Άρθρο 92 – Μητρώο Δικτυακών Τόπων

Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται και τηρείται Μητρώο Δικτυακών Τόπων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Το Μητρώο θα βρίσκεται αναρτημένο στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης και θα είναι πλήρως προσβάσιμο από τους φορείς του δημόσιου τομέα και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής των δικτυακών τόπων στο Μητρώο και ρυθμίζονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τη συντήρηση και τακτική επικαιροποίηση του Μητρώου Δικτυακών Τόπων και η διασύνδεση του παρόντος Μητρώου με άλλα Μητρώα του Δημόσιου Τομέα.

 • 15 Ιουλίου 2020, 23:35 | Georgios kanavakis

  Αν είχαμε μια εφαρμογή κάπως όμοια με το facebook η κάποια άλλη εφαρμογή κοινωνικού δικτύου(έχουμε ακριβή εικόνα πως θα είναι αυτή η εφαρμογή κοινωνικού δικτύου), που θα μπορούσε και πρέπει να μας προμηθεύσει το κράτος ως συνεργασία κράτους και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θα μπορούσαμε σε μερικούς μήνες να είχαμε πραγματοποιήσει τον σκοπό μας συγκροτείς του δικτύου κοινοτήτων κοινών Ελλήνων και Φιλελλήνων πλανητικά σε όλες τις ηπείρους. Αυτό έπρεπε να το είχε κάνει ήδη το κράτος και υπάρξει σχετική συνταγματική επιταγή που αφορά την ομογένεια. Θα θυμάστε τον θεσμό του συμβουλίου απόδημου ελληνισμού που απέτυχε. Εμείς έχουμε σχεδιάσει αυτήν την ιδέα σε άλλη βάση μαζικής κοινωνικής συμμετοχής των απανταχού Ελλήνων και Φιλελλήνων ως δίκτυο κοινοτήτων κοινών συγκροτώντας διαδικτυακές και τοπικά ζώσες και ενεργές κοινότητες. Στους συνδέσμους που δίδουμε, δίδουμε μια γενική περιγραφή αυτού του στόχου και το μπλόκ μας έχει στηθεί για να σχεδιάσει και πραγματοποιήσει αυτόν τον στόχο.

  ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ
  https://wp.me/P1bl5W-3dH

  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ
  https://wp.me/P1bl5W-2

 • 13 Ιουλίου 2020, 18:24 | Georgios kanavakis

  Υπάρχουν δυο προβλήματα που συναντάει κάθε πολίτης στις σχέσεις του με την δημόσια διοίκηση. Το ένα πρόβλημα είναι η πληροφορία και το άλλο είναι τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να προσκομισθούν βάση του νόμου. Στις ιστοσελίδες των δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να δίδεται ολιστική πληροφόρηση επί δικαιωμάτων και καθηκόντων, όπως και προαπαιτούμενων και εγγράφων που πρέπει να προσκομισθούν. Πρέπει να δίδονται όλες οι πληροφορίες αυτών των σχετιζόμενων υπηρεσιών για την γρήγορη πρόσβαση και επικοινωνία με αυτές, όπως τόπος, αρμόδιο γραφείο, τηλέφωνο, email και λοιπά

 • 13 Ιουλίου 2020, 17:38 | Georgios kanavakis

  Για να έχει πρόσβαση ο πολίτης σε όλες αυτές τις πληροφορίες πρέπει να συνταχθεί ένας ηλεκτρονικός κατάλογος με όλες τις διαδικτυακές σελίδες των υπηρεσιών που θα δημοσιευθεί σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και η οποία θα κοινοποιηθεί σε όλα τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των πολιτών. Βάση αυτού του καταλόγου θα μπορεί να βρει ο πολίτης την διαδικτυακή σελίδα τις υπηρεσίας που χρειάζεται και να αντλεί από εκεί σχετικές πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν και να διεκπεραιώνει αιτήματα και καθήκοντα του. Πέραν δε τούτου το κάθε γραφείο της υπηρεσίας πρέπει να απεικονίζει ψηφιοποιημένα στους διαδικτιακούς κόμβους του όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αρμοδιότητα του, όπως τους νόμους βάση των οποίων γίνονται τα αιτήματα η εκπληρούνται τα καθήκοντα των πολιτών, οι προϋποθέσεις που ζητά ο νόμος ανά αίτημα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν και οι υπηρεσίες από τις οποίες θα προσκομισθούν με διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό fax και email. Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να ψάχνετε, να τρέχει από εδώ και από εκεί, να κάνει τηλεφωνήματα και τα λοιπά χρονοβόρα και κοστοφόρα, οπότε κατά περίπτωση και αθροιστικά θα εξοικονομείται τεράστιο κεφάλαιο χρόνου, χρήματος και ταλαιπωρίας.