Άρθρο 10 – Υπηρεσιακό έργο επιχειρησιακών φορέων

Οι ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και Διάσωσης, Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικών Υπηρεσιών, Δημόσιας Ασφάλειας και Προστασίας, Έρευνας και Διάσωσης και Περιβαλλοντικής Ρύπανσης και Αποκατάστασης Φυσικού Περιβάλλοντος για το σκέλος της θαλάσσιας ρύπανσης, παρέχονται από τους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τις οικείες διοικητικές δομές και τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 27,και εξαιρούνται, εκτός της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 8, από τα άρθρα 7, 8 και 9 του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά, οι ανωτέρω ΛΕ.Ε.Α. εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα και οι αρμόδιοι φορείς που τις παρέχουν, συμβάλλουν κατά περίπτωση με δυναμικό και μέσα στις λοιπές ΛΕ.Ε.Α. παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου.

  • 6 Μαΐου 2019, 02:49 | Κωνσταντίνος

    Απαιτείται σχεδιασμός και νομοθέτηση, έτσι ώστε η υπάρχουσα υπηρετούσα δύναμη Πυροσβεστικών υπαλλήλων, να χωρισθεί σε Δασοπυροσβέστες και Πυροσβέστες Πόλεως. Βεβαίως θα δημιουργηθούν κενά που δύναται όμως να καλυφθούν από μετατάξεις υπαλλήλων, πρόσληψη Εποχικού ή Μόνιμου προσωπικού κ.α. Επιτυγχάνεται όμως έτσι η απαραίτητη και ήδη δοκιμασμένη με επιτυχία στα προηγμένα κράτη: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ. Το μοντέλο «Γενικών καθηκόντων» που είναι σε ισχύ εδώ και δεκαετίες στο Πυροσβεστικό Σώμα, προσφέρει από την μία την εύκολη λύση του «κάνει τα πάντα και συμφέρει», από την άλλη όμως, μειώνει την αποδοτικότητα σε όλους τους τομείς, λόγω των αυξημένων, ιδιαιτέρων & ποικίλων απαιτήσεων που έχουν κοινό παρονομαστή…: Τον Πυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων!!!