ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Δείτε το αρχείο με τα παραρτήματα

 

  • 15 Ιουλίου 2020, 18:46 | Αθανάσιος Ζεκεντές Δήμαρχος Λοκρών

    Στα Διοικητικά όρια του Δήμου Λοκρών εκτός από το Μαρτίνο της Δ.Ε. Οπουντίων (893) θα πρέπει να συμπεριληφθεί η Λάρυμνα της Δ.Ε. Οπουντίων.

  • 13 Ιουλίου 2020, 17:43 | Νικόλας Σαραμούρτσης

    Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, στη θέση 363, η σωστή ονομασία του οικισμού είναι «Μεσαίο (το)» και όχι «Μεσαίων».

  • 13 Ιουλίου 2020, 09:14 | Τηλέμαχος Μανωλάτος

    Νομίζω λείπει υλικό από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1