Άρθρο 02 – Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.)

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 14:16 | Λεμονιά Σταματουλάκη Προισταμένη Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Χίου

  Το Εθνικό Κτηματολόγιο εξαγγέλθηκε στον Ελληνικό λαό με την υπόσχεση να κατοχυρώσει τους τίτλους ιδιοκτησίας του Ελληνικού λαού, να προστατεύσει και οριοθετήσει την ιδιοκτησία του Δημοσίου και να προστατεύσει τα Δάση και γενικά να αποτελέσει τη λυδία λίθο για την βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας. Και δεν θα δούμε ποτέ ανάπτυξη αν δεν το ολοκληρώσουμε. Και ερωτώ πόσο Εθνικό είναι ένα Κτηματολόγιο που διοικείται από ένα Γενικό Διευθυντή και ένα Διοικητικό Συμβούλιο?
  Οι Πράξεις ενός Διευθυντή της Διοίκησης είναι διοικητικές πράξεις.
  Τί θα δημοσιεύετε στα Κτηματικά Βιβλία σας , διοικητικές πράξεις ?
  Γιατί εγώ ως Υποθηκοφύλακας 22 χρόνια δημοσίευα έννομες σχέσεις. Δημοσίευα Δικαιοπραξίες. και ερωτώ οι τίτλοι ιδιοκτησίας του Ελληνικού λαού θα μεταβληθούν σε διοικητικές Πράξεις?
  Αυτή είναι η αναβάθμιση που κάνετε??
  Η δικαιοπραξία απορρέει από την αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας του κάθε πολίτη. Ο κάθε πολίτης μπορεί να φτιάξει ένα νόμο με συμφωνία ενώπιον αρμόδιου και ειδικά εξουσιοδοτουμένου πολιτειακού οργάνου που κι αυτό το όργανο προβλέπεται στο 92 παρ 4. Και εννοώ τον Συμβολαιογράφο. Μόνο που αυτή η συμφωνία είναι ενοχική. Δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη. Για να γίνει νόμος και να ισχύει έναντι πάντων απαιτείται η σύμπραξη ενός άλλου θεσμικού ανεξάρτητου ειδικού πολιτειακού οργάνου , που κι αυτό βρίσκεται στο άρθρο 92 παρ. 4 του Συντάγματος. Του Υποθηκοφύλακα. Αυτό το δικαστικό όργανο ελέγχει επικυρώνει και με πράξη του δημοσιεύει τη διακιοπραξία και ενεργοποιεί το εμπράγματο δικαίωμα που ισχύει έναντι πάντων και η διακαιοπραξία αποκτά ισχύ νόμου.
  Και έρχεστε εσείς με το σχέδιό σας και το καταργείτε .
  Και βγάζετε το Υπουργείο Δικαιοσύνης έξω από το ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ!!!!!!! Και χωρίς να το καταλάβετε μετατρέπετε την δικαιοπραξία σε διοικητική πράξη. Μάλιστα βάζετε και μια ενδικοφανή προσφυγή , πράγματα του διοικητικού δικαίου, στο άρθρο 36, να παρεμβάλλεται ως παρασίτωση στο άρθρο 791 ΚΠΟΛΔΙΚ..
  ΄Εχετε επίγνωση των πραττομένων σας?
  Τίτλοι ιδιοκτησίας χωρίς την εγγύηση και την κατοχύρωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν νοούνται, σε καμμιά χώρα του κόσμου.
  Στις ΗΠΑ για παράδειγμα που το Κτηματολόγιο είναι ανεξάρτητος φορέας , οι τίτλοι του Κτηματολογίου επικυρώνονται από τον ΘΕΜΑΤΟΦΎΛΑΚΑ , που είναι όργανο της Δικαιοσύνης.

 • 20 Δεκεμβρίου 2017, 10:47 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  «Όργανα διοίκησης» σημαίνει ότι τα όργανα αυτά έχουν πλήρη εξουσία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στον «Ο.Ε.Κτ.».

  Αυτό σημαίνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής έχουν πλήρη και συγκεντρωτική εξουσία επί της καταχώρισης ή της μη καταχώρισης κάθε μεμονωμένης εμπράγματης δικαιοπραξίας ή συναλλαγής.

  Με δεδομένο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής διορίζονται από την πολιτική εξουσία, αυτό σημαίνει ότι θα είναι ευεπίφοροι στις πιέσεις της εκτελεστικής εξουσίας και, συνεπώς, η ανεξαρτησία του υπό ίδρυση φορέα είναι εξ ορισμού υπονομευμένη και ανύπαρκτη.

  Σημειώνουμε ότι η ανεξαρτησία του υπό ίδρυση φορέα τίθεται και στην από 25-11-2016 μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας ως βασικό ζητούμενο για το νέο φορέα (υποκεφ. 3.1., σελ. 7): «The JCPRA will be independent and autonomous with regard to their day-to-day operations». Είναι φανερό ότι η προτεινόμενη διοικητική δομή δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που δια της Παγκόσμιας Τράπεζας έθεσαν οι θεσμοί.

  Ιδανικά, βεβαίως, και όπως διαχρονικά υποστηρίζει η Ένωσή μας, η ανεξαρτησία της καταχώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων διασφαλίζεται δια της υπαγωγής της αρμοδιότητας στη Δικαστική Εξουσία, όπως ακριβώς προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 92. Η μη ανεξαρτησία του υπό ίδρυση φορέα αποτελεί τον πυρήνα της αντισυνταγματικότητας της προωθούμενης μεταρρύθμισης και καίρια ουσιαστική πλημμέλειά της.

 • Διορίστηκα μετά από γραπτό διαγωνισμό.
  30 χρόνια υπηρετώ τον θεσμό.
  17 χρόνια από θέση ευθύνης.
  Κατέχω 2 πτυχία.
  Κατέχω 2 μεταπτυχιακά με αντικείμενο το πλασματικό ενέχυρο (GB) και το κτηματολόγιο (ΕΜΠ).
  Συνεργάτης καθηγητής σε ΤΕΙ δημόσια ΙΕΚ και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (γλώσσες προγραμματισμού, gis κλπ).
  κλπ κλπ
  Ο νέος φορέας δεν με έχει ανάγκη και πρέπει να πάω σπίτι μου ή στα Δικαστήρια «βοηθητικός ….», γιατί έχει ανάγκη όσους διορίστηκαν χωρίς διαγωνισμό.
  Δεν μου δίνεται ούτε η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο στελεχών του δημοσίου.
  Δεν μπορώ να ενταχθώ ούτε στην κινητικότητα.
  Τι περισσότερο έπρεπε να κάνω για να μην βρίσκομαι σήμερα σε αυτή την κατάσταση;
  Και να σκεφτείς ότι είμαι μόνο 54 χρονών. Με βλέπω φοιτητή στη Νομική.