοι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας.
  4. Κατά τα λοιπά όσον αφορά τα θέματα του περιεχομένου και του τύπου του Καταστατικού εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 4 του παρόντος νόμου.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:00 | ΑΔΣ ΜΗΛΕΑΣ – ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΛΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  θεωρούμε λάθος το σημείο που αναφέρει ότι η Ένωση δεν μπορεί να αναλαμβάνει για λογαριασμό της ή για λογαριασμό των μελών της δασικές εργασίες. Προτείνουμε η Ένωση να μπορεί να αιτηθεί την ανάληψη εργασιών για λογαριασμό των συνεταιρισμών και κατόπιν να κάνει η ίδια την ανάθεση στους συνεταιρισμούς – μέλη αυτής

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:04 | ΑΔΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ – ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  Προτείνουμε η Ένωση να μπορεί να αιτηθεί την ανάληψη εργασιών για λογαριασμό των συνεταιρισμών και κατόπιν να κάνει η ίδια την ανάθεση στους συνεταιρισμούς – μέλη αυτής.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:12 | ΕΔΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

  ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»
  Υποβάλλουμε προτάσεις – απόψεις για το σχέδιο νόμου περί Δασικών συνεταιρισμών ως ακολούθως:

  Άρθρο 36: Η Ένωση μπορεί να αιτηθεί την ανάληψη εργασιών για λογαριασμό των συνεταιρισμών και κατόπιν να κάνει η ίδια την ανάθεση στους συνεταιρισμούς – μέλη αυτής.