Άρθρο 34 – Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση Πληθυσμού

1. Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πληθυσμού από μια περιοχή συνιστά δράση πολιτικής προστασίας και δρομολογείται ως ακολούθως:
α. Για την προστασία της ζωής, της υγείας και της ασφάλειας του πληθυσμού, όταν τεκμηριωμένα μία περιοχή εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.
β. Σε περιοχές που αναμένεται να πληγούν λόγω πρόγνωσης καταστροφικού φαινομένου και ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών σε αυτές είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης που εκτιμάται ότι θα εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλέστερο χώρο.
2. Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πληθυσμού (μερική ή ολική) από μια περιοχή όπου απειλείται καταστροφή ή αυτή εξελίσσεται πλησίον της, εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας του πληθυσμού και δρομολογείται εγκαίρως, όταν σε τοπικό επίπεδο εκτιμάται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του αντίστοιχου σχεδίου της παραγράφου 5 του άρθρο 27 του παρόντος.
3. Η απόφαση για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πληθυσμού λαμβάνεται από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμαρχο, ύστερα από εισήγηση των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων, σύμφωνα με τον Εθνικό Κατάλογο Κινδύνων και Απειλών. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, η απόφαση οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πληθυσμού λαμβάνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του Αντιδήμαρχο υπό τις ως άνω προϋποθέσεις.
4. Η παραπάνω οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση δεν αφορά στην ασφάλεια και στην κατάσταση της υγείας των ατόμων που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, που τελούν υπό την εποπτεία ή διέπονται λειτουργικά από ειδικότερες νομοθεσίες όπως Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Παιδικές Εξοχές, Κατασκηνώσεις, Ιερές Μονές, αρχαιολογικοί χώροι, ξενοδοχειακές μονάδες, εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον υπεύθυνο λειτουργίας των υποδομών ή των εγκαταστάσεων ύστερα από σχετική ενημέρωση των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων, σύμφωνα με τον Εθνικό Κατάλογο Κινδύνων και Απειλών.
5. Κατά την υλοποίηση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πληθυσμού από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, το έργο των αρμοδίων κατά τόπο Δημάρχων, υποστηρίζεται από τους φορείς που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του παρόντος.

 • 14 Μαΐου 2019, 16:08 | Δανάη Καζαντζίδου

  Γιατι δεν γίνεται καθόλου αναφορά σε αναγκαία οργανωμένη απομάκρυνση μετα-καταστροφικα;

  Παρ.4 Τα σχολεία δεν διέπονται από αυτές τις ειδικές νομοθεσίες; Σημαντικό να γραφεί ρητώς τι ισχύει με αυτα.

 • 3 Μαΐου 2019, 17:17 | Κώστας Ανδρομιδάς

  Δεν είμαι σίγουρος ότι γράφω το σχόλιο – πρόταση στο καταλληλότερο σημείο…
  Αφορά στην δυνατότητα συνεχούς και άμεσης ενημέρωσης των πολιτών (μονίμων κατοίκων, επισκεπτών και διερχομένων) της περιοχής που πλήττεται.

  Δεδομένου ότι τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών (ενσύρματα και ασύρματα) είναι συχνά ανεπαρκή σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί και δημιουργηθεί η λειτουργία του «δημοτικού ραδιοφώνου», ή «ραδιοφώνου κοινότητας».

  Πρόκειται για ραδιοφωνικούς σταθμούς που θα λειτουργούν σε συγκεκριμένη συχνότητα στην ραδιοφωνική μπάντα των FM (π.χ. 105,5MHz) η οποία θα είναι ίδια για όλη την επικράτεια.
  Προκειμένου να μην αλληλο-παρεμβάλλονται οι ραδιοφωνικοί σταθμοί γειτονικών περιοχών θα μπορούσαν να ορισθούν 2 «γειτονικές» συχνότητες, π.χ. 105,5 και 105,7MHz και οι οποίες χρησιμοποιούνται εναλλάξ.

  Οι ραδιοφωνικοί πομποί που θα χρησιμοποιούνται θα είναι πολύ χαμηλής ισχύος (π.χ. 10 watt) η οποία είναι αρκετή ώστε με μία κεραία μικρών σχετικά διαστάσεων εγκατεστημένη στην στέγη ενός κεντρικού κτηρίου να καλύπτει άνετα ακτίνα της τάξης των 3 – 5 χιλιομέτρων. Η εμβέλεια αυτή είναι αρκετή για την πλειοψηφία των δήμων / οικισμών της χώρας.

  Ο ραδιοφωνικός σταθμός μπορεί να λειτουργεί στο τοπικό δημαρχείο ή κοινοτικό κατάστημα υπό την επίβλεψη και με την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

  Η τεχνική υποδομή και ο εξοπλισμός που απαιτείται κατ’ ελάχιστο ώστε να μπορούν είτε να μεταδοθούν οδηγίες απ’ ευθείας ή να αναμεταδοθούν σε πραγματικό χρόνο οδηγίες και πληροφορίες από κεντρικούς φορείς, είναι φθηνός και δεν απαιτούνται ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις για την βασική λειτουργία του σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.
  Οι τοπικοί σύλλογοι ραδιοερασιτεχνών ή μεμονωμένοι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες μπορούν εύκολα να υποστηρίξουν την λειτουργία του σταθμού σε τεχνικό επίπεδο και σε εθελοντική βάση.

  Επίσης, η μικρή ισχύς που απαιτείται για την λειτουργία όλου του βασικού εξοπλισμού του σταθμού, δίνει την δυνατότητα λειτουργίας με συσσωρευτές ακόμη και σε συνθήκες πολύωρης διακοπής ρεύματος (συνηθισμένη κατάσταση σε συνθήκες φυσικών καταστροφών).

  Εφόσον ο πληθυσμός γνωρίζει ότι σε αυτές τις συχνότητες μπορεί να ακούσει ΠΑΝΤΑ τον τοπικό σταθμό του δήμου / κοινότητας, θα μπορεί με χρήση ενός μικρού ραδιοφώνου μπαταρίας (πλέον σχεδόν το σύνολο των κινητών τηλεφώνων διαθέτει ραδιόφωνο FM) να λαμβάνει συνεχώς και άμεσα οδηγίες και πληροφορίες για το τι συμβαίνει και για το τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση.
  Αυτό θα ισχύει ακόμη και για τους περαστικούς που θα βρίσκονται τυχαία στην περιοχή και δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτήν γενικότερα αλλά θα γνωρίζουν ότι στις συγκεκριμένες συχνότητες μπορούν να καταφύγουν για να λάβουν οδηγίες και γνώση της κατάστασης.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα της Μάνδρας και του Ματιού καθώς και τα παλαιότερα (π.χ. της Ηλείας), εκτιμώ ότι αν υπήρχε τρόπος άμεσης ενημέρωσης και καθοδήγησης του πληθυσμού με αυτόν τον τρόπο από τις τοπικές αρχές τα θύματα θα ήταν πολύ λιγότερα.