Άρθρο 11 – Πόροι του Οργανισμού

Ο Οργανισμός είναι αυτοχρηματοδοτούμενος. Πόροι του Οργανισμού είναι:
α) Τα πάγια και αναλογικά τέλη που εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου.
β) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση του αρχείου προϊόντων του.
γ) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε τρίτους στους τομείς της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χαρτογραφίας, κτηματολογίου, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών κλπ.
δ) Τόκοι και λοιπά έσοδα από τη διαχείριση των κεφαλαίων του.
ε) Έκτακτη κρατική επιχορήγηση, εφόσον παρίσταται ανάγκη, η οποία εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποδίδεται στον Οργανισμό με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
στ) Χρηματοδότηση μέσω συλλογικής απόφασης έργου (ΣΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη συμμετοχή του Οργανισμού στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών Οργανισμών.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 11:59 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Περί των πόρων του υπό ίδρυση φορέα και του υποβάθρου της προκείμενης απόπειρας υφαρπαγής των πόρων που λαμβάνει το Δημόσιο από τα υποθηκοφυλακεία, αναφερθήκαμε ρητώς στα σχόλιά μας στο άρθρο 6, στα οποία και παραπέμπουμε. Πρόκειται στην πραγματικότητα για αναπροσανατολισμό δημοσίων πόρων που ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ ετησίως προς τον υπό ίδρυση φορέα, με σκοπό τη χρηματοδότηση ενός έργου με παντελώς λανθασμένο σχεδιασμό, ο οποίος είναι άλλωστε και η αιτία της ισχνότατης προόδου της λεγόμενης «κτηματογράφησης»: 7,6% της επιφάνειας της χώρας καλύπτεται από το κτηματολόγιο μετά από 22 χρόνια!

  Παράλληλα, φαίνεται ότι επιδιώκεται η εσαεί χρηματοδότηση των σημερινών αναδόχων της «κτηματογράφησης» και στο μέλλον, δια της ανάθεσης σε αυτούς μέρους των υπηρεσιών του υπό ίδρυση φορέα, κατά το άρθρο 1 παρ. 9 περ. δ του νομοσχεδίου, αλλά και σύμφωνα με το σχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΚΧΑ τον Μάρτιο του 2014.

  Λεκτέα είναι εδώ ακόμη τα εξής:

  α) Γίνεται λόγος για «προϊόντα» και μάλιστα για «αρχείο προϊόντων». Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται και στο άρθρο 1 παρ. 9 περ. α του νομοσχεδίου. Η επιλογή του όρου για ένα ζήτημα πρωτίστως δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η δημοσιότητα των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, είναι ενδεικτική της νοοτροπίας του διέπει τους συντάκτες του νομοσχεδίου.
  Έχουμε στην πραγματικότητα, με το παρόν νομοσχέδιο, συνδυασμό των χειρότερων χαρακτηριστικών εκφυλισμένου καπιταλισμού και εκφυλισμένου σοσιαλισμού. Από τη μια πράξεις με ξεκάθαρο προσανατολισμό το δημόσιο συμφέρον χαρακτηρίζονται ως «προϊόντα» εμπορικού χαρακτήρα, από την άλλη η ξεκάθαρη στόχευση του νομοσχεδίου να απορροφήσει προσωπικό στο δημόσιο χωρίς την παραμικρή αξιολόγηση αναδεικνύει τα χειρότερα πελατειακά χαρακτηριστικά.

  β) Η μεταφορά υπηρεσιών και… τεχνογνωσίας (!) σε τρίτους μόνον ως ανέκδοτο μπορεί να αναφερθεί. Θα πληρώνουν τρίτοι για να μάθουν πώς γίνεται σε 22 χρόνια και με πακτωλό εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ να μην είναι εφικτή ούτε καν σε αξιοπρεπές ποσοστό η κτηματογράφηση της χώρας; Και ποια τεχνογνωσία θα μεταφέρουν; Την κτηματογράφηση με αεροφωτογραφίες; Την εσφαλμένη χωροθέτηση στους χάρτες της ΕΚΧΑ ολόκληρων νησιών; Την παράδοση φορητών συσκευών GPS στους χωρικούς, ώστε να ορίσουν οι ίδιοι (!) τα όρια των ακινήτων τους; Και αφού ορίσουν μόνοι τους τα όρια των ακινήτων να παραδώσουν μετά τη συσκευή στον γείτονα, για να ορίσει και αυτός τα δικά του όρια;
  Τα μόνα έσοδα που μπορούν να προκύψουν από την «τεχνογνωσία» αυτή θα είναι ίσως από βιβλίο ανεκδότων από τη λεγόμενη «κτηματογράφηση» α λα ελληνικά.

  γ) Αναφερθήκαμε ήδη στο άρθρο 6 στην παροχή έκτακτης επιχορήγησης με απόφαση μόνον του Υπουργού Περιβάλλοντος, χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών.

  δ) Τέλος, ας αναφέρουμε ακόμη μία φορά ότι η λήψη ευρωπαϊκής επιχορήγησης αποτελεί ευσεβή πόθο της ισόβιας ομάδας της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/προσεχώς «Ο.Ε.Κτ.». Μετά το όνειδος της επιστροφής μέρους της κοινοτικής χρηματοδότησης που ελήφθη τα πρώτα χρόνια της λεγόμενης «κτηματογράφησης», λόγω της μη επίτευξης του σκοπού της χρηματοδότησης, ο καημός της ισόβιας ομάδας της Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/προσεχώς «Ο.Ε.Κτ.» είναι η λήψη έστω και ενός ευρώ ευρωπαϊκής επιχορήγησης, που θα τους επέτρεπε να ξανατοποθετήσουν νομίμως την ταμπέλα με τα δώδεκα αστέρια έξω από τα γραφεία τους, δίδοντάς τους και τη συνακόλουθη πολιτική νομιμοποίηση. Παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις, είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν τέτοια χρηματοδότηση θα δοθεί ξανά στο μέλλον, μετά τη διαρκή, επί 22 χρόνια, αποτυχία στην κατάρτιση κτηματολογίου.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:24 | Διονύσιος Βολάνης

  Στο α.11 προβλέπεται ο οργανισμός να είναι αυτοχρηματοδοτούμενος.
  Είναι απορίας άξιο πως με τα προηγούμενα δεδομένα θα επιτευχθεί αυτό ο σκοπός .
  Είναι συνεπώς βέβαιο πως είτε η έκτακτη κρατική επιχορήγηση θα καταστεί τακτική ,εκτός και αν τα τέλη πάγια και αναλογικά αυξηθούν περαιτέρω.