Άρθρο 07 – Τέλη για την έκδοση και χορήγηση αντιγράφων, πιστοποιητικών και διαγραμμάτων

1. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού από τα βιβλία, καταβάλλεται πάγιο τέλος εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50 €). Όταν με την ίδια αίτηση χορηγούνται περισσότερα του ενός πιστοποιητικά για τον ίδιο τίτλο, καταβάλλεται πάγιο τέλος έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (6,50 €) για κάθε, επιπλέον του ενός, πιστοποιητικό. Όταν το πιστοποιητικό χορηγείται με την υποβολή αίτησης για εγγραφή πράξης, καταβάλλεται πάγιο τέλος έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (6,50 €), για κάθε πιστοποιητικό.
2. Για τη χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματός του, καταβάλλεται πάγιο τέλος εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50 €). Το τέλος του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50 €) για κάθε, επιπλέον του ενός, φύλλο του χορηγούμενου αντιγράφου. Το τέλος του πρώτου εδαφίου προσαυξάνεται κατά έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (6,50 €), όταν χορηγείται αντίγραφο πράξης από τα βιβλία μεταγραφών.

3. Για τη χορήγηση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματογραφικού διαγράμματος, καταβάλλεται πάγιο τέλος δεκαπέντε ευρώ (15 €) ή τριάντα τρία ευρώ (33 €), αντίστοιχα.

 • Αρθρα 6 & 7. Πάγια και αναλογικά τέλη για την εγγραφή πράξεων/έκδοση/ χορήγηση αντιγράφων.
  Σημαντικές αυξήσεις του κόστους της εξυπηρέτησης των πολιτών θα σημάνει η ίδρυση και λειτουργεία του νέου οργανισμού, ενώ θα έπρεπε να συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Συγκεκριμένα:
  Αυξάνονται κατά 0,25%ο όλα τα αναλογικά τέλη μεταγραφών και καταχωρήσεων.
  Αυξάνονται ειδικότερα τα αναλογικά τέλη για τις γονικές παροχές και δωρεές από 4,75%ο σε 8%ο δηλαδή όσο και τα αναλογικά τέλη των προσημειώσεων!
  Αυξάνονται τα τέλη έκδοσης όλων των πιστοποιητικών από 3 έως και 5 ευρώ, όπως:
  *Η χορήγηση αντιγράφου από το αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου, από 4,5 ευρώ σε 9,5 ευρώ.
  *Η χορήγηση πιστοποιητικού από τα βιβλία του, από 6,5 ευρώ σε 9,5 ευρώ.
  Αυτά όλα προστίθενται στο 1%ο που ήδη καταβάλλεται όπου λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο!
  Προτείνουμε να μην γίνει καμιά απολύτως αύξηση τελών, ώστε να μην δυσχερανθεί η πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του νέου φορέα, αλλά αντίθετα να γίνει κάθε προσπάθεια μείωσής τους.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:06 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Ισχύουν και για το άρθρο αυτό τα όσα αναφέρουμε για τα οικονομικά του υπό ίδρυση φορέα στο άρθρο 6.

  Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 μέρος των πόρων του άρθρου 7 θα καταλήγει στο ΤΑΧΔΙΚ δεν αναιρεί το ότι το ελληνικό Δημόσιο θα χάσει και από τα τέλη των πιστοποιητικών σημαντικά ποσά, τα οποία φαίνεται ότι κανένας δεν έχει μπει στον κόπο να προϋπολογίσει.

  Όλα τα ποσά που θα χαθούν για το ελληνικό Δημόσιο, θα καταλήξουν στη μαύρη τρύπα της λεγόμενης «κτηματογράφησης», ενός παντελώς αχρείαστου και βλαπτικού έργου επανακαταχώρισης των ήδη καταχωρισμένων ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, υπέρ των αναδόχων με την τραγική μέχρι στιγμής ποιότητα παραδοτέων.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:34 | Διονύσιος Βολάνης

  Σημειώνεται πως τα α.7 και 8 δεν περιέχουν μεταβατική διάταξη ,οπότε τα αυξημένα τέλη θα τυγχάνουν εφαρμογής από την δημοσίευση του νόμου και συνεπώς ο πολίτης μέχρι την κατάργηση των αμίσθων υποθηκοφυλακείων δεν θα πληρώνει στα τελευταία μόνο τα αυξημένα τέλη που προβλέπει ο νέος οργανισμός αλλά και ΦΠΑ επ΄αυτών μετά την ΠΟΛ 1185/2017 Υπ.Οικ.
  Σ΄αυτό το θέμα η διάταξη θα ΄πρεπε να ΄ναι ξεκάθαρη.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 09:27 | Δ.ΓΚΟΥΒΑ ΕΜΜ.ΥΠΟΘ/ΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Πρέπει, νομίζω, να διευκρινισθεί ότι απλώς ενσωματώνεται στην αξία του πιστοποιητικού κλπ η αξία των κινητών ενσήμων ΤΑΧΔΙΚ της αιτήσεως και του πιστοποιητικού (τα οποία προφανώς, πρόκειται να καταργηθούν), ώστε να μην γίνεται ολόκληρη συζήτηση για αύξηση (με το παρόν νομοσχέδιο) των έως σήμερα εισπραττόμενων δικαιωμάτων.

 • 18 Δεκεμβρίου 2017, 22:55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Να αποσαφηνιστεί εάν τίθεται ζήτημα αύξησης τελών ή στα αναφερόμενα πάγια τέλη εμπεριέχεται η αξία των μεγαροσήμων(3 ευρω το μεγαρόσημο της αίτησης και 2 ευρω το μεγαρόσημο του πιστ/κού ή αντιγράφου συμβολαίου/περίληψης κτλ.

 • 17 Δεκεμβρίου 2017, 02:17 | Ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ

  Η παράγραφος 2 είναι καταφανώς λανθασμένη. Όταν χορηγείται αντίγραφο από τα βιβλία μεταγραφών απλά επικολλάται επιπλέον 2,00 ευρώ μεγαρόσημο.
  Επομένως για το 1ο φύλλο έχουμε 3,00 ευρώ μεγαρόσημο στην αίτηση και 4,00 ευρώ μεγαρόσημο επικύρωσης και 4,50 ευρώ το αντίγραφο φύλλου σύνολο 11,50 ευρώ. Δηλαδή 9,50 ευρώ του πρώτου εδαφίου συν 2,00 ευρώ.
  Η διάταξη πρέπει να διορθωθεί ως εξής:
  2. Για τη χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματός του, καταβάλλεται πάγιο τέλος εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50 €). Το τέλος του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50 €) για κάθε, επιπλέον του ενός, φύλλο του χορηγούμενου αντιγράφου. Το τέλος του πρώτου εδαφίου προσαυξάνεται κατά δύο ευρώ (2,00 €), όταν χορηγείται αντίγραφο πράξης από τα βιβλία μεταγραφών.