ΜΕΡΟΣ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – Άρθρο 35 – Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας

1. Συνιστάται Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Α.Π.Π.), με έδρα την Αθήνα, της οποίας προΐσταται Διοικητής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 39 του παρόντος. Η Εθνική Αρχή αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία και υπάγεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
2. Το Πυροσβεστικό Σώμα υπάγεται διοικητικά στην Εθνική Αρχή και αποτελεί επιχειρησιακό βραχίονα αυτής για θέματα αρμοδιότητάς της.
3. Η ονομασία της Εθνικής Αρχής στην Αγγλική είναι «National Agency for Civil Protection (NACP)» και έχει διακριτικό λογότυπο σχήματος κυκλικού με όμοιο μικρότερων διαστάσεων εσωτερικό κύκλο πορτοκαλί χρώματος που περικλείεται από ομόκεντρο κύκλου κυανού χρώματος, άνευ χρωματικών περιγραμμάτων, με εγγεγραμμένο ισόπλευρο τρίγωνο του ιδίου χρώματος. Στο πάνω μέρος του ομόκεντρου κύκλου αναγράφονται με κεφαλαία λευκά γράμματα η φράση «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και στο κάτω μέρος η λέξη «ΕΛΛΑΔΑ». Στο κάτω μέρος του εξωτερικού ομόκεντρου κύκλου και στο κέντρο αυτού αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η φράση «ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ». Οι ανωτέρω φράσεις αναγράφονται συνολικά και στην αγγλική.

  • 15 Μαΐου 2019, 00:39 | ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.ΛΑΜΠΡΟΥ

    Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης, στις 9 Αυγούστου 2018, είχε εξαγγείλει την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και την αντικατάστασή της από την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, υποκείμενη ιεραρχικά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η εν λόγω Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας θα υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η διαχείριση κρίσεων, κάθε είδους κρίση, – απαιτεί υψηλής ποιότητας πολιτική διαχείριση. Προσωπικό το οποίο να μην είναι εγκλωβισμένο στα στεγανά της μιας ή της άλλης υπηρεσίας αλλά να διαθέτει καθολική εποπτεία του τρόπου λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού. Υπό αυτήν την έννοια το Υπουργείο Εσωτερικών είναι το βέλτιστο πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να υπάγεται το νέο σχήμα, όχι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η οργανική σχέση του Υπουργείου Εσωτερικών με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, οι υπηρεσίες των οποίων πρώτες θα εντοπίσουν και θα διαχειριστούν, αρχικά, την εκάστοτε έκτακτη ανάγκη, το καθιστά ως την πλέον κατάλληλη επιλογή εποπτεύοντος Υπουργείου. Παράλληλα, η επιλογή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μαρτυρά τον τρόπο με τον οποίο ο νομοθέτης εκλαμβάνει την έννοια της απειλής· ως εξωτερική, συμβατική. Υπό αυτό το σκεπτικό η αντιμετώπισή της πρέπει να είναι εξίσου συμβατική, κατασταλτική και να γίνει από την προϊστάμενη αρχή των σωμάτων ασφαλείας (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη). Αντίθετα, αν γίνει δεκτό πως το εύρος των απειλών και έκτακτων καταστάσεων οι οποίες μπορούν να λάβουν χώρα δεν είναι το αποτέλεσμα σχεδιασμών τρίτων δυνάμεων (πλην φυσικά των εμπρησμών καθώς και κάθε είδους δολιοφθοράς) αλλά στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων είναι αποτέλεσμα είτε φυσικών δυνάμεων, είτε αμέλειας και ελλιπούς σχεδιασμού, ότι δυστυχώς η έννοια του «εχθρού» ενυπάρχει στην κοινωνία και στην νοοτροπία των πολιτών αυτής της χώρας, τότε μια προσέγγιση καθαρά πολιτικής διαχείρισης, με τη χρήση των σωμάτων ασφαλείας σε εκτελεστικό ρόλο και μόνο, πρέπει να υιοθετηθεί.

  • 9 Μαΐου 2019, 13:48 | Ανδριανός Γκουρμπάτσης, Αντιστράτηγος -Υπαρχηγός ΠΣ, ε.α.

    Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, με τη διάταξη του άρθρου 35, παρ.2 και συγκεκριμένα με τη διοικητική υπαγωγή του ΠΣ στην Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας επιχειρείται ουσιαστικά η κατάργηση της αυτονομίας και αυτοτέλειας του ΠΣ, – ενός Σώματος Ασφαλείας ισότιμο σήμερα με την ΕΛΑΣ – και μετατρέπεται σε Υπηρεσία Β΄ Κατηγορίας. Ειδικότερα, όπως πραξικοπηματικά το έτος 1984, η τότε Κυβέρνηση, με την δια του Ν. 1481/1984 ενοποίηση της Αστυνομίας Πόλεων και Χωροφυλακής επιχείρησε να εξαφανίσει την αυτοτέλεια και αυτονομία ΠΣ μετατρέποντας το σε μια εκ των Διευθύνσεων της ΕΛΑΣ, που όμως αυτό αποφεύχθηκε χάρη στις αγωνιστικές προσπάθειες και το ηρωικό φρόνημα των Δοκίμων Ανθυποπυραγών και ορισμένων άλλων Αξιωματικών του ΠΣ, με την ως άνω διάταξη επαναλαμβάνεται – σε μικρότερη βέβαια έκταση στη φάση αυτή, δεν ξέρουμε το επόμενο βήμα ποιο θα ΄ναι – έτσι και τώρα με την ως άνω διάταξη επιχειρείται να μετατραπεί και πάλι το ΠΣ σε Υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Β΄ Κατηγορίας, υπαγόμενη στον εκάστοτε Διοικητή της Εθνικής Αρχής – και όπως αντιλαμβάνομαι μάλλον στον ένα εκ των δύο Υποδιοικητών της, διορισμένο με κομματικά κριτήρια από τον εκάστοτε Υπουργό. Μην πειραματίζεστε λοιπόν και μην παίζετε με την αυτονομία και αυτοτέλεια του ένδοξου ΠΣ, το οποίο έχει δοξάσει στο παρελθόν τη χώρα μας διεθνώς, με εξαίρεση την περυσινή θανατηφόρα πυρκαγιά στο Μάτι, όπου έχασε την αίγλη και το κύρος του, κι αυτό συνέβη με ευθύνη αυτών που το Διοικούσαν!