Άρθρο 07: Απόκτηση ιδιότητας μέλους

1. Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν την ιδιότητα του τακτικού μέλους του ΔΑΣΕ από την καταχώριση του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 3 και υποχρεούνται να καταβάλλουν χωρίς καθυστέρηση τη συνεταιριστική τους μερίδα όπως ορίζει το άρθρο 11.
2. Η εγγραφή νέων μελών είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού και τηρείται η σχετική διαδικασία. Η αίτηση για την εγγραφή μέλους υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΑΣΕ.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή όχι της αίτησης εγγραφής φυσικού προσώπου ως μέλους του συνεταιρισμού, εντός προθεσμίας που ορίζεται στο Καταστατικό.
4. Αν η αίτηση απορριφθεί ή αν το διοικητικό συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.
5. Αν η Γενική Συνέλευση απορρίψει την αίτηση εγγραφής, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο ειρηνοδικείο μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης. Το ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και ή διατάσσει την εγγραφή του μέλους ή απορρίπτει την προσφυγή.
Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται σε έφεση.
Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί να αποφασίσει. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αρχίζει από τη λήξη των εργασιών της συνέλευσης.
6. Η ιδιότητα του μέλους του συνεταιρισμού αποκτάται από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης που δέχεται την αίτηση, ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάσσει την εγγραφή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλλει τη συνεταιριστική μερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 11.
7. Το Δ.Σ υποχρεούται να ενημερώνει για κάθε μεταβολή των μελών του, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών (15) ημερών, την εποπτεύουσα αρχή – Διεύθυνση Δασών του Νομού – καθώς και την Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ που τηρεί το Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών.

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 11:35 | ΔΑ.ΣΥ.Λ

  Δασικός Συνεταιρισμός Λεχόβου
  ΔΑ.ΣΥ.Λ
  Λέχοβο-Φλώρινας
  Τ.Κ.: 53073
  Πληροφορίες: Τζουβάρας Παναγιώτης
  Τηλ:6974478777
  Άρθρο 07: Απόκτηση ιδιότητας μέλους
  1. Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν την ιδιότητα του τακτικού μέλους του ΔΑΣΕ από την καταχώριση του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 3 και υποχρεούνται να καταβάλλουν χωρίς καθυστέρηση τη συνεταιριστική τους μερίδα όπως ορίζει το άρθρο 11.
  2. Η εγγραφή νέων μελών είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού και τηρείται η σχετική διαδικασία. Η αίτηση για την εγγραφή μέλους υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΑΣΕ.
  3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή όχι της αίτησης εγγραφής φυσικού προσώπου ως μέλους του συνεταιρισμού, εντός προθεσμίας που ορίζεται στο Καταστατικό.
  4. Αν η αίτηση απορριφθεί ή αν το διοικητικό συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.
  5. Αν η Γενική Συνέλευση απορρίψει την αίτηση εγγραφής, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο ειρηνοδικείο μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης. Το ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και ή διατάσσει την εγγραφή του μέλους ή απορρίπτει την προσφυγή.
  Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται σε έφεση.
  Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί να αποφασίσει. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αρχίζει από τη λήξη των εργασιών της συνέλευσης.
  6. Η ιδιότητα του μέλους του συνεταιρισμού αποκτάται από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης που δέχεται την αίτηση, ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάσσει την εγγραφή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλλει τη συνεταιριστική μερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 11.
  7. Το Δ.Σ υποχρεούται να ενημερώνει για κάθε μεταβολή των μελών του, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών (15) ημερών, την εποπτεύουσα αρχή – Διεύθυνση Δασών του Νομού .

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 12:04 | Ηλίας Καπράλος Σ/χος Δασολόγος πρώην Δ/ντής Δασών

  Η εποπτεύουσα Αρχή να είναι το Δασαρχείο . Αυτή σαν τοπική αποκεντρωμένη υπηρεσία γνωρίζει καλύτερα .

 • 25 Ιανουαρίου 2012, 23:53 | Παναγιώτης

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
  Ως μέλη του δασικού συνεταιρισμού Παύλιανης διαφωνούμε επί του προτεινόμενου νομοσχεδίου για τους δασικούς συνεταιρισμούς στα ακόλουθα:
  1) Με βάση την διαχειριστική χρήση του δάσους της περιοχής μας οι δασικές εργασίες είναι περιορισμένης έκτασης, περίπου είκοσι (20) ημέρες το χρόνο, το εισόδημά μας το αποκτούμε από αγροτικές εργασίες και είμαστε ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να ασφαλιστούμε στο Ι.Κ.Α.
  2) Όσον αφορά τον αριθμό των ενεργών μελών που προτείνεται τα είκοσι πέντε(25) άτομα, σε ένα ορεινό χωριό με λιγοστούς κατοίκους, που όμως τους είναι απαραίτητη η εργασία στο δάσος, δεν υπάρχει περίπτωση να συμπληρωθεί ο πιο πάνω αριθμός και προτείνουμε να μειωθεί στα δέκα πέντε (15) άτομα.
  Σ Χ Ο Λ Ι Ο
  Γενικότερα εδώ και χρόνια οι δασικοί συνεταιρισμοί συμπληρώνουν το αγροτικό εισόδημα των κατοίκων των ορεινών χωριών οι οποίοι συμβάλουν και στην προστασία των δασών (φωτιές, καθαρισμοί,πλημμύρες)και αν εφαρμοσθεί το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου θα αδικηθούν οι συνεταιρισμοί, θα ερημώσουν τα χωριά και θα ενισχυθούν οι έμποροι και οι βιομηχανίες ξύλου.

 • 24 Ιανουαρίου 2012, 18:19 | ΔΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

  ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΣ.ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΟΛΗΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 120 ΕΝΣΗΜΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΕΡΓΑΤΗ ΕΙΝΑΙ 5 ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΡΙΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ.

 • 23 Ιανουαρίου 2012, 23:17 | Παναγιώτης

  Δεν είναι δυνατόν κάτοικοι ορεινών περιοχών(δασεργάτες) ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, να αποκλείονται να γίνουν μέλη του Δασικού Συν/σμού.
  Η απασχόληση στο δάσος είναι λιγότερο από δυο μήνες το χρόνο και είναι αδύνατο να συντηρηθούν από το εισόδημα του δασεργάτη γι΄αυτό ασχολούνται και με άλλες γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες.

 • 18 Ιανουαρίου 2012, 12:26 | Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ

   Ορίζεται στην παρ. 2 ότι η εγγραφή νέων μελών είναι υποχρεωτική, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού και τηρείται η σχετική διαδικασία και ακόμη προτείνεται μια συγκεκριμένη διαδικασία για τις περιπτώσεις εκείνες, όπου απορρίφθηκαν αιτήσεις νέων ενδιαφερομένων.

  Παρατήρηση: Θεωρείται ότι στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης απορριφθέντων αιτήσεων θα πρέπει-προ της προσφυγής-να λαμβάνει μέρος και η οικεία Ε.ΔΑ.Σ.Ε., ως Δευτεροβάθμιο συνεταιριστικό όργανο.

 • 7 Ιανουαρίου 2012, 11:51 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Άρθρο 7 πραγρ 5. Ο προσφεύγων θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει δόλο ή πολιτικά ή άλλα κίνητρα, καθ’ όσον η απόφαση της συνέλευσης πιθανόν να επηρεάσθηκε και από άλλα κριτήρια που δεν αποδεικνύονται δικαστικά, είναι όμως χαρακτηριστικά και ουσιώδη στις μικρές κοινωνίες των δασικών περιοχών.