Άρθρο 30 – Βιβλία οικονομικής διαχείρισης

1. Το Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμειακής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών τηρεί τα προβλεπόμενα από σχετικές διατάξεις που καταλαμβάνουν τον Οργανισμό Βιβλία και Στοιχεία, μέσω μηχανογραφικού συστήματος.
2. Επιτρέπεται η χρήση μηχανογραφικών μέσων και συστημάτων πληροφορικής βάσει ειδικών κατά περίπτωση προγραμμάτων, για την κατάρτιση και εκτέλεση του Ισολογισμού και του Προϋπολογισμού.

  • 20 Δεκεμβρίου 2017, 13:56 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

    Πρόκειται για τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος 4308/2014 περί ελληνικών λογιστικών προτύπων, ο νόμος δηλαδή που εφαρμόζουν οι ιδιωτικές εταιρίες.

    Είναι αμφίβολο ότι οι διατάξεις του νόμου αυτού συνάδουν με τις απαιτήσεις διαχείρισης δημοσίου χρήματος.