Άρθρο 58: Μεταβατικές διατάξεις

1. Ειδικές διοικητικές ενστάσεις του άρθρου 11 του ν. 4056/2012, που έχουν υποβληθεί και δεν έχουν εξετασθεί μέχρι την εφαρμογή του παρόντος νόμου, θεωρούνται ως υποβληθείσες και ασκηθείσες εμπρόθεσμα και εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, όπως τροποποιείται με το άρθρο 43 της Ενότητας Β΄ .

2. Όπου στις κείμενες διατάξεις απαιτείται ως στοιχείο νομιμότητας άσκησης εμπορίας λιπασμάτων ή άλλης συναφούς δραστηριότητας, η κατοχή άδειας εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α ή Β, εφεξής νοείται ως τέτοιο η συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων βάσει των διατάξεων του άρθρου 51 της Ενότητας Β΄ και των διατάξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 15:03 | Κόκουρας Γιάννης

  Η Ομοσπονδία κτηνοτρόφων Περιφέρειας Θεσσαλίας και ο Κόκουρας Γιάννης (Τεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας) σας παραθέτουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις :
  1. Στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ όσον αφορά αγροτεμάχια μαζί με τα ενοικιαστήρια να υποβάλλονται και ο τίτλος ιδιοκτησίας του ενοικιαστή γιατί έχει εμφανιστεί το φαινόμενο να δηλώνουν στο ΟΣΔΕ εκτάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο με ένα απλό ενοικιαστήριο ενός ιδιώτη.
  2. Τέλος υπάρχει ένα ερώτημα που αφορά κυρίως το Υπουργείο Οικονομικών και αφορά την φορολόγιση των κτηνοτροφικών κτισμάτων. Υπήρξε περίπτωση όπου η εφορία φορολόγησε κτηνοτρόφο μέσω του ΦΑΠ 2010 για τα κτηνοτροφικά του κτίσματα από ξύλο και λαμαρίνα λαμβάνωντας υπ’όψιν ως αντικειμενική αξία 200€ το τ.μ.. Θεωρούμε απαράδεκτη τόσο την αντικειμενική αξία των 200€ (για κατασκευή από ξύλο και λαμαρίνα) όσο και την φορολόγηση των κτηνοτροφικών κτισμάτων. Αν αναλογιστούμε ότι οι κτηνοτρόφοι θα επιβαρυνθούν με τα παρακάτω :
  1. Φορολόγηση από το πρώτο Ευρώ
  2. Μίσθωμα για την έκταση που βόσκουν
  3. Μείωση της επιστροφής ΦΠΑ
  4. Αύξηση τις τιμής του πετρελαίου
  5. Φορολόγηση των γεωργικών εκτάσεων
  6. Επιπλέον κόστος από την τήρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων (λογιστής) και
  7. με την φορολόγηση των κτηνοτροφικών κτισμάτων όπως αναφέρθηκε ποιό πάνω

  τότε σε συνδυασμό με την αύξηση της τιμής των ζωοτροφών και την διατήρηση ίδιων τιμών σε κτηνοτροφικά προιόντα εδώ και 15 χρόνια δημιουργούν μία κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη για τον κλάδο της κτηνοτροφίας.