Άρθρο 13 – Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού

Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ) του Οργανισμού διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης, ως εξής:
1. Διεύθυνση Προγραμματισμού
2. Διεύθυνση Κτηματολογίου,
3. Διεύθυνση Έργων,
4.Διεύθυνση Δασικών Χαρτών και Χαρτογράφησης Φυσικού Περιβάλλοντος
5. Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών,
6. Διεύθυνση Προϊόντων και Υπηρεσιών,
7. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
8. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού,
9. Διεύθυνση Πληροφορικής,
10. Νομική Διεύθυνση.

  • 20 Δεκεμβρίου 2017, 11:01 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

    Το άρθρο 13 από μόνο του δεν χρειάζεται και πολλά σχόλια. Διευθύνσεις, διευθύνσεις, διευθύνσεις, διευθύνσεις. Δέκα (10) συνολικά. Και φυσικά και «διεύθυνση προϊόντων», ενδεικτική της σημασίας που αποδίδουν οι συντάκτες του νομοσχεδίου στον δημόσιο σκοπό του υπό ίδρυση φορέα. 10η μάλιστα και «καταϊδρωμένη» η Νομική Διεύθυνση, επίσης ενδεικτική της ελάχιστης σημασίας που αποδίδεται στο νομικό χαρακτήρα του κτηματολογίου.

    Εδώ φαίνεται η αξία και η σημασία του έργου του άμισθου υποθηκοφύλακα, που φρόντιζε και φροντίζει έως σήμερα ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ για όλα αυτά για τα οποία σήμερα θα χρειάζονται δέκα διαφορετικές διευθύνσεις, με γραφειοκρατία, υποδιευθύνσεις, τμήματα, προϊσταμένους, υφισταμένους και σφραγίδες. Μόνος του, σιωπηρά και αποτελεσματικά ασκεί σήμερα ο άμισθος υποθηκοφύλακας όχι μόνον το έργο που του ανέθεσε η Πολιτεία από το 1834, αλλά και να στηρίζει και να διορθώνει το άθλιο κτηματολογικό σύστημα που θέσπισε με διακομματική δυστυχώς συναίνεση η ισόβια ομάδα της Λαλιώτειας (για να μην ξεχνούμε και τον αρχικό εμπνευστή) Κτηματολόγιο Α.Ε./ΕΚΧΑ/ προσεχώς «Ο.Ε.Κτ.».