Άρθρο 10 – Απαλλαγές από την καταβολή τελών – Μειωμένα τέλη

1. Οι φορείς της κεντρικής διοίκησης, όπως ορίζεται στην περίπτ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143) απαλλάσσονται από την καταβολή τελών του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Ειδικότερες διατάξεις για την απαλλαγή από την καταβολή, ή την καταβολή μειωμένων, παγίων και αναλογικών τελών διατηρούνται σε ισχύ.

 • Ενσωμάτωση του άρθρου 58 του​ Ν.4178/2013​ που προβλέπει ότι, “Τα δημόσια δεδομένα της ΕΚΧΑ Α.Ε. διατίθενται σε οποιονδήποτε τρίτο δωρεάν και με τις κατάλληλες
  ανοιχτές άδειες, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μη εμπορικούς
  σκοπούς”. Το άνοιγμα των δεδομένων αποτελεί βασικό πυλώνα της ενιαίας
  ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς και κεντρική πολιτική για την ενίσχυση της ψηφιακής
  οικονομίας και την επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:13 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Το άρθρο 10 αποδεικνύει την προχειρότητα της μεταρρύθμισης στα βασικότερα ζητήματα που χρήζουν νομοθετικής παρέμβασης.

  Μείζον ζήτημα που αναφέρθηκε και στα σχόλιά μας στα προηγούμενα άρθρα, είναι το ιδιαίτερα περίπλοκο καθεστώς των τελών που καταβάλλονται τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία.

  Όλη η διοικητική ενέργεια και οι εργατοώρες που σπαταλήθηκαν για να καταργηθούν τα υποθηκοφυλακεία και να διαλυθεί το σύστημα καταχώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων της χώρας με το παρόν νομοσχέδιο, θα μπορούσε επί παραδείγματι να αξιοποιηθεί για να συστηματοποιηθούν οι διάσπαρτες, περίπλοκες και συχνά αντιφατικές διατάξεις περί τελών και δικαιωμάτων των υποθηκοφυλακείων, κάτι για το οποίο η Ένωσή μας διαχρονικά καλεί να πράξουν τα αρμόδια (μέχρι σήμερα) Υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών.

  Αντί να συστηματοποιηθούν και διευκρινιστούν αυτές οι αναρίθμητες διατάξεις, τίθεται αντιθέτως μία και μόνη διάταξη που στην ουσία ορίζει ότι η υφιστάμενη νομοτεχνική περιπλοκότητα περί των τελών και δικαιωμάτων στην ουσία συνεχίζεται.

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 12:06 | Δημοτικός υπάλληλος

  Θα ήθελα να επισημάνω την δυσκολία των Γραφείων Κτηματολογίου των Δήμων στην απόκτηση πιστοποιητικών, κτηματολογικών φύλλων,κτηματολογικών αποσπασμάτων κτλπ. Τα παραπάνω πιστοποιητικά απαιτούν μεγάλα χρηματικά ποσά και είναι απαραίτητα για την κατάθεση Αγωγών των Δήμων κατά ιδιωτών που δήλωσαν δημοτική περιουσία στο Εθνικό Κτηματολόγιο και πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληρώνονται με μετρητά. Για να μπορέσει ένας δημοτικός υπάλληλος να πάρει ΜΕΤΡΗΤΑ στο χέρι ώστε να πληρώσει με την αίτηση του Δήμου στο Κτηματολόγιο το απαραίτητο ποσό πρέπει να εγκριθεί ένταλμα προπληρωμής στο ΟΝΟΜΑ του.
  Το ένταλμα προπληρωμής εγκρίνεται μετά από μία δαιδαλώδης διοικητική διαδικασία με εισήγηση στην Οικονομική επιτροπή-έγκριση-ΑΔΑ και τέλος μετά την λήψη των χρημάτων την απόδοση του ποσού (π.χ. 1000 ευρώ) με φωτοτυπίες όλων των αιτήσεων και των αποτελεσμάτων τους καθώς και των ΤΑΧΔΥΚ που αγοράστηκαν ώστε να γίνει εκ νέου εισήγηση στην οικονομική επιτροπή για την απαλλαγή του ΥΠΟΛΟΓΟΥ υπαλλήλου απο το ποσό που πήρε στο όνομα του. Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ του υπαλλήλου γίνεται μετά τον έλεγχο απο την επίτροπο που μπορεί να ζητάει που πήγε το 2ευρω ΤΑΧΔΥΚ και σε ποιά αίτηση το κολλήσαμε.
  Κύριοι οι εργατοώρες που δαπανούμε για αυτή την διαδικασία είναι πάρα πολλές και θα μπορούσαν να διατίθενται στον έλεγχο των Δημοτικών ακινήτων του Κτηματολογίου και όχι σε ανούσιες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
  Πρέπει οι Δήμοι να απαλλαγούν απο την καταβολή τελών και να μπούν στο καθεστώς του Δημοσίου. Εξάλλου ως κύριοι δημοτικών οδων, δημοτικής περιουσίας κτλπ είμαστε απο τους μεγαλύτερους ‘πελάτες’ του Κτηματολογίου και δεν πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε ως ΙΔΙΩΤΕΣ. Βοηθάμε στην διόρθωση των ΛΑΘΩΝ των πρώτων Κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα και για να μπορέσει να γίνει ουσιώδης δουλεία πρέπει οι νόμοι να βοηθάνε στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.
  Παρακαλώ οι ΟΤΑ να απαλλαγούν απο τελη κτηματολογιου.

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 00:35 | O ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ

  Γνωρίζετε καλλίτερα από όλους ότι οι ειδικότερες διατάξεις για την απαλλαγή από την καταβολή, ή την καταβολή μειωμένων, παγίων και αναλογικών τελών αφορούν σε άλλο τρόπο υπολογισμού με εντελώς διαφορετικές επιμέρους στήλες.
  Η διάταξη ως έχει δε λέει απολύτως τίποτα. Δημοσιεύστε αναλυτικό Πίνακα με τις πράξεις που έχουν μειωμένα τέλη, πλαφόν και απαλλαγές ή συμπληρώστε τις διατάξεις του άρθρου 6.
  Άλλως αναλάβετε και την ευθύνη για το μπάχαλο που θα προκύψει πχ:
  1. Παραχωρητηρία ΟΕΚ
  2. Χρονομεριστική Μίσθωση
  3. Προσημειώσεις από leasing
  4. Ειδικές πράξεις με αναλογικά και πλαφόν στα 127,66 ευρώ
  5. Στα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία για Κατασχέσεις ΙΚΑ εισπράττουν μόνο αναλογικά τέλη 3/1000 με πλαφόν 127,66 ευρώ, στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία εισπράττουν 7,75/1000 αναλογικά χωρίς πλαφόν.
  6. Προσημειώσεις και Υποθήκες που εγγράφονται σε περισσότερα του ενός Υποκαταστήματος ή Κ.Γ.

  ΥΓ. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος, όποιοι σχεδίασαν την εφαρμογή Ταμείου της ΕΚΧΑ που τρέχει στα μεταβατικά Κ.Γ. όλα αυτά τα αγνοούν και οι χρήστες κάνουν χειροκίνητα τους υπολογισμούς και μετά συμπληρώνουν χειροκίνητα τα κουτάκια. Επιτέλους κοι Υπουργοί υποχρεώστε τους εκεί στην ΕΚΧΑ που γίνονται Κεντρική Υπηρεσία να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει.

  ΤΟ ΤΑΛΑΊΠΩΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ