Άρθρο 50 – Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων

1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, είτε υπογράφονται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου τους, είτε τίθεται σε αυτά η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της περ. 27 του άρθρου 3 του Κανονισμού eIDAS, όπου η τελευταία απαιτείται. Στα ως άνω έγγραφα η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και πρωτότυπης σφραγίδας αντίστοιχα.
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ή τα μέρη ορίζουν ότι απαιτείται η ιδιόχειρη υπογραφή σε κάθε φύλλο ή σελίδα του εγγράφου, αρκεί η θέση της ηλεκτρονικής υπογραφής ή της ηλεκτρονικής σφραγίδας στην αρχή ή στο τέλος του ηλεκτρονικού εγγράφου.

 • 17 Ιουλίου 2020, 15:33 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

  Προτείνεται η παρακάτω προσθήκη διότι η πρώτη παράγραφος όπως είναι τώρα αναφέρεται μόνο σε έγγραφα που εκδίδουν νομικά πρόσωπα:

  «Η ηλεκτρονική υπογραφή επί ιδιωτικού ηλεκτρονικού εγγράφου επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής του φυσικού προσώπου που το υπογράφει.»

  Επιπρόσθετα, για τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από νομικό πρόσωπο που υπογράφονται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου τους, προτείνουμε την προσθήκη (στους ορισμούς) ειδικής κατηγορίας ηλεκτρονικής υπογραφής, δηλαδή την ηλεκτρονική υπογραφή φυσικού προσώπου που σχετίζεται με νομικό πρόσωπο, καθώς σε αυτή την περίπτωση:
  α. το πιστοποιητικό ανήκει στο νομικό πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα να το ανακαλέσει σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο απωλέσει την ιδιότητά του και
  β. το πιστοποιητικό περιέχει πληροφορίες του νομικού προσώπου (επωνυμία, ΑΦΜ) επιτρέποντας σε εφαρμογές την αυτόματη αναγνώριση σχέσης μεταξύ φυσικού και νομικού προσώπου.

 • 17 Ιουλίου 2020, 13:02 | Βασίλης Καλούδης

  Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, «η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή». Η ισοδυναμία προβλέπεται μόνο για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές και όχι για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες. Άρα, όπου απαιτείται υπογραφή προκειμένου να υποβληθεί ένα έγγραφο στο Δημόσιο, δεν μπορεί αυτή να υποκατασταθεί από εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.

  Στην παρ. 1, 2η πρόταση εξισώνεται η ηλεκτρονική υπογραφή με την ιδιόχειρη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και η ηλεκτρονική σφραγίδα με τη σφραγίδα της εταιρείας (σωστά) αλλά στην 1η πρόταση ουσιαστικά εξισώνεται η ηλεκτρονική υπογραφή με την ηλεκτρονική σφραγίδα (παρά το «όπου η τελευταία απαιτείται» που δεν λέει κάτι…). Όπως η σφραγίδα μιας εταιρείας δεν αρκεί για να «υπογράψεις» ένα έγγραφο, έτσι και η ηλεκτρονική σφραγίδα δεν μπορεί να παίξει το ρόλο της υπογραφής ακριβώς γιατί μπορεί να τη «χειρίζονται» παραπάνω από ένα άτομα. Στην παρ. 2 επίσης εξισώνεται η ιδιόχειρη υπογραφή με την ηλεκτρονική σφραγίδα (δεν γίνεται καν αναφορά σε «εγκεκριμένη», όχι ότι θα είχε κάποια διαφορά…). Επιπλέον, η αναφορά ότι η υπογραφή / σφραγίδα τοποθετείται στην πρώτη ή στην τελευταία σελίδα του ηλεκτρονικού εγγράφου είναι άνευ ουσίας καθώς η «τοποθέτηση» αφορά μόνο στην οπτική της αναγνώριση σε ένα εκτυπωμένο έγγραφο. Η ηλεκτρονική υπογραφή μπορεί να υπάρχει, να είναι αόρατη και, φυσικά, να είναι έγκυρη σύμφωνα με τον Κανονισμό eIDAS. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν δεν είναι αν θα φαίνεται ή όχι αλλά να υπάρχει και να καλύπτει όλο το έγγραφο. Είναι προφανές (;) ότι μόνο το τμήμα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου που έχει υπογραφεί καλύπτεται από την υπογραφή (ώστε να ικανοποιείται το άρθρο 26, παρ. δ του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 και αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν θα τοποθετούσε κάποιος την οπτική αποτύπωση της ηλεκτρονικής υπογραφής στην πρώτη ή στην τελευταία σελίδα του ηλεκτρονικού εγγράφου). Η παράγραφος 2 θα πρέπει να αλλαχτεί κατάλληλα.

 • 16 Ιουλίου 2020, 11:26 | Παναγιωτης Μπαλαγιαννης

  Εξαιρετικο αρθρο και αυτο και πολύ χρησιμο !

 • 12 Ιουλίου 2020, 04:40 | Πρεβελάκης

  ποιά ειναι η διάρκεια ισχύος των ηλεκτρονικών εγγράφων;