Άρθρο 17 – Περιφερειακές Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης

1. Συστήνονται Περιφερειακές Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης ως ακολούθως:
α. Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης Περιφέρειας, σε επίπεδο Περιφέρειας, η οποία συγκαλείται με απόφαση του Περιφερειάρχη, κατόπιν εκτίμησης της κατάστασης και σχετική εισήγηση του Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης του ιδίου επιπέδου και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α.1. Τον Περιφερειάρχη ως Πρόεδρο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
α.2. Τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας, όπου υφίσταται.
α.3. Τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας που πλήττεται.
α.4. Τον Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης της Περιφέρειας.
α.5. Τον αρχαιότερο Ανώτερο Διοικητή Φρουράς (ΑΔΦ) της Περιφέρειας ή εκπρόσωπό του.
α.6. Τον Περιφερειακό Διοικητή του Π.Σ..
α.7. Τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή της ΕΛ.ΑΣ.
α.8. Τον Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης του Λ.Σ/ΕΛ.ΑΚΤ..
α.9. Τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας.
β. Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης Περιφερειακής Ενότητας, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, η οποία συγκαλείται με απόφαση του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη, κατόπιν εκτίμησης της κατάστασης και σχετική εισήγηση του Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης του ιδίου επιπέδου, και αποτελείται από τα εξής μέλη:
β.1. Τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη ως Πρόεδρο.
β.2. Τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας, όπου υφίσταται.
β.3.Τον Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης της περιφερειακής ενότητας.
β.4.Τον αρχαιότερο Διοικητή επιπέδου Μονάδας των Κλάδων των Ε.Δ επιπέδου Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον υφίσταται, ή εκπρόσωπό του.
β.5. Τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας.
β.6. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας.
β.7. Τον Λιμενάρχη, όπου υφίσταται.
β.8. Εκπρόσωπο του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας.
2. Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη και του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη ορίζονται οι εμπλεκόμενοι και εποπτευόμενοι φορείς του Δημοσίου, εταιρείες κοινής ωφέλειας και εταιρείες παραχώρησης έργων υποδομής καθώς και λοιποί φορείς που θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Έκτακτης Ανάγκης των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχα, ανάλογα με τις ανάγκες.

 • 16 Μαΐου 2019, 08:10 | Athanasios Nalmpantis

  Επί της παραγράφου β.4.Τον αρχαιότερο Διοικητή επιπέδου Μονάδας των Κλάδων των Ε.Δ επιπέδου Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον υφίσταται, ή εκπρόσωπό του., και κατ’ αντιστοιχία του σχολίου μου επί του άρθρου 18 παρ. 6, προτείνω τη νομοτεχνική διόρθωση, «Τον Διοικητή της πλησιέστερης Μονάδας ή Σχηματισμού προς την πληγείσα περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας, ή εκπρόσωπο του.

 • Άρθρο 17 – Περιφερειακές Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης:

  Εάν οι επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης αντικαθιστούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΣΟΠΠΠΕ) και τα Συντονιστικά Τοπικά Οργανα των Δήμων (ΣΤΟ), προτείνεται να μετέχει η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ως μέλος και εκπρόσωπος της εκάστοτε Ε.Ο., όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

 • 15 Μαΐου 2019, 21:00 | WWF Ελλάς

  Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στο νόμο για την εκπροσώπηση των ομάδων του Μητρώου στις Περιφερειακές και Τοπικές Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης και αυτό να μην είναι θέμα απόφασης του Περιφερειάρχη ή του Δημάρχου. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό προκειμένου το σώμα να είναι μικρό και ευέλικτο, προτείνεται η εκπροσώπηση τουλάχιστον μέσω κοινού αντιπροσώπου που θα ορίζουν εγγράφως οι εθελοντικές ομάδες του Μητρώου που ανήκουν στην χωρική αρμοδιότητα της κατά περίπτωση Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης.

 • Άρθρο 17, Περιφερειακές Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης :
  Στις ως άνω Επιτροπές, που έρχονται να αντικαταστήσουν τα Σ.Ο.Π.Π. προτείνεται να μετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος της εκάστοτε Ε.Ο., όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

 • 15 Μαΐου 2019, 19:46 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝ. ΔΠΠ

  ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗς ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ.

 • Στις ως άνω Επιτροπές, που έρχονται να αντικαταστήσουν τα Σ.Ο.Π.Π. προτείνεται να μετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος της εκάστοτε Ε.Ο., όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

 • Άρθρο 17, Περιφερειακές Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης :
  Στις ως άνω Επιτροπές, που έρχονται να αντικαταστήσουν τα Σ.Ο.Π.Π. προτείνεται να μετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος της εκάστοτε Ε.Ο., όπως ίσχυε μέχρι σήμερα

 • Άρθρο 17, Περιφερειακές Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης :
  Στις ως άνω Επιτροπές, που έρχονται να αντικαταστήσουν τα Σ.Ο.Π.Π. προτείνεται να μετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος της εκάστοτε Ε.Ο., όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

 • 15 Μαΐου 2019, 11:30 | Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης Ηλιούπολης (Ε.Ο.Δ.Π.Η.)

  Άρθρο 17, Περιφερειακές Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης :
  Στις ως άνω Επιτροπές, που έρχονται να αντικαταστήσουν τα Σ.Ο.Π.Π. προτείνεται να μετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος της εκάστοτε Ε.Ο., όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

 • «β.9. Τον Πρόεδρο (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο) του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας».

  O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ) ανήκει αδιαμφισβήτητα στις Ομάδες 1ης Απόκρισης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1877 και είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού (Δ.Ο.Ε.Σ.) από το 1919, βασίζοντας την λειτουργία και τις δράσεις του στις ιδέες και τις αρχές που έχουν περιληφθεί στις Συμβάσεις της Γενεύης του έτους 1945 και στα Πρόσθετα Πρωτόκολλα των ετών 1977 και 2005. Επιτελεί δε βοηθητικό ρόλο προς τις δημόσιες αρχές στο ανθρωπιστικό πεδίο, έχοντας καθήκον να συνδράμει αυτές για την πραγματοποίηση ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Είναι η μεγαλύτερη οργάνωση παροχής εθελοντικού και πολυποίκιλου κοινωνικού έργου στην Ελλάδα, δυναμικότητας 11.000 μελών, με πιστοποιημένη εκπαίδευση και λειτουργίες.
  Δρα τόσο σε περίοδο ένοπλης σύρραξης και σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, για την περίθαλψη των τραυματιών, των ασθενών και των αδύναμων, όσο και σε περίοδο ειρήνης για δράσεις που καλύπτουν οι Συμβάσεις της Γενεύης για λογαριασμό όλων των θυμάτων έκτακτης ανάγκης, πολιτών και στρατιωτικών, παρέχοντας υπηρεσίες αποκατάστασης προς όσους έχουν την ανάγκη για αρωγή. Στη διεθνή σκηνή και ειδικότερα σε ότι αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών, αποτελεί ξεχωριστή οντότητα αναγνωρίσιμη από όλους τους Διεθνείς οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας (ΟΗΕ, ΕΕ) καθώς και από όλες τις Κυβερνήσεις και τα Συστήματα πολιτικής προστασίας, εξαιτίας του μεγάλου πλήθους εθελοντών που εκπαιδεύονται και εργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, εφαρμόζοντας πρότυπα διαχείρισης ποιότητας με σχετικές πιστοποιήσεις ανά αντικείμενο. Η ιδιαιτερότητα αυτή για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (έναντι οποιασδήποτε άλλης Εθελοντικής ομάδας/οργάνωσης) αναγνωρίζεται εξάλλου και στο άρθρο 71 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, όπως αυτό τροποποιεί το άρθρο 14Γ, παρ.1 του Ν.3013/2002.
  Σε ότι δε αφορά την συμμετοχή του Ε.Ε.Σ σε καταστροφές ή έκτακτες ανάγκες στην Ελληνική επικράτεια, οι Ομάδες Εθελοντών των Σωμάτων που τον αποτελούν (Σαμαρείτες Διασώστες-Ναυαγοσώστες, Νοσηλευτική, Κοινωνική Πρόνοια), ήταν πάντοτε άμεσα παρούσες και αποτελεσματικές, είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν πρόσκλησης των αρμόδιων κρατικών φορέων. Ενδεικτικά μόνο παραδείγματα αποτελούν η προσφυγική κρίση (2015-2018), σεισμοί, πλημμύρες (με την πλέον πρόσφατη στη Μάνδρα Αττικής, Νοε 2017-Φεβ 2019), δασικές πυρκαγιές (με την πλέον πρόσφατη στο Μάτι, Ιούλ 2018) κλπ.

  Ειδικότερα επισημαίνεται ότι, εφόσον ο Ε.Ε.Σ αποτελεί σημαντικό Εθνικό Δυναμικό Πολιτικής Προστασίας και ανήκει στις Ομάδες 1ης Απόκρισης, θα πρέπει να εκπροσωπείται στην Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης Περιφερειακής Ενότητας, για την βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των επιχειρησιακών φορέων του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

 • 9 Μαΐου 2019, 09:08 | Chouvardas konstantinos

  Εαν οι επιτροπές Εκτακτης ανάγκης αντικαθιστούν το Συντονιστικά οργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΣΟΠΠΠΕ) και τα Συντονιστικά Τοπικά Οργανα των Δήμων (ΣΤΟ) δεν υπάρχει κάπου στο νόμο συνεδρίαση για πρόληψη οπως γίνεται μέχρι σήμερα. Επίσης απουσιάζουν σύνδεσμοι στα όργανα αυτά στα μεν Δημοτικές Ε.Ε.Α. δεν φαίνεται να υπάρχει σύνδεσμος με τις περιφέρειες πως θα επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα και η ενημέρωση της περιφέρειας για τα προβληματα που διαπιστώθηκαν και αντίστροφα;

 • 8 Μαΐου 2019, 16:40 | ΑΛΕΞΗΣ Κ.

  Να τροποποιηθεί το υπάρχον κείμενο της παραγράφου 1.β.4, που αφορά τη σύσταση της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης Περιφερειακής Ενότητας, ως εξής:

  «β.4. Τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) στην περιοχή ευθύνης του οποίου περιλαμβάνεται η έδρα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας».

  Αιτιολόγηση Σχολίου:
  Σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Κανονισμό Εξωτερικής Υπηρεσίας Στρατευμάτων (Π.Δ 84/2009), ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς έχει ευθύνη για την εκτέλεση υπηρεσίας των στρατευμάτων εντός των ορίων της Φρουράς, η οποία έχει συνήθως τα ίδια όρια με αυτά της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας.

 • 8 Μαΐου 2019, 15:15 | ΑΛΕΞΗΣ Κ.

  Να τροποποιηθεί το υπάρχον κείμενο της παραγράφου 1.α.5, που αφορά τη σύσταση της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης Περιφέρειας, ως εξής:

  «α.5. Tον Υποδιοικητή Μείζονος Διοίκησης ή Μείζονος Σχηματισμού ή Σχηματισμού ή τον Διοικητή Συγκροτήματος-Μονάδας των Κλάδων των Ε.Δ (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους), στην περιοχή ευθύνης του οποίου περιλαμβάνεται η έδρα της οικείας Περιφέρειας».

  Αιτιολόγηση Σχολίου:
  Προτείνεται η τροποποίηση του υφιστάμενου αρχικού κειμένου της παρ.1.α.5 καθώς δεν υφίσταται «αρχαιότερος Ανώτερος Διοικητής Φρουράς (ΑΔΦ) της Περιφέρειας» κατά τον Κανονισμό Εξωτερικής Υπηρεσίας Στρατευμάτων (Π.Δ 84/2009).

 • 8 Μαΐου 2019, 14:28 | Αλέξης Κουρελής – MSc Διαχείριση καταστροφών

  Να συμπληρωθεί το υπάρχον κείμενο στην παράγραφο 1.β.9, που αφορά τη σύσταση της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης Περιφερειακής Ενότητας, ως εξής:

  «β.9. Τον Πρόεδρο (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο) του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας».

  Δικαιολογητικές σκέψεις:

  O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ) ανήκει αδιαμφισβήτητα στις Ομάδες 1ης Απόκρισης και στο Εθνικό Δυναμικό Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1877 και είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού (Δ.Ο.Ε.Σ.) από το 1919, βασίζοντας την λειτουργία και τις δράσεις του στις ιδέες και τις αρχές που έχουν περιληφθεί στις Συμβάσεις της Γενεύης του έτους 1945 και στα Πρόσθετα Πρωτόκολλα των ετών 1977 και 2005. Επιτελεί δε βοηθητικό ρόλο προς τις δημόσιες αρχές στο ανθρωπιστικό πεδίο, έχοντας καθήκον να συνδράμει αυτές για την πραγματοποίηση ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Είναι η μεγαλύτερη οργάνωση παροχής εθελοντικού και πολυποίκιλου κοινωνικού έργου στην Ελλάδα, δυναμικότητας 11.000 μελών, με πιστοποιημένη εκπαίδευση και λειτουργίες.

  Δρα τόσο σε περίοδο ένοπλης σύρραξης και σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, για την περίθαλψη των τραυματιών, των ασθενών και των αδύναμων, όσο και σε περίοδο ειρήνης για δράσεις που καλύπτουν οι Συμβάσεις της Γενεύης για λογαριασμό όλων των θυμάτων έκτακτης ανάγκης, πολιτών και στρατιωτικών, παρέχοντας υπηρεσίες αποκατάστασης προς όσους έχουν την ανάγκη για αρωγή. Στη διεθνή σκηνή και ειδικότερα σε ότι αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών, αποτελεί ξεχωριστή οντότητα αναγνωρίσιμη από όλους τους Διεθνείς οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας (ΟΗΕ, ΕΕ) καθώς και από όλες τις Κυβερνήσεις και τα Συστήματα πολιτικής προστασίας, εξαιτίας του μεγάλου πλήθους εθελοντών που εκπαιδεύονται και εργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, εφαρμόζοντας πρότυπα διαχείρισης ποιότητας με σχετικές πιστοποιήσεις ανά αντικείμενο. Η ιδιαιτερότητα αυτή για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (έναντι οποιασδήποτε άλλης Εθελοντικής ομάδας/οργάνωσης) αναγνωρίζεται εξάλλου και στο άρθρο 71 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, όπως αυτό τροποποιεί το άρθρο 14Γ, παρ.1 του Ν.3013/2002.

  Σε ότι δε αφορά την συμμετοχή του Ε.Ε.Σ σε καταστροφές ή έκτακτες ανάγκες στην Ελληνική επικράτεια, οι Ομάδες Εθελοντών των Σωμάτων που τον αποτελούν (Σαμαρείτες Διασώστες-Ναυαγοσώστες, Νοσηλευτική, Κοινωνική Πρόνοια), ήταν πάντοτε άμεσα παρούσες και αποτελεσματικές, είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν πρόσκλησης των αρμόδιων κρατικών φορέων. Ενδεικτικά μόνο παραδείγματα αποτελούν η προσφυγική κρίση (2015-2018), σεισμοί, πλημμύρες (με την πλέον πρόσφατη στη Μάνδρα Αττικής, Νοε 2017-Φεβ 2019), δασικές πυρκαγιές (με την πλέον πρόσφατη στο Μάτι, Ιούλ 2018) κλπ.

  Συμπερασματικά επισημαίνεται ότι, εφόσον ο Ε.Ε.Σ αποτελεί σημαντικό Εθνικό Δυναμικό Πολιτικής Προστασίας και ανήκει στις Ομάδες 1ης Απόκρισης, θα πρέπει να εκπροσωπείται στην Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης Περιφερειακής Ενότητας, για την βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των επιχειρησιακών φορέων του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

 • 7 Μαΐου 2019, 13:31 | chouvardas konstantinos

  Οι επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης Περιφερειακής Ενότητας αντικαθιστούν τα σημερινά Σ.Ο.Π.Π.Π.Ε ;
  Εαν μια εκτακτη αναγκη ειναι βαρύνουσας σημασίας αλλα σε επιπεδο περιφερειακης ενότητας στην Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης Περιφερειακής Ενότητας μπορεί να συμμετέχει ο Περιφερειάρχης και Δντης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας;

 • 3 Μαΐου 2019, 14:23 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ

  Αξιότιμε κυριε-α
  Νομίζω ότι η σύσταση αυτών των επιτροπών με αυτή τη μορφή αποτελεί καθεστωτική και ηγεμονική νοοτροπία συνεχίζοντας την κακή πρακτική που υπάρχει στην Ελλάδα.Δεν λαμβάνονται υπόψη καθόλου οι τελευταίες εξελίξεις σε θέματα ασφάλειας και πιο συγκεκριμένα το γεγονός ότι η αντιμετώπιση για φυσικές καταστροφές είναι αντιμετώπιση αγνώστου πολέμου και ως εκ τούτου χρειάζονται οι τελευταίες έρευνες και οι τελευταίες στρατηγικές της τεχνολογίας και την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση.
  Αντίθετα συστήνονται επιτροπές από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά και στις περισσότερες των καταστάσεών έχουν αποφοιτήσει από τις σχολές τους πριν από πολλά χρόνια ,δεν έχουν ενημερωθεί για τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας (με ποια νοοτροπία να το κάνουν αυτό άλλωστε) και στις περισσότερες περιπτώσεις τους ενδιαφέρει μόνο η καρέκλα τους.Σε αυτές τις επιτροπές επικρατούν λογικές όπως «θα μας πουν οι ξένοι τι θα κάνουμε;» μην υιοθετώντας τις νεώτερες πρακτικές.
  Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες και πρακτικές όπως γίνεται συνέχεια τα τελευταία είκοσι χρόνια(και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν ακολουθούνται και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε)
  Προτείνω λοιπόν στη σύσταση αυτών των επιτροπών να περιλαμβάνονται και άλλοι μη υπηρεσιακοί παράγοντες όπως κυρίως ειδικοί σε διάφορα θέματα(φυσικές καταστροφές, ασφάλεια κλπ),δικαστές (που θα βοηθήσουν πολύ στο να μην σηκώνει κάθε φορέας το δικό του μπαϊράκι όπως γίνεται σήμερα και όπως άλλωστε γίνεται και στην Ευρώπη) και όσοι έχουν αστικά συμφέροντα στις συγκεκριμένες περιοχές.Νομίζω ότι η πολυφωνία και και ο πλουραλισμός είναι απαραίτητα στοιχεία μιας αντιμετώπισής ασφάλειας αυτού του είδους.