ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 67 – Τελικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων και τη στελέχωση της Εθνικής Αρχής, η τελευταία εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες περί της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας διατάξεις, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και για διάστημα όχι πλέον των έξι μηνών.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη δύναται να καθοριστούν ειδικά επιδόματα και ειδική μηνιαία αποζημίωση στο προσωπικό της Εθνικής Αρχής καθώς και σε αυτούς που εργάζονται υπό ιδιαίτερες συνθήκες και παρέχουν υπηρεσία, εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, κατά τα χρονικά διαστήματα κινητοποίησης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

  • 14 Μαΐου 2019, 13:02 | ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    Συμφωνούμε με το προηγούμενο σχόλιο και συμπληρωματικά προτείνουμε την πρόβλεψη νομικής κάλυψης όλων των υπαλλήλων που εμπλέκονται στον μηχανισμό κινητοποίησης της πολιτικής προστασίας στο επίπεδο ΟΤΑ α και β βαθμού.

  • 8 Μαΐου 2019, 10:14 | chouvardas konstantinos

    Για το άρθρο 2 θα πρέπει να καθοριστεί ειδικό επίδομα για τον Συντονιστή Εκτακτών Αναγκων σε μηνιαία βάση (σε ολες τις βαθμίδες Δημοτικο, Περιφ.Ενότητας, Περιφέρειας) και οχι μονο στην Εθνική Αρχη. Στην Περιφέρεια ΑΜΘ ολες οι υπερωρίες για την Πολιτική Προστασία και τις Τεχνικές Υπηρεσίες τα τελευταία 2 χρόνια δεν θεωρούνται απο την Επίτροπο.