Άρθρο 04 – Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες των φορέων του δημόσιου τομέα

 1. Η πρόσβαση στα έγγραφα, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α’ 45), αφορά και στα ηλεκτρονικά έγγραφα, μπορεί δε να ασκηθεί και με χρήση ΤΠΕ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα.
 2. Όταν ασκείται το κατά άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα που τηρούνται ηλεκτρονικά από φορέα του δημόσιου τομέα, η μελέτη του εγγράφου ή η χορήγηση αντιγράφου μπορεί να γίνει και με χρήση ΤΠΕ.

3.Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ο τρόπος πρόσβασης στα ηλεκτρονικά έγγραφα, τα μέσα και οι όροι για τη μελέτη των ηλεκτρονικών εγγράφων και τη χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αιτούντος και κάθε σχετικό θέμα.

 • Οι επιπτώσεις του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Υγεία θα είναι καταλυτικές τα επόμενα χρόνια και αναμένεται να αλλάξουν το περιβάλλον εντός του οποίου παρέχεται η ιατρική πληροφόρηση, η ιατρική ενημέρωση από παρόχους υπηρεσιών υγείας,οι ασφαλιστικές παροχές υπηρεσιών υγείας.
  Ηδη έχουμε μια πρόγευση από υπηρεσίες που επέβαλε ταχιστα η πανδημία covid-19.

  Η πολιτεία όμως θα επρεπε προηγούμενα να εξασφαλίσει ότι ολοι οι πολίτες μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από την εφαρμογή της ψηφιακής διακυβέρνησης:

  – τήρηση σε όλα τα επίπεδα δημοσιας διοικησης των διαταξεων του ΓΚΠΔ Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
  – εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης των πολιτών σε ψηφιακές υπηρεσίες υγείας και άλλες, με την παροχή free wifi σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες π.χ. νοσοκομεια, κέντρα υγείας, διαγνωστικά κέντρα, ιατρεία, κ.α.
  – να υπάρχουν σε όλη τη χώρα σημεια free wifi και να αναφέρεται η λίστα τους στο site του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  – πρίν από οτιδήποτε άλλο να εξασφαλισθει η διαλειτουργικότητα των νοσοκομείων και λοιπών υπηρεσιών υγείας, καθώς και διαλειτουργικότητα τους με τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και του ΕΟΔΥ
  – να παρέχεται διαδικτυακά και από τα ΚΕΠ, τις υπηρεσίες δημοσιας υγείας των δημων, λεπτομερής, σαφής, και με απλά λόγια, κατανοητά από όλους, ακόμη και όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία του διαδικτύου, πληροφόρηση για τον τρόπο πρόσβασης στις βασικές ψηφιακές υπηρεσίες υγείας
  – τη παροχή σχετικής ενημέρωσης και εξάσκησης από τα κατά τόπους ΚΑΠΗ

 • 14 Ιουλίου 2020, 11:35 | Α

  Πιθανώς να ήταν σκόπιμο να υπάρχει αναφορά στις αρχές εκείνες του Συντάγματος καθώς και των διεθνών συνθηκών που έχει κυρώσει η χώρα μας. Με τον τρόπο αυτό δεν θα ήταν δυνατό να εκδοθούν «κατ’εξουσιοδότηση νόμου» αποφάσεις (οι οποίες εκτελούνται άμεσα από την διοίκηση) που παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα πολιτών (λ.χ. προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ή προστασία της τιμής και της υπόληψης ή τυχόν περιουσιακά δικαιώματα, ή την απαγόρευση των διακρίσεων κ.ο.κ.) και θα μπορούσαν να επιφέρουν δυσανάλογα μεγάλη ζημιά.

 • 13 Ιουλίου 2020, 16:42 | Κώστας Δημητρίου

  η πρόσβαση πρέπει να αφορά και τη δυνατότητα κάποιου να μπορεί να έχει σύνδεση με διαδίκτυο και απεριόριστα δεδομένα

  παρατηρείται ότι ιδίως στα συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας (αλλά και στα καρτοκινητά) το κόστος για δεδομένα διαδικτύου είναι ιδιαίτερα υψηλό έως απαγορευτικό!

  ομοίως πρέπει να προβλεφθεί η υποχρέωση από το κράτος για σημεία wifi σε όλη την ελληνική επικράτεια -> δεν μπορεί να ζητάς από τον πολίτη σου να κάνει χρήση των ηλεκτρονικών ψηφιακών τρόπων συναλλαγής και χρήση διαδικτύου , πρέπει να διευκολύνεται γι’ αυτό.

  και θα πρέπει σε κάθε δημόσιο ή δημοτικό κτίριο να είναι αναρτημένοι σε εμφανές σημείο οι κωδικοί wifi για όλους τους πολίτες

 • 12 Ιουλίου 2020, 03:28 | Πρεβελάκης

  το άρθρο 3 αναφέρει: «3.Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται …»

  άρα κάθε φορά που αλλάζει ο υπουργός θα αλλάζουν και οι σχετικές ρυθμίσεις κατά την προσωπική άποψη του υπουργού.
  Δεν δουλεύουν έτσι τα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα.

  Πρέπει να καθοριστούν και να ψηφιστούν απο την βουλή αυτές οι διαδικασίες.