Άρθρο 43 – Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών

1. Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται «Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών» (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.).
2. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των άρθρων 39 και 41. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. τηρούνται και οι ισχύουσες και επικαιροποιημένες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42, δηλώσεις προσβασιμότητας των οικείων φορέων. Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα εντάσσονται στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ. Με όμοια απόφαση γίνεται η διαγραφή από το ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., η μορφή και η διαδικασία χορήγησης της γνωμοδότησης της παρ. 2 από την Ε.Σ.Α.μεΑ., τα όργανα διαχείρισης της ηλεκτρονικής βάσης, οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέμα σχετικό με την εφαρμογή του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.
4. Με απόφαση του οργάνου διοίκησης κάθε οργανισμού του δημόσιου τομέα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, η οποία κοινοποιείται στην Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ορίζεται ένας (1) υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής για την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη του οργανισμού ως προς την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και για τη συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Υπουργείων της παρούσας.

 • 17 Ιουλίου 2020, 08:13 | Μιχάλης Κλειδωνάρης

  Το μητρώο θα πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμο στον ιστότοπο του φορέα που το τηρεί…

 • 15 Ιουλίου 2020, 23:46 | Georgios kanavakis

  Αν είχαμε μια εφαρμογή κάπως όμοια με το facebook η κάποια άλλη εφαρμογή κοινωνικού δικτύου(έχουμε ακριβή εικόνα πως θα είναι αυτή η εφαρμογή κοινωνικού δικτύου), που θα μπορούσε και πρέπει να μας προμηθεύσει το κράτος ως συνεργασία κράτους και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θα μπορούσαμε σε μερικούς μήνες να είχαμε πραγματοποιήσει τον σκοπό μας συγκροτείς του δικτύου κοινοτήτων κοινών Ελλήνων και Φιλελλήνων πλανητικά σε όλες τις ηπείρους. Αυτό έπρεπε να το είχε κάνει ήδη το κράτος και υπάξρει σχετική συνταγματική επιταγή που αφορά την ομογένεια. Θα θυμάστε τον θεσμό του συμβουλιου αποδημου ελληνισμού που απέτυχε. Εμείς έχουμε σχεδιάσει αυτήν την ιδέα σε άλλη βάση μαζικής κοινωνικής συμμετοχής των απανταχού Ελλήνων και Φιλελλήνων ως δίκτυο κοινοτήτων κοινών συγκροτώντας διαδικτυακές και τοπικά ζώσες και ενεργές κοινότητες. Στους συνδέσμους που δίδουμε, δίδουμε μια γενική περιγραφή αυτού του στόχου και το μπλόκ μας έχει στηθεί για να σχεδιάσει και πραγματοποιήσει αυτόν τον στόχο

  ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
  https://wp.me/P1bl5W-3dH

  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ
  https://wp.me/P1bl5W-2