Άρθρο 82 – Ανάρτηση οργανογράμματος και στοιχείων υπηρετούντων

Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οφείλουν να αναρτούν στον δικτυακό τόπο τους το οργανόγραμμα και τη διάρθρωση των υπηρεσιών και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης.

 • 17 Ιουλίου 2020, 16:44 | Διονύσης Ρ. Ρηγόπουλος

  Το παρόν άρθρο 82 του Ν/Σ εντάσσει αυτούσιο στην κωδικοποίηση το εν ισχύει άρθρο 8 του νόμου της διαύγειας (3861/2010 ΦΕΚ Α΄111). Το 2010, αυτό το άρθρο ήταν ένα σημαντικό βήμα για τα τότε ψηφιακά δεδομένα. Όμως, δεν τηρήθηκε στην πράξη, ίσως και λόγω της αοριστίας της λέξεις «οφείλουν», χωρίς κυρώσεις εάν δεν το πράξουν.
  Η γνώση της Δημόσιας Διοίκησης θα βελτιωθεί πολύ, αν στη θέση αυτού του άρθρου το Υπουργείο βάλει το άρθρο για την ΕΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (https://www.economia.gr/image/data/harry/TropologiaProsthikiStoAnaptyxiakoNomosxedio.pdf), που κατέθεσαν στις 19.10.2020 ως τροπολογία/προσθήκη στον νόμο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» ο Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών και η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος.

  Πρόκειται για πρόταση επί μακρόν επεξεργασμένη που καταγράφει καθημερινά την εικόνα όλων των φορέων που αντλούν χρήματα από το Δημόσιο. Αυτό επιτρέπει συνολική διαχείριση των πόρων του Δημοσίου, υποστηρίζει το Επιτελικό Κράτος και τη Διαφάνεια και επιτρέπει παρακολούθηση των μεταβολών. Υπερκαλύπτει το παρόν άρθρο, καθώς προβλέπει στην παράγραφο 11: «Οργανόγραμμα οιουδήποτε φορέα ή μονάδας (συμπεριλαμβανομένων των οργανογραμμάτων του ν. 3861/2010 που αναρτώνται υποχρεωτικά στους ιστοτόπους των υπηρεσιών) θα αντλείται αποκλειστικά από το κεντρικό Ψηφιακό Οργανόγραμμα-Αποτύπωση με χρήση ειδικής προς τούτο πιστοποιημένης διαδικτυακής εφαρμογής.»

  Επίσης, η δημιουργούμενη βάση δεδομένων μπορεί να δίνει άμεσες απαντήσεις σε ερωτήματα όπως, για παράδειγμα:
  α) Πόσες μονάδες στο Δημόσιο ή σε κάποιον φορέα έχουν ένα μόνον άτομο, ή δεν έχουν κανένα άτομο,
  β) Πόσοι και ποιοι υπάλληλοι στελέχωναν την κάθε μονάδα ενός φορέα μια συγκεκριμένη ημερομηνία,
  γ) Πώς μεταβλήθηκε η στελέχωση όλων των μονάδων ενός φορέα μεταξύ δύο συγκεκριμένων ημερομηνιών,
  καθώς και σε πολλά άλλα ερωτήματα, ων ουκ έστιν αριθμός.

  Θα αποκτήσει, δηλαδή, επιτέλους, το ελληνικό Δημόσιο μια γνώση των πόρων του ώστε να μπορεί να τους αξιοποιεί και να τους διαχειρίζεται. Θα φαίνονται έτσι οι πραγματικές ανάγκες αλλά και οι πραγματικές δυνατότητες του κάθε φορέα και θα μπορεί να γίνεται αποτελεσματικότερη κατανομή των υπαλλήλων. Σε συνδυασμό και με άλλα συστήματα (π.χ. μητρώο υποδομών, μητρώο εξοπλισμού, ηλεκτρονική διακίνηση δημοσίων εγγράφων) θα επιτρέπει τεκμηριωμένους σχεδιασμούς που θα μεγιστοποιούν την απόδοση και θα ελαχιστοποιούν το κόστος. Η πρόβλεψη της παραγράφου 13, να «αποτελεί προϋπόθεση για την
  κανονικότητα κάθε δαπάνης (χρηματοδότηση φορέων, μισθοδοσία, προμήθειες, προβλέψεις
  στον προϋπολογισμό, κτλ), η καταχώριση στα στοιχεία της δαπάνης του σχετικού με τη
  δαπάνη Αναγνωριστικού Κωδικού της οργανικής μονάδας ή υπαλλήλου» δημιουργεί και ένα χάρτη δαπανών σε πραγματικό χρόνο.

  Η συγκεκριμένη πρόταση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών και της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, δίνει άμεση και πρακτική λύση σε δύο χρόνια προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, που είναι ο ανεπαρκής έλεγχος των ανθρώπινων πόρων της και των δαπανών της. Δηλαδή, μετά από 10 χρόνια κρίσης και υποτιθέμενη διεθνή υποστήριξη για τη διεξαγωγή δομικών μεταρρυθμίσεων, το ελληνικό δημόσιο εξακολουθεί να μη γνωρίζει τα βασικότατα στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που, εξ ανάγκης, γνωρίζει και το τελευταίο μαγαζί.

  Στο Eurogroup της 18ης Ιουνίου 2018, μεταξύ των υποχρεώσεων που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση είναι να δημιουργήσει σύστημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και σύστημα οικονομικής διαχείρισης. Μόνον που η ημερομηνία-στόχος για τα δύο αυτά συστήματα είναι το 2023! Είναι, νομίζω, πέραν πάσης αμφιβολίας ότι μια χώρα δεν μπορεί να πορεύεται αξιόπιστα χωρίς τα δύο αυτά βασικά συστήματα. Και είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί, στην εποχή των ταχύτατων εξελίξεων της ψηφιακής τεχνολογίας, χρειάζονται πέντε χρόνια για την ολοκλήρωση συστημάτων με στοιχειώδεις και πολυδοκιμασμένες τεχνολογικές απαιτήσεις.

  Πάντως, οι τριμηνιαίες εκθέσεις «Ενισχυμένης Εποπτείας» διατυπώνουν την ασαφή αξιολόγηση προόδου αυτών των δύο συστημάτων με βάση τη συμφωνία εκείνου του Eurogroup. Σημειωτέον, ότι η τελευταία από τις τριμηνιαίες αυτές εκθέσεις εκδόθηκε στις 4.11.2019 (δηλαδή προ οκταμήνου) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip116_en.pdf
  Εκεί αναζητώντας κανείς το «2023» μπορεί να διαβάσει ότι: «The new administration has committed to a road map to complete the human resources management strategy by 2023.» Και ότι «The authorities are broadly on track with implementing the Unified Chart of Accounts (UCoA) in all general government entities and moving to accrual accounting by 2023.» Ενώ για τη βελτίωση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, γράφει στη σελίδα 116: «…and (iii) enable storing of HRMS data. The various subprojects are expected to all be tendered during 2020 and completed by 2022-2023.»

  Μέχρι τότε, αν η παραπάνω τροπολογία αντικαταστήσει το παρόν άρθρο 82, θα έχουμε ξεκινήσει σε ένα εξάμηνο, δηλαδή στην αρχή του 2021 να αποθηκεύουμε βασικά δεδομένα χρήσιμα και για μελλοντική αξιοποίηση.

  Κατά τη θητεία της σημερινής κυβέρνησης δημοσιεύτηκαν τα εξής άρθρα για τη σοβαρή έλλειψη της ψηφιακής αποτύπωσης του Δημοσίου (με παραπομπές και σε πλειάδα άρθρων και παρουσιάσεων των ετών 2016-2018):

  5.8.2019 – Η ψηφιακή αυτογνωσία προϋπόθεση για το επιτελικό κράτος
  https://www.capital.gr/me-apopsi/3375478/i-psifiaki-autognosia-proupothesi-gia-to-epiteliko-kratos (με ειδική αναφορά και στον παράγοντα «χρόνος»),

  22&25.10.2019 – Η ψηφιακή αποτύπωση του Δημοσίου ως κριτήριο αξιοπιστίας της διακυβέρνησης
  https://www.economia.gr/gr/journal2/blog/post?journal_blog_category_id=23&journal_blog_post_id=2214
  και

  31.10.2019 – Χάθηκε «κι άλλη μια τεράστια ευκαιρία» για συστηματικές μεταρρυθμίσεις
  https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1528615/xathike-ki-alli-mia-terastia-eukairia-gia-sustimatikes-metarruthmiseis

  Πρόσφατα, ο κορωνοϊός έδειξε πόσο σημαντική είναι η ακριβής γνώση των δεδομένων της τρέχουσας πραγματικότητας για τον προγραμματισμό της επόμενης μέρας. Όπως έδειξε και ότι όταν τα δεδομένα είναι ανοιχτά και οργανωμένα, ο κόσμος ενδιαφέρεται και τα παρακολουθεί. Είναι ανάγκη και στην πατρίδα μας, να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της βελτίωσης της Δημόσιας Διοίκησης και της περιστολής των δαπανών της σαν μια (ας μου επιτραπεί ο νεολογισμός) ενδημική πανδημία. Η παραπάνω τροπολογία δίνει ένα ικανοποιητικό εργαλείο για το εσωτερικό μας νοικοκύρεμα, επιταχύνοντας δραστικά αυτό που ο πρωθυπουργός εξήγγειλε στις προγραμματικές δηλώσεις «Ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος αρνούμαι να αποδεχτώ ότι δεν μπορούμε πρώτα απ’ όλα εμείς οι ίδιοι να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας» (https://youtu.be/M_StGHJvyL4?t=702) Επιπλέον, η αποτύπωση του Δημοσίου είναι αποκλειστικά δικό μας θέμα και δεν εξαρτάται από κανέναν εξωτερικό παράγοντα.

  Αν το Υπουργείο προκρίνει να αντικαταστήσει το παρόν άρθρο 82 με το άρθρο της παραπάνω κατατεθειμένης τροπολογίας, θα αρχίσει η χώρα μας σε ένα εξάμηνο να καταγράφει συστηματικά τα πλέον στοιχειώδη δεδομένα του Δημοσίου: τη δομή και τη στελέχωση των φορέων του.

  Η παρ.4, Άρθρο 61, Ν. 4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος ορίζει ότι στην Έκθεση επί της Διαβούλευσης «παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν μέρος στη διαβούλευση και τεκμηριώνεται η ενσωμάτωσή τους ή μη στις τελικές διατάξεις». Σε περίπτωση που το Υπουργείο επιλέξει να μην αντικαταστήσει το άρθρο 82 με το άρθρο της παραπάνω τροπολογίας των δύο έγκριτων φορέων, θα πρέπει να εξηγήσει και να τεκμηριώσει τους λόγους αυτής της απόφασης.

  Στο αρχείο https://bit.ly/3eyqoex καταγράφονται πολλά άρθρα και ομιλίες που δείχνουν ότι το θέμα είναι από καιρό γνωστό τους αρμόδιους. Περιλαμβάνονται διαδικτυακές αναφορές για τα περισσότερα και μετρητής ημερών (στη δεύτερη στήλη) από την αρχική πρόταση σε διαβούλευση του 2015. Μεταξύ αυτών υπάρχουν βίντεο με τη θετική άποψη στελεχών της κυβέρνησης καθώς και του πρωθυπουργού.

  Διονύσης Ρ. Ρηγόπουλος, Ph.D.
  Μέλος της ομάδας εργασίας για την ανοιχτή διακυβέρνηση
  του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών
  dionysis.rigopoulos@gmail.com

 • Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 82, με την προσθήκη ότι τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και σε μηχαναγνώσιμη μορφή, ως εξής:

  Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οφείλουν να αναρτούν στον δικτυακό τόπο τους το οργανόγραμμα και τη διάρθρωση των υπηρεσιών και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης.
  Τα σχετικά έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, το οποίο συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα από σταθερό σημείο απόθεσης.

 • 17 Ιουλίου 2020, 10:24 | Μιχάλης Κλειδωνάρης

  Θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις, π.χ. για τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ε.Υ.Π., και για κάποιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
  Η διατύπωση είναι υπερβολικά ευρεία σε κάθε περίπτωση.

 • 16 Ιουλίου 2020, 13:03 | χρυσοβαλαντη

  να βγάλουν τις πραγματικεσ θεάσεις όμως, όχι να απασχολείτε σε άλλη θεση κάποιος οπωσ πχ θέση υδραυλικού , αλλά απασχολείτε σε θέσει διοικητική , ιτε που θα τον βγάλουν σε τμημα επικοινωνίας

 • 16 Ιουλίου 2020, 13:14 | χρυσοβαλαντη

  και τα προσωπικά δεδόμενα εδώ δεν ισχύουν ? και τι θα πεις ότι ο ταδε είναι εργάτης πράσινου? ο αλλού είναι διοικητικοί . και ο υδραυλικος εχει e-mail και τηλεφωνά επικοινωνίας?
  και το ψηφιακο οργανόγραμμά το ιδιο δεν είναι ?

 • 10 Ιουλίου 2020, 22:07 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Η ανάρτηση των στοιχείων των υπηρετούντων υπαλλήλων, ιδίως σε φορείς που εκτελούν εποπτική αρμοδιότητα, ενέχει κινδύνους για τους υπαλλήλους ενώ, σε περιβάλλον ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΔΕΝ προσφέρει απολύτως καμμία υπηρεσία προστιθέμενης αξίας στον Πολίτη. Αντί των στοιχείων επικοινωνίας με τους υπαλλήλους, πρέπει (στην λογική ΜΙΑ πύλη ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ) να αναρτάται ευκρινώς (στην αρχική σελίδα) το e-mail του Κεντρικού Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας καθώς και το τηλεφωνικό κέντρο αυτής. Καλό είναι, το ΣΗΔΕ κάθε υπηρεσίας να μπορεί να αποστέλει στο e-mail του αιτούντα-Πολίτη, no-reply ενημερωτικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής του αιτήματος με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε αυτό καθώς και αντίστοιχα μηνύματα για την αλλαγή status της καρτέλας του εισερχομένου εγγράφου στο ΣΗΔΕ ώστε ο Πολίτης να έχει εικόνα της προόδου της υπόθεσής του χωρίς να χρειάζεται να έλθει σε επαφή με οιονδήποτε υπάλληλο.