Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου σχετικά με τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συνεχίζοντας την υλοποίηση της πολιτικής για την ουσιαστική προστασία και ανάπτυξη των δασών θέτει από σήμερα σε διαβούλευση μία νομοθετική πρωτοβουλία για τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών.
Οι δασικοί συνεταιρισμοί υλοποιούν βασικές δασικές εργασίες και παράγουν πρωτογενή δασικά προϊόντα και μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο αειφόρου διαχείρισης και προστασίας των δασών, αλλά και ανάπτυξης μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων δασικών προϊόντων, καθώς και πρόσθετο εισόδημα και απασχόληση στους ορεινούς πληθυσμούς. Προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία τους είναι οι διαχειριστικές μελέτες δεκαετούς ή δεκαπενταετούς ισχύος.
Οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν να συνδράμουν στην δημιουργία εύρωστων, οργανωμένων και ανταγωνιστικών συνεταιρισμών, να διασφαλίσουν εισόδημα στους δασεργάτες και να βελτιώσουν δραστικά τον τομέα της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και τις 2 Φεβρουαρίου 2012.

Υπουργός ΠΕΚΑ
Γιώργος Παπακωνσταντίνου