Άρθρο 38: Μητρώο κυρώσεων

Οι αρμόδιες αρχές τηρούν Μητρώο κυρώσεων του μέρους τρίτου της Ενότητας Α΄, με σκοπό την παρακολούθηση των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων που επιβάλλονται από αυτές.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 20:10 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

  Πλήρης και σωστή η άποψη του πρώτου σχολιαστή.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 09:10 | Μιχαήλ Κοτσαρίνης

  Συμφωνώ απόλυτα με τον προηγούμενο σχολιαστή, δεν έχει νόημα στις σημερινές συνθήκες της υπερτοπικής και ταχύτατης διακίνησης αγαθών η κάθε υπηρεσία να κρατά στα ντουλάπια της τέτοια στοιχεία.

  Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια, αφού δεν εξειδικεύεται στο νομοσχέδιο, για έκδοση τουλάχιστον ΚΥΑ με τις προδιαγραφές και την αναγκαία τυποποίηση του εν λόγω μητρώου.

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 12:52 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Το μητρώο κυρώσεων πρέπει να είναι ενιαίο και να υπάρχει κεντρική βάση δεδομένων που να καταχωρούνται το είδος των παραβάσεων, οι διοικητικές πράξεις και/ή κυρώσεις, οι περιλήψεις των αποφάσεων επί των διοικητικών προσφυγών και οι περιλήψεις των αποφάσεων -οπου υπάρχουν- των διοικητικών δικαστηρίων καθώς και οι παραπομπές ποινικού χαρακτήρα και περιλήψεις των σχετκών δικαστικών αποφάσεων.
  Τα πεδία αυτά πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλες τις αρχές Επισήμου Ελέγχου με πλήρη δικαιώματα ανάγνωσης περιεχομένου και διαβαθμισμένα δικαιώματα για τα πεδία που τις αφορούν. Το ίδιο και για τις Δικαστικές αρχές. Να λαμβάνεται μέριμνα και για την διασύνδεση με άλλα κρατικά μητρώα στα οποία καταχωρούνται παραβατικές συμπεριφορές.