Άρθρο 23: Παρακολούθηση και, εφόσον απαιτείται, ανάκληση ή απόσυρση ή/και καταστροφή παράγωγων προϊόντων των ΖΥΠ.

Για την εφαρμογή του μέτρου της ανάκλησης ή απόσυρσης ή/και καταστροφής παράγωγων προϊόντων των ΖΥΠ εφαρμόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 10, με την εξειδίκευση ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου οι επιχειρήσεις διαχείρισης ΖΥΠ οφείλουν να διατηρούν ένα επαρκές σύστημα ιχνηλασιμότητας, τόσο των παράγωγων προϊόντων των ΖΥΠ, όσο και των ΖΥΠ.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 19:38 | ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Η ορθή διαχείριση των ΖΥΠ είναι νομική απαίτηση για όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων (που τα παραγουν). Η εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας από την αδειοδοτημένη εγκατασταση διαχειρησης ΖΥΠ, αλλά και των επιχειρήσεων παραγώγων επίσης επιβάλλεται από τους ΕΚ. Ο τρόπος , το σύστημα ιχνηλασιμότητας απλά υποβάλλεται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της εγκατάστασης, και είται επικυρώνεται, είται απορρίπτεται…

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 14:59 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

  Προς συμπλήρωση της παρ.3 του άρθρου 10 οτι θα πρέπει να προστεθεί ως απαραίτητη ενέργεια των επιχειρήσεων στα πλαίσια των μέτρων της ανάκλησης ή απόσυρσης τροφίμων ή ζωοοτροφών, να διαθέτουν έγγραφη σύμβαση εν ισχύ με επιχειρήσεις ειδικά αδειοδοτημένες για την ορθή και νόμιμη διαχείριση των ακατάλληλων τροφίμων ή ζωοτροφών που πλέον αποτελούν υποπροϊόντα ζωικής ή φυτικής προέλευσης.
  Ειδικότερα θα πρέπει να αναλυθούν λεπτομερώς τα στάδια για πληρέστερο σύστημα ιχνηλασιμότητας τόσο των παράγωγων προϊόντων των ΖΥΠ όσο και των ΖΥΠ στο χώρο του παραγωγού ενδεικτικά αναφερομένων των κάτωθι :
  α) Η διαλογή και ζύγιση ανά κατηγορία ζωικών υποπροϊόντων,
  β) Η συγκέντρωση σε ασφαλείς «περιέκτες»
  γ) Η προσωρινή αποθήκευση εντός της ημέρας υπό συνθήκες ψ΄υξης ή κατάψυξης και για χρονικό διάστημα αυστηρά έως και δέκα (10) ημερολογιακών ημερών σε εγκεκριμένο χώρο κατάλληλα και σαφώς διαχωρισμένο απο το χώρο αποθήκευσης των τροφίμων προς ανθρώπινη κατανάλωση

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 14:36 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

  σύμφωνα με το σχόλιο το οποίο έχω γράψει Προς συμπλήρωση της παρ.3 του άρθρου 10 οτι θα πρέπει να προστεθεί ως απαραίτητη ενέργεια των επιχειρήσεων στα πλαίσια των μέτρων της ανάκλησης ή απόσυρσης τροφίμων ή ζωοοτροφών, να διαθέτουν έγγραφη σύμβαση εν ισχύ με επιχειρήσεις ειδικά αδειοδοτημένες για την ορθή και νόμιμη διαχείριση των ακατάλληλων τροφίμων ή ζωοτροφών που πλέον αποτελούν υποπροϊόντα ζωικής ή φυτικής προέλευσης.
  Ειδικότερα θα πρέπει να αναλυθούν λεπτομερώς τα στάδια για πληρέστερο σύστημα ιχνηλασιμότητας τόσο των παράγωγων προϊόντων των ΖΥΠ όσο και των ΖΥΠ στο χώρο του παραγωγού ενδεικτικά αναφερομένων των κάτωθι :
  α) Η διαλογή και ζύγιση ανά κατηγορία ζωικών υποπροϊόντων,
  β) Η συγκέντρωση σε ασφαλείς «περιέκτες»
  γ) Η προσωρινή αποθήκευση εντός της ημέρας υπό συνθήκες ψ΄υξης ή κατάψυξης και για χρονικό διάστημα αυστηρά έως και δέκα (10) ημερολογιακών ημερών σε εγκεκριμένο χώρο κατάλληλα και σαφώς διαχωρισμένο απο το χώρο αποθήκευσης των τροφίμων προς ανθρώπινη κατανάλωση