ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ -ΑΠΟΣΤΟΛΗ – Άρθρο 01 – Σκοπός

1. Το Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας (Εθνικό Σύστημα), αποτελείται από το θεσμικό πλαίσιο, τους εμπλεκόμενους φορείς, την οργάνωση, τις διαδικασίες και το σύνολο των επιχειρησιακών δεξιοτήτων και δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών, των υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, υλικών και πολιτιστικών αγαθών και του περιβάλλοντος καθώς και στη μείωση του κινδύνου καταστροφών, που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ανεξάρτητα από την αιτία.
2. Οι δράσεις του Εθνικού Συστήματος, οι οποίες εξειδικεύονται στο άρθρο 4, εκτείνονται σε ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης καταστροφών και συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική προστασία.
3. Προτεραιότητες του Εθνικού Συστήματος είναι ιδίως η προστασία α) της ζωής, β) της υγείας, γ) της περιουσίας, δ) των υποδομών ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς και ε) του περιβάλλοντος.

 • 16 Μαΐου 2019, 08:33 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝ. ΔΠΠ

  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΟΜΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΟΥΝ.
  Δεν διασφαλίζονται και δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι και απαιτήσεις που θέτετε στο Σχέδιο Νόμου, όπως: η εξειδίκευση του Εθνικού Συστήματος, δεν ξεκαθαρίζονται οι ρόλοι και τα όργανα για την πρόληψη, ενεργοποίηση, αντιμετώπιση και δράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και πολιτικής προστασίας.
  Επίσης δεν καλύπτονται τα κενά στην λήψη των αποφάσεων, στον συντονισμό, στον επιχειρησιακό ρόλο, στη διαβίβαση της έγκυρης πληροφορία, στην προετοιμασία στην πρόγνωση, στην ενεργοποίηση μέσων και πόρων και δημιουργεί μεγαλύτερη σύγχυση και αδράνεια.
  Αναφέρετε σε απτά μέσα, για Πρωτόκολλα Συντονισμού,, καίρια εργαλεία, Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης, Συντονιστές και Ομάδες –Όργανα,
  Ελλείπεις και μη ευέλικτες Επιτροπές Περιφερειακές και Τοπικές Έκτακτης Ανάγκης.

  Ο Προτεινόμενος σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει με γνώμονα την εμπειρία, τη γνώση και τις απόψεις που ξεκινούν από τα Γραφεία . Τμήματα και Δ/σεις Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα επίπεδα ακόμα και από τα ( παλιά) ΣΟΠΠ και ΣΤΟ, στα οποία η Γ.Γ.Π.Π. και τα στελέχη της ουδέποτε τα στήριξαν και ούτε ποτέ συμμετείχαν. Μπορείς να κρατήσεις τα ¨καλά¨ ενός συστήματος να το βελτιώσεις και να το διορθώσεις.
  Χωρίς την «από» ανάλυση των θεμάτων και των προβλημάτων ο σχεδιασμός ενός Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας δεν μπορεί να είναι μια αντιγραφή και μια μεταφορά ενός συστήματος από μια άλλη χώρα ή και χώρες… ( Ρουμανία Γαλλία Ιταλία κ.α.)

 • 16 Μαΐου 2019, 07:47 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

  Σχολιασμός επί του συνόλου του νομοσχεδίου
  Δήμος Πεντέλης
  Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

  Άρθρο 1
  Η αντιπυρική περίοδος μόλις άρχισε με αποτέλεσμα η προτεινόμενη αυτή νομοθετική ρύθμιση ουσιαστικά θα εφαρμοστεί από το 2020 και μετά. Κατ’ επέκταση θεωρούμε αδικαιολόγητη την εσπευσμένη προώθηση του νομοσχεδίου. Άλλωστε ο απαιτούμενος χρόνος για την προσαρμογή και την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων είναι ως συνήθως μεγάλος .
  Επιπρόσθετα ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας παρουσιάζει χρόνιες δυσλειτουργίες και το νομοσχέδιο αυτό δεν φαίνεται να τις επιλύει καθώς παρουσιάζει πληθώρα κενών και παραλείψεων.
  Άρθρο 2
  Προτείνουμε την σαφή επεξήγηση των ομάδων πρώτης απόκρισης ή πρώτων ανταποκριτών.
  Άρθρο 3
  Το Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει απαραιτήτως να περιέχει στον πυρήνα του ένα σύστημα Παρακολούθησης – Έγκαιρης Προειδοποίησης και Πρόγνωσης
  Άρθρο 6
  Η γενική αναφορά των ΛΕ.ΕΑ δημιουργεί προβλήματα εφαρμογής τους. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστούν άμεσα οι υπευθυνότητες.
  Άρθρο 12
  Στον εξοπλισμό των κέντρων συντονισμού θα πρέπει να προβλεφθεί η προμήθεια χρήση και λειτουργία δορυφορικής επικοινωνίας (ενδ. σύστημα ΤΕΤRA) σε όλους τους συνδέσμους (Συντονιστές , επιχειρησιακούς υπεύθυνους, εθελοντές, διοικητικές – οικονομικές υπηρεσίες κλπ) με φορητό και σταθερό εξοπλισμό.

  Άρθρο 17 – 18 – 19
  Καθώς οι επιτροπές Έκτακτης ανάγκης αντικαθιστούν το Συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΣΟΠΠΠΕ) και τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα των Δήμων (ΣΤΟ) δεν φαίνεται να υπάρχει κάπου στο νομοσχέδιο συνεδρίαση για πρόληψη όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Επιπρόσθετα δεν φαίνεται να υπάρχουν σύνδεσμοι στα όργανα αυτά και κυρίως μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας.
  Άρθρο 22
  Δεν προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των προέδρων συνδέσμων ;

  Άρθρο 23
  Η σύσταση αυτοτελών τμημάτων πολιτικής προστασίας στους Δήμους που θα στελεχώνονται με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ικανό να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν για έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων, είναι μονόδρομος καθώς τα τελευταία χρόνια τα φαινόμενα είναι πιο έντονα και πιο συχνά από ποτέ. Τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων πρέπει να είναι αυτοτελή και να υπάγονται απ’ ευθείας στον Δήμαρχο.
  Άρθρο 34
  Δεν έχει προβλεφθεί ποιος έχει αρμοδιότητα ΄να αποφασίσει την εκκένωση της περιοχής σε περίπτωση που το φαινόμενο εξελίσσεται σε περισσότερους από έναν δήμους.
  Άρθρο 71
  Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο αντιθέτως προβλέπει ότι οι ανασφάλιστοι εθελοντές θα καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4368/2016, το οποίο αφορά τη δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Θεωρούμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο.
  Άρθρο 72
  Καθώς οι ΟΤΑ είναι κάτοχοι πυροσβεστικών οχημάτων με κρατικές πινακίδες, πινακίδες ΜΕ (Μηχάνημα Έργου), και πινακίδες ΑΜ (Αγροτικό Μηχάνημα) θεωρούμε ότι δεν υπάρχει θεσμοθετημένη αρχή που να εκδίδει την απαιτούμενη κατ’ εξαίρεση άδεια.

 • 16 Μαΐου 2019, 07:00 | Δ/ΝΣΗ ΠΠ Α.Δ.ΑΙΓΑΙΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  Πληροφορίες: Π. ΠΑΓΩΝΗΣ.
  Ταχ. Δ/νση
  Ταχ. Κωδ.
  Τηλ./ FAX
  E-mail : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8
  : 18538, Πειραιάς
  : 2132026842/2104291263
  : p.pagonis@apdaigaiou.gov.gr

  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 15/05/2019

  Αριθμ. πρωτ.:26379
  Σχετ.:

  ΘΕΜΑ:Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

  Σχεδίου Νόμου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας

  1.Σημαντικήι παράλειψη στο προτεινόμενο σχέδιο είναι η παντελής έλλειψη χρησιμοποίησης και αναφοράς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Δεν νοείται φυσική καταστροφή εντός των διοικητικών ορίων ενός φορέα, χωρίς την εμπλοκή, την ενημέρωση και συμβολή του.
  2.Στο σχέδιο νόμου σε καμία φάση ενργειών, σύσταση οργάνων συντονισμού -ομάδων λειτουργίάς και επιτροπές έκτακτης ανάγκης, που συγκροτούνται (άρθρο 15,16,17,18- αντίστοιχες των σημερινών Συντονιστικών) δεν συμμετέχει κανένας εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  3.Εν τέλει το προτεινόμενο Εθνικό Σύαστημα δεν περιλαμβάνει το σύνολο του κρατικού μηχανισμού καθώς και όλων των επιπέδων της διοίκησης.
  4.Σύμφωνα με το κείμενο του σχεδίου, η Πολιτική Προστασία είναι αποκλειστικό θέμα της Περιφέρειας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων, ενώ ο αντίστοιχος φορέας που εποπτεύει τους Δήμους και της Περιφέρειες, (Αποκεντρωμένη Διοίκηση), είναι απούσα.
  5.Το Σχέδιο Νόμου δεν έχει λάβει καθόλου υπόψη του και μέτρα για την «Νησιωτικότητα»
  Με το ισχύον σύστημα η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία ασκεί με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, μεταξύ άλλων και τις εξής αρμοδιότητες:
  -Εποπτεύει, συμβουλεύει, καθοδηγεί, επιλύει και κατευθύνει όλους τους Δήμους αρμοδιότητάς της, στο να προχωρούν και να υλοποιούν δράσεις, σχέδια μελέτες που προβλέπονται με γενικές οδηγίες από τις εγκυκλίους (φυσικών καταστροφών) της Γ.Γ.Π.Π., αλλά σχεδόν σε κάθε Δήμο απαιτείται η εξειδίκευσή τους, με βάση τις ιδιαιτερότητές του.
  -Συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του πλυθησμού και λαμβάνει και προγραμματίζει θέματα πρόληψής και μέτρων δράσεις.
  -Συμμετέχει σε όλα τα Συντονιστικά Όργανα (Δήμων και Περιφερειών), ενημερώνεται για τα σημαντικότερα προβλήματα των περιοχών, εξ αιτίας των οποίων μπορεί να προκύψουν φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και παρεμβαίνει έτσι ώστε να δρομολογηθούν λύσεις.
  -Είναι παρούσα σε κάθε αίτημα φορέα ή ιδιωτών προκειμένου να διευθετηθούν καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους.
  -Εκδίδει κατά την αντιπυρική περίοδο της πυροσβεστικές διατάξεις σε συνεργασία με την Πυροσβεστική.
  -Συγκεντρώνει τα στοιχεία για τις ανεξέλεγκτες αποθέσεις απορριμμάτων και συγκροτεί τις αντίστοιχες επιτροπές προκειμένου να προωθήσει προς τους Δήμους τα πορίσματα των επιτροπών και να δοθεί λύση.
  -Παροτρύνει και υποστηρίζει κάθε Δήμο στην εκπαίδευση και την υλοποίηση ασκήσεων.
  -Αποστέλλει όλα τα Έκτακτα Δελτία Καιρού, το Χάρτη Κινδύνου Εκδήλωσης Πυρκαγιάς, και όλα τα σήματα για τη εκδήλωση συμβάντων.
  -Ενημερώνει τον Συντονιστή, τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης το Κέντρο Επιχειρήσεων και των ΟΤΑ α και β Βαθμού για τη εξέλιξη και τη συμμετοχή στα συμβάντα.
  -Χειρίζεται τις επερωτήσεις των βουλευτών, σχετικές με θέματα Πολιτικής Προστασίας.
  Εν κατακλειδι σχετικά με την υποστελέχωση, την δυσλειτουργία, των πολλών προβλημάτων της νησιοτικότητα, των μικρών Δήμων, των πολλαπλών αρμοδιοτήτων και την ανεπάρκεια που παρουσιάζουν οι Δήμοι,και των Περιφερειακών Ενοτήτων σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, αναδεικνύετα η ανάγκη αυξημένης συνδρομής προς αυτούς, με διακριτούς ρόλους και εφαρμογή των ελέγχων της Κεντρικής Διοίκησης προς τους ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, που θεσμικά ασκείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

  Με εντολή Συντονιστή
  Α.Δ.ΑΙΓΑΙΟΥ
  Ο Αναπλ. Προιστάμενος

  ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 • Αξιότιμη κα Υπουργέ,
  Ως κρατικός λειτουργός με επιχειρησιακή και διοικητική εμπειρία τριών δεκαετιών τόσο στην ΕΜΥ, όσο ως εισηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, καταθέτω δύο γενικές παρατηρήσεις στο προταθέν Σχέδιο Νόμου .
  1. Ενώ σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες η Πολιτική Προστασία έχει ανατεθεί σε έναν µόνο φορέα ή σε κάποιες δημόσιες δομές αυτό δεν συμβαίνει στις χώρες του Νότου, όπως στην Ιταλία, όπου η Πολιτική Προστασία εμπλέκεται σε ολόκληρη την οργάνωση του Κράτους τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο και υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Αυτό αποτελεί µα σημαντική καινοτομία, για την Ιταλία, η οποία δίνει στην Πολιτική Προστασία εξαιρετικό κύρος και δύναμη και ταυτόχρονα την δυνατότητα να εξασφαλίζει γρήγορα και χωρίς πρόβλημα κάθε αναγκαίο μέσο από οποιονδήποτε φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό, µε συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο. Αντίθετα στην Ελλάδα η διατήρηση υπαγωγής του Νέου Φορέα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αν και την φέρνει πιο κοντά στα σώματα ασφαλείας, που συνήθως διαχειρίζονται τις καταστροφές, την διαχωρίζει από τα αποκεντρωμένα όργανα διοίκησης. Καταθέτω την άποψη ότι αυτό το γεγονός θα συνεχίσει να δημιουργεί προβλήματα τόσο στον συντονισμό όσο και στην συνεργασία μεταξύ των φορέων καθώς το όργανο που συντονίζει και τελικά εγκρίνει τα σχέδια των περιφερειών, νομαρχιών και δήμων υπάγεται διοικητικά σε άλλο φορέα από αυτά, όπως αναφέρεται στη νέα διοικητική δομή της χώρας που θεσμοθετήθηκε με το Ν.3852/76-2010 ο οποίος καλεί όλους για άμεσες κατάλληλες προσαρμογές στο σύστημα πολιτικής προστασίας και στα αποκεντρωμένα όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής δράσεων πολιτικής προστασίας.
  2. Για την στελέχωση της Αρχής ακολουθείστε την τακτική του ΠΔ 1/2017 περί «Οργανισμού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών » όπου στο άρθρο 42 γίνεται σαφής αναφορά στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων , Ελληνικής Αστυνομίας , Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετεί σε αυτήν την Αρχή. Δεν χρειάζεται έτσι να προβείτε σε διάσπαση του Πυροσβεστικού Σώματος με Διοικητική υπαγωγή του σε αυτή την νέα Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
  Θα καταθέσω ειδικότερες προτάσεις στα επιμέρους άρθρα του Σχεδίου Νόμου

  Θεόδωρος Ν. Κολυδάς
  Μαθηματικός -Μετεωρολόγος (M.Sc.)

 • Η εσπευσμένη προώθηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου (και κατά συνέπεια η συντόμευση της διαβούλευσης) είναι αδικαιολόγητη, δεδομένου ότι η αντιπυρική περίοδος μόλις άρχισε, και επομένως η νέα νομοθετική ρύθμιση θα εφαρμοστεί ουσιαστικά από το 2020. Η τυχόν εσπευσμένη ενεργοποίησή της το καλοκαίρι του 2019 θα προκαλούσε σοβαρό κίνδυνο αποδιοργάνωσης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Επιβάλλεται να παραταθεί η περίοδος διαβούλευσης ώστε να εκφέρουν γνώμη όλοι εμπλεκόμενοι.

 • 15 Μαΐου 2019, 21:43 | WWF Ελλάς

  Γενικά Σχόλια

  Όπως όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν ο υφιστάμενος νόμος Πολιτικής Προστασίας (v. 4249/2014) δεν εφαρμόστηκε στο σύνολο του ποτέ στην πράξη. Ο οργανισμός Πολιτικής Προστασίας που προβλεπόταν με τον ν. 4249/2014 δεν συστάθηκε ποτέ, οι αποφάσεις (ΥΑ, ΚΥΑ, αποφάσεις Γενικού Γραμματέα) που ήταν απαραίτητες ώστε να λειτουργήσει πρακτικά το Σύστημα Πολιτικής Προστασίας και το Σύστημα Εθελοντισμού δεν εκδόθηκαν ποτέ. Το νέο σχέδιο νόμου έρχεται να καταργήσει ουσιαστικά ένα νόμο που έπασχε κυρίως από θέματα εφαρμογής, κατάρτισης των στελεχών όλων των βαθμίδων διοίκησης που θα τον εφάρμοζαν και έλλειψης πολιτικής βούλησης και όχι κατά κύριο λόγο από τυπικά ζητήματα ή ζητήματα αρμοδιοτήτων. Και αν υπήρχαν τέτοια ζητήματα θα έπρεπε να επιλυθούν κατά την διαδικασία εφαρμογής με τις κατάλληλες προσαρμογές του σχετικού θεσμικού πλαισίου. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε της ασυνέχειας στο σύστημα ότι κατά την διάρκεια της θητείας της παρούσας κυβέρνησης έχουν θητεύσει τέσσερις διαφορετικοί Γενικοί Γραμματείς Πολιτικής Προστασίας. Ένα άλλο παράδειγμα της ολιγωρίας που υπάρχει στην εφαρμογή είναι το Σύστημα Εθελοντισμού. Είναι η μόνη σταθερή παράμετρος της Πολιτικής Προστασίας από το 2002, και μετά από 17 χρόνια δεν έχει γίνει εφικτή η ουσιαστική εποπτεία και υποστήριξη στο έργο που παράγουν οι εθελοντικές οργανώσεις, το οποίο εκτελείται χωρίς κεντρική καθοδήγηση και με ίδια μέσα.

  Οι τραγικές συνέπειες των πυρκαγιών του 2018 οδήγησαν στην εισήγηση ενός νέου νομικού πλαισίου χωρίς να έχει εφαρμοστεί το προηγούμενο ώστε να διορθωθούν τυχόν αδυναμίες, παραλείψεις και κενά και το νέο πλαίσιο να κτιστεί πάνω στις εμπειρίες, τις επιτυχίες ή και τις αποτυχίες του προηγούμενου.

  Η εσπευσμένη προώθηση του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου (και κατά συνέπεια η συντόμευση της διαβούλευσης) είναι αδικαιολόγητη, δεδομένου ότι η αντιπυρική περίοδος μόλις άρχισε, και επομένως το νέο νομικό καθεστώς θα εφαρμοστεί πρακτικά από το 2020. Η τυχόν εσπευσμένη ενεργοποίησή του το καλοκαίρι του 2019 θα αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο αποδιοργάνωσης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Στην παρούσα χρονική περίοδο όλος ο υφιστάμενος μηχανισμός ασχολείται με τα πρακτικά ζητήματα της αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών. Επιβάλλεται να παραταθεί η περίοδος διαβούλευσης ώστε να εκφέρουν γνώμη όλοι οι εμπλεκόμενοι, καθώς πρακτικά δεν θα έχει εφαρμογή κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο και η παρούσα διαβούλευση φαίνεται να εξυπηρετεί μόνο επικοινωνιακούς σκοπούς. Δεν έχει υπάρξει εκ των προτέρων κανενός είδος διαβούλευσης ή διάλογος με τους ΟΤΑ, τις τοπικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας ή τις εθελοντικές ομάδες για ιδέες και σκέψεις επί του προτεινόμενου συστήματος πολιτικής προστασίας.

  Ο μηχανισμός δεν κατάφερε να ανταποκριθεί τα προηγούμενα χρόνια όταν οι δομές και οι διαδικασίες ήταν πιο απλές. Με τον νέο σχέδιο νόμου εισάγονται νέοι ορισμοί, διαδικασίες, πρωτόκολλα και αρχές λειτουργίες που ενδεχομένως να δημιουργήσουν μεγαλύτερη σύγχυση και πολυπλοκότητα από το ήδη υφιστάμενο πλαίσιο. Παράμετροι που ενισχύουν την προηγούμενη άποψη είναι η υφιστάμενη υποστελέχωση των αντίστοιχων υπηρεσιών σε Περιφέρειες και Δήμους, η ελλιπέστατη κατάρτιση σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και η (σε πολλές περιπτώσεις) άσκηση παράλληλων καθηκόντων. Χωρίς συγκεκριμένες προβλέψεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου αλλά και το αντικείμενο της πολιτικής προστασίας, καθορισμού προσόντων των στελεχών της Εθνικής Αρχής και των τοπικών αρχών, συνεχούς καθοδήγησης (όχι με εγκυκλίους αλλά στην καθημερινότητα και την πράξη) από την Εθνική Αρχή αλλά και αποκλειστικής απασχόλησης στο αντικείμενο, το παρόν σχέδιο θα αποτύχει.

  Σίγουρα εισάγονται και θετικά στοιχεία που δεν προβλέπονταν ή δεν περιγράφονταν στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Ενδεικτικά:
  • Γίνεται αναλυτική περιγραφή των αρχών, της αποστολής και των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας. Οι v. 3013/2002 και 4249/2014 δεν είχαν ανάλογες περιγραφές και κατέγραφαν κατά κύριο λόγο αρμοδιότητες.
  • Πραγματοποιείται κατηγοριοποίηση περιεχομένου εκτάκτων αναγκών μέσω των ΛΕ.Ε.Α.
  • Εντάσσονται και ορίζονται νέες έννοιες οι οποίες ήταν απαραίτητες όπως οι Κρίσιμες Υποδομές, τα Κέντρα Ικανότητας Πολιτικής Προστασίας, ο Εθνικός Κατάλογος Κινδύνων και Απειλών.
  • Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής δεν είναι αιρετός και διορίζεται για 5 χρόνια. Ικανό διάστημα για να παράξει έργο. Θα υποστηρίζεται για πρώτη φορά από δύο υποδιοικητές και επιστημονικό συμβούλιο.
  • Ο ορισμός του ΚΕΜΕΑ ως πιστοποιημένος φορέας παροχής εκπαίδευσης για τα στελέχη της διοίκησης.
  • Η δημιουργία του ΕΣΚΕΠΠ (Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας) με δική του δομή, διευρυμένες αρμοδιότητες, ευρύτερο συντονιστικό ρόλο που θα προΐσταται όλων των επιμέρους συντονιστικών κέντρων.

 • 15 Μαΐου 2019, 21:02 | Χ. Γκουντρομίχου

  Το νομοσχέδιο είναι προσανατολισμένο στην αντιμετώπιση, κάτι που δεν αποτελεί καινοτομία, αλλά το σπουδαιότερο δεν συνάδει με διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές. Αυτό φαίνεται όχι μόνο από το κείμενο και τη δομή της νέας αρχής αλλά και από την συνολική ορολογία (διοικητής, κτλ.). Διαφαίνεται ωστόσο η αναγνώριση ότι η πρόληψη και η ετοιμότητα αποτελούν τα σημαντικότερα στάδια για την μείωση των επιπτώσεων και των κινδύνων καταστροφής, χωρίς όμως να δίνεται η αντίστοιχη βαρύτητα. Είναι καιρός να γίνει η καινοτομία αυτή και στην Ελλάδα και όλος ο μηχανισμός και η χρηματοδότηση να εστιάσει στην προετοιμασία πληθυσμού και δομών. Αν εξεταστεί η περίπτωση των σεισμών στην Ελλάδα, κανείς εύκολα θα καταλάβει ότι η επένδυση που έχει γίνει τα τελευταία 35 χρόνια στην αντισεισμική πολιτική και προστασία, έχει αποδώσει καρπούς και για το λόγο αυτό δεν θρηνήσαμε 300 θύματα από το σεισμό της Κεφαλονιάς το 2015, όπως αντίστοιχα συνέβη στην γειτονική μας Ιταλία λίγο αργότερα, από αντίστοιχο από άποψη χαρακτηριστικών, γεγονός.

  Επίσης, δεν αποτελεί καινοτομία στην πολιτική προστασία, διότι η νέα δομή όπως και να ονομαστεί, βρίσκεται στην ίδια διοικητική θέση με την προηγούμενη. Αν επιθυμούμε ως χώρα να ενισχύσουμε το θεσμό της πολιτικής προστασίας, τότε η όποια δομή θα πρέπει ιεραρχικά να βρίσκεται πάνω από τα Υπουργεία που εμπλέκονται στη διαχείριση των κινδύνων και απειλών. Αυτό συνίσταται ως καλή πρακτική από άλλες χώρες που έχουν μία αποτελεσματική και λειτουργική πολιτική προστασία. Συχνά στην Ελλάδα όπως και αλλού, και ειδικά στις περισσότερες και σοβαρότερες περιπτώσεις, απαιτείται η παρουσία/παρέμβαση του Πρωθυπουργού της χώρας, είτε για την διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, είτε για την υποδοχή βοήθειας από άλλες χώρες, είτε για την αποστολή εθνικής βοήθειας προς άλλες χώρες, κτλ.

  Η δημόσια διαβούλευση του νομοσχέδιου πρέπει να παραταθεί για να μπορέσει ίσως έτσι να αναβαθμίσει κατά ένα μέρος το θεσμό της πολιτικής προστασίας και να την αναδείξει ως μια σπουδαία δημόσια πολιτική.

 • 1. Οι δύο προηγούμενοι νόμοι του 2002 και του 2014, ειδικά σε θέματα εθελοντισμού, δεν λειτούργησαν ποτέ. Αυτό δεν συνέβη απαραίτητα λόγω θεσμικών κενών ή λανθασμένων προβλέψεων Συνέβη κυρίως λόγω έλλειψης διάθεσης, γνώσεων για τον εθελοντισμό και πολιτικής βούλησης να εφαρμοστούν και να οργανωθεί το ζήτημα του εθελοντισμού πολιτικής προστασίας στην χώρα. Το νέο σχέδιο νόμου, διατηρεί περίπου το ίδιο καθεστώς με λίγες αλλαγές. Επομένως το μεγάλο στοίχημα δεν είναι η θέσπιση του αλλά επιτέλους η εφαρμογή του και η πρακτική λύση των προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν.
  2. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Η άμεση εφαρμογή του νέου νόμου είναι σίγουρο ότι θα επιφέρει οργανωτικό χάος στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες μετά βίας εφαρμόζουν το υφιστάμενο νομικό καθεστώς. Η όποια εφαρμογή πρέπει να ξεκινήσει από το τέλος της αντιπυρικής περιόδου του 2019.
  3. Οι εθελοντικές ομάδες, ως άμεσα εμπλεκόμενες, δεν είχαν καμιά απολύτως ενημέρωση εκ των προτέρων για το προτεινόμενο νομοσχέδιο, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους. Θεωρούμε απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης και την δυνατότητα κατάθεσης απόψεων μέσα από μια πραγματική διαδικασία διαβούλευσης και όχι μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας που διαρκεί μόνο δύο εβδομάδες. Τα θέματα διαχείρισης των εθελοντικών ομάδων είναι πολύ σοβαρά για να εξαντλούνται εντός τόσο μικρού χρονικού διαστήματος και θα αποτελούσε μια ελάχιστη αναγνώριση στο έργο που αφιλοκερδώς προσφέρουν τόσα χρόνια.

 • Ο χρόνος της παρούσας διαβούλευσης κρίνεται άκαιρος , καθώς έχουμε ήδη εισέλθει στην αντιπυρική περίοδο . Το χρονικό περιθώριο που εδόθη για την διαβούλευση δεν επιτρέπει την ουσιαστική και μελετημένη κατάθεση προτάσεων.

 • 15 Μαΐου 2019, 13:02 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ

  ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΩ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΟΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΟΡΘΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟΝΙΣΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΘΩΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΕΠΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΕΙ. ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 14 Μαΐου 2019, 17:22 | Ηλίας Τζηρίτης

  Ένα σχόλιο επί της διαδικασίας. Προτείνω να μην ληφθούν υπόψη τα «ανώνυμα» σχόλια, σχόλια που έχουν μόνο μικρό όνομα ή αρχικά. Όποιος έχει άποψη, να την λέει χωρίς να ντρέπεται ή να φοβάται για αυτή, επωνύμως.

 • 14 Μαΐου 2019, 15:12 | Κωνσταντίνος Κοκολάκης

  Κυρία Υπουργέ, αν και μόλις ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος και η εποχή δεν ταιριάζει για θεσμικές αλλαγές, είναι γεγονός ότι και το φθινόπωρο θα μιλούσαμε για ενόψει χειμώνα, και ούτω καθ’ εξής.Είναι γεγονός ότι αλλάζει εντελώς το θεσμικό πλαίσιο με άλλες δομές και άλλη φιλοσοφία. Προσωπικά διετέλεσα επί 14 χρόνια υπεύθυνος και Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (1996-2010) και 3 χρόνια Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (2011-2013), οπότε και συνταξιοδοτήθηκα.
  Τα θεσμικά προβλήματα ήταν πολλά και υπήρχαν αλληλεπικαλύψεις.
  Να αναφέρω ότι πολλοί θεωρούν ότι ο Νόμος 3013/02 τελείωνε στο άρθρο 18, ενώ υπάρχει και το άρθρο 30, που αναφέρει ότι η ΠΣΕΑ συνεχίζει να λειτουργεί ως έχει, χωρίς όμως αρμοδιότητα σε θέματα Πολιτικής Προστασίας σε καιρό ειρήνης. Αν και εστάλησαν από τους Υπουργούς Σκανδαλίδη και Παυλόπουλο έγγραφα στα Υπουργεία για σύσταση Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας, δεν υλοποιήθηκε από κανένα Υπουργείο και τα θέματα Πολιτικής Προστασίας τα διαχειρίζεται η ΠΣΕΑ του κάθε Υπουργείου με αποτέλεσμα τα σχέδια ΠΕΡΣΕΑΣ (για έκτακτες ανάγκες) και ΣΏΣΤΡΑΤΟΣ (για σεισμούς) στα Νοσοκομεία να είναι ΑΠΟΡΡΗΤΑ(!!!!), αφού η ΠΣΕΑ έχει εκ του νόμου μόνη αρμοδιότητα τον Πόλεμο!
  Στην εισαγωγή επιτρέψτε μου να αναφέρω και το «θάψιμο» της Πολιτικής Προστασίας που έγινε με το Νόμο 3852/10 (Καλλικράτης)στους Δήμους, όπου ενώ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην Περιφέρεια και στην Περιφερειακή Ενότητα η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας υπάγεται στον «άρχοντα » της Δομής, στους Δήμους χάνεται, αφού και στα 10 Σχέδια (Μεγάλος Δήμος, Μεσαίος, Ορεινός, Νησιωτικός, κλπ) που συνέταξε η ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης)για τους Οργανισμούς των Δήμων, την Πολιτική Προστασία της έχει ως Γραφείο ή Τμήμα και στο ίδιο επίπεδο με τα Κοιμητήρια και τα Σφαγεία…!!!
  Γι αυτό και θα πρέπει να γίνει σε όλους τους Δήμους να είναι αυτοτελής Υπηρεσία υπό το Δήμαρχο, για να πάψει να θεωρείται η Πολιτική Προστασία «πάρεργο»….
  Στα άρθρα του Σχεδίου Νόμου δεν αναφέρεται καθόλου η θεσμική συμμετοχή των Προέδρων των Κοινοτήτων και των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, όπως αναφέρεται στο Νόμο 4555/18 (Κλεισθένης)στα άρθρα 83 και 84 παραγρ.ζ, αρμοδιότητες που αναφέροντο και στον Ν.3852/10.
  Τέλος δεν αναφέρεται στο Σχέδιο Νόμου στα Αποκεντρωμένα Όργανα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της.Πιστεύω ότι θα πρέπει ως Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που είναι και όχι Αυτοδιοίκηση, να αποτελεί τον εκπρόσωπο της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας στο χώρο ευθύνης της, όπως ήταν και είναι και σήμερα και να συμμετέχει στις Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης.

 • Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Καταθέτουμε τις παρατηρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), οι οποίες συλλέχτηκαν κατόπιν εσωτερικής διαβούλευσης με τις αρμόδιες ερευνητικές ομάδες που ασχολούνται με την παροχή επιχειρησιακών υπηρεσιών πρόγνωσης, εντοπισμού, παρακολούθησης και διαχείρισης αποτελεσμάτων έντονων φυσικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών (ΦΚ). Όπως θα γνωρίζετε στο ΕΑΑ λειτουργούν οι μονάδες BEYOND (δορυφορικής τηλεπισκόπισης και παρακολούθησης ανά 5λεπτο και σε 24ώρη βάση του Ελλαδικού χώρου) και METEO (μετεωρολογικής παρακολούθησης και πρόγνωσης μέσω του πυκνότερου δικτύου σταθμών πανελλαδικά, που αριθμεί περί τους 400). Επιπλέον το ΕΑΑ, μέσω του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, λειτουργεί την 24ωρη παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας και των τσουνάμι της ευρύτερης περιοχής. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, που προσφέρουν οι μονάδες του ΕΑΑ, ήδη ενεργοποιούνται πλειστάκις από την ΕΕ και τις Πολιτικές Προστασίας Ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών.

  Η γενική μας άποψη, στηριγμένη στην εμπειρία συνεργασίας μας με φορείς Πολιτικής Προστασίας (ΠΠ), είναι ότι ήταν πράγματι αναγκαία μια νέα νομοθετική ρύθμιση αναβάθμισης του ρόλου του Εθνικού φορέα ΠΠ ώστε να υπάρξει συντονισμός όλων των συναρμόδιων υπουργείων, των επιχειρησιακών μονάδων αντιμετώπισης ΦΚ, της αυτοδιοίκησης αλλά και των Εθνικών Ερευνητικών Φορέων που παράγουν εδώ και πολλά χρόνια υπηρεσίες και καινοτόμα εργαλεία που μπορούν να διατεθούν στην πολιτεία (ορισμένα δε ήδη διατίθενται).

  Όμως, σχετικά με την πρόταση σύστασης Επιστημονικού Συμβουλίου (Άρθρο 64 & 65), η οποία μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους, η άποψη μας είναι ότι στο νομοσχέδιο περιορίζεται σε ένα ρόλο σαφώς υποδεέστερο αυτού που είχε διαφανεί να είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο ΥΠΕΣ στις 09/08/2018.
  Χαρακτηριστικά είχε αναφέρει ο Πρωθυπουργός ότι συγκροτείται και λειτουργεί στο υψηλότερο επίπεδο της Αρχής (στο πλευρό του Διοικητή)
  μόνιμο και διαρκές Επιτελείο Διοίκησης με εκπροσώπους πολλών συναρμόδιων φορέων (Π.Υ., ΕΚΑΒ, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό, Ερυθρός Σταυρός, εθελοντές, ΓΕΑ, ΓΕΣ, κλπ) αλλά και εκπρόσωπους των βασικών Ερευνητικών Φορέων της χώρας! Στο νομοσχέδιο συστήνεται μεν μόνιμο Επιστημονικό Συμβούλιο αλλά με ρόλο μόνο συμβουλευτικό του Διοικητή, που επί της ουσίας θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του η ενεργοποίηση του.

  Η αρχική προσέγγιση του Πρωθυπουργού, και όχι αυτή του νομοσχεδίου, μας βρίσκει σύμφωνους.

  Θα καταθέσουμε τις ειδικότερες προτάσεις που έχουμε στα επιμέρους άρθρα.

 • 14 Μαΐου 2019, 11:53 | Κολτουκης Στεφανος, διασώστης/πλήρωμα ασθενοφόρου

  Όσον αφορά στο ποιοι θα είναι εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών,αναφέρονται όλοι
  (πυροσβεστική,νοσηλευτές,ΜΚΟ,ερυθρος Σταύρος
  κλπ),εκτός από τους Εκαβιτες.
  Εκτός δηλαδή από τον επίσημο φορέα παροχής
  επείγουσας προνοσοκομειακης αντιμετώπισης οι εργαζόμενοι του οποίου διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγελματος.
  Ή προχειρότητα δε φαίνεται μόνο εκεί.
  Πυροσβεστική αστυνομία εκαβ είναι οι πρώτοι ανταποκριτές,άρα έχουν άμεση αντίληψη και εκτίμηση της κατάστασης και είναι αυτοί που τελικά δίνουν την οριστική λύση.
  Απαιτείται να έχουν θεσμοθετημενα ενεργό και πρωτεύοντα ρόλο.
  Γι αυτό είναι ανεύθυνο ότι αντιμετωπίζουν το εκαβ
  με τον όρο «….λοιποί φορείς.»

 • 14 Μαΐου 2019, 10:47 | Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης Ηλιούπολης (Ε.Ο.Δ.Π.Η.)

  Η εσπευσμένη προώθηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου (και κατά συνέπεια η συντόμευση της διαβούλευσης) είναι αδικαιολόγητη, δεδομένου ότι η αντιπυρική περίοδος μόλις άρχισε, και επομένως η νέα νομοθετική ρύθμιση θα εφαρμοστεί ουσιαστικά από το 2020. Η τυχόν εσπευσμένη ενεργοποίησή της το καλοκαίρι του 2019 θα προκαλούσε σοβαρό κίνδυνο αποδιοργάνωσης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Επιβάλλεται να παραταθεί η περίοδος διαβούλευσης ώστε να εκφέρουν γνώμη όλοι εμπλεκόμενοι.

 • 13 Μαΐου 2019, 15:24 | Γ. Σακκάς

  Παράγραφος 3: συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια να μιλάμε για περιβαλλοντική πολιτική αλλά στις προτερειαότητες το περιβάλλον είναι τελευταίο. Θα μπορούσε να ήταν διαφορετική η σειρά, π.χ. α), ζωή, β) υγεία, γ) περιβάλλον, δ) υποδομές ζωτικής σημασίας, ε) περιουσία.

 • 13 Μαΐου 2019, 10:53 | ΠΑΥΛΟΣ

  Η μελέτη του εν λόγω ν/σ με αντικείμενο τη δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, θεωρώ ότι αποτελεί μία σοβαρή και εμπεριστατωμένη προσπάθεια για τη διαχείριση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών σε όλη τη χώρα. Διάβασα και απόψεις που απορρίπτουν την εν λόγω προσπάθεια. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να μεμψιμοιρούμε για τη διαχείριση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος που απαιτεί τη συνδρομή όλων με τις γνώσεις τους. Άποψή μου είναι η αναγκαιότητα να προχωρήσει προς ψήφιση το εξεταζόμενο ν/σ, το οποίο στην πραγματικότητα θα έχει ουσιαστική εφαρμογή από το τέλος του 2019, καθόσον η οργάνωση , στελέχωση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στην πλήρη εφαρμογή του απαιτεί και τον απαραίτητο χρόνο. Εύχομαι να ενστερνιστούν όλοι οι εμπλεκόμενη φορείς την αναγκαιότητα λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας και να παρέχουν το απαραίτητο-προβλεπόμενο προσωπικό για την οργάνωση όλων των οργάνων που το απαρτίζουν. Σε ότι αφορά τα ενδεχόμενα λάθη τόσο οργανωτικά όσο και διαδικαστικά που ενδεχομένως να προκύψουν αυτά ‘όπως και σε κάθε νέο μοντέλο αυτό θα επικαιροποιείτε σε ετήσια βάση για την αποκατάσταση αυτών. Βασικότερη όμως προϋπόθεση για την επιτυχία της εν λόγω προσπάθειας είναι η αέναη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη λειτουργία του νέου Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους δρώντες για την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας.

 • 13 Μαΐου 2019, 09:45 | ΕΔΑΣΑ (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής)

  Η εσπευσμένη προώθηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου (και κατά συνέπεια η συντόμευση της διαβούλευσης) είναι αδικαιολόγητη, δεδομένου ότι η αντιπυρική περίοδος μόλις άρχισε, και επομένως η νέα νομοθετική ρύθμιση θα εφαρμοστεί ουσιαστικά από το 2020. Η τυχόν εσπευσμένη ενεργοποίησή της το καλοκαίρι του 2019 θα προκαλούσε σοβαρό κίνδυνο αποδιοργάνωσης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Επιβάλλεται να παραταθεί η περίοδος διαβούλευσης ώστε να εκφέρουν γνώμη όλοι εμπλεκόμενοι.

  ΕΔΑΣΑ (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής)

 • 12 Μαΐου 2019, 12:54 | Νικολέττα

  Πρωτόκολλα επί των πρωτοκόλλων, επιτροπές επί των επιτροπών, το εν λόγω νομοσχέδιο προσπάθησε να εισάγει όλη την διεθνή πρακτική και νομοθεσία, πλην όμως οι χώρες αυτές, έχουν άλλες κρατικές δομές και για αυτό τους εξυπηρετεί. Στην Ελλάδα με την συγκεκριμένη κρατική δομή, το μόνο που χρειάζεται είναι να δοθούν όλες οι αρμοδιότητες επί του νομοσχεδίου, η εξουσία και η χρηματοδότηση στο Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο διαθέτει έμπειρους καταρτισμένους επαγγελματίες με σπουδές επί του αντικειμένου, οι οποίοι σίγουρα γνωρίζουν καλύτερα από τον κάθε δημόσιο υπάλληλο, τόσο τα προβλήματα όσο και τις λύσεις. Ο συντονισμός, αφού περί αυτού γίνεται λόγος, χρειάζεται ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ασυρμάτους επικοινωνίας,εικόνα από ελικόπτερο, προσωπικό και κάποιον να δίνει οδηγίες, ο οποίος θα εργάζεται σε 24 ώρη βάση και θα βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα, αλλιώς θα ασχολούμαστε πάντα με ποιανού ήταν η αρμοδιότητα ποιός έπρεπε να πεί τί, σύμφωνα με το άρθρο ΧΧ, πού να τον βρούμε κτλ.
  Μέσα, χρηματοδότηση και εξουσία χρειάζεται στους ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς, φιλότιμο και ικανότητα υπάρχουν.
  Τέλος, προβληματισμό δημιουργεί η οικονομική ενίσχυση των ΜΚΟ και των εθελοντικών οργανώσεων, καθώς και η πληρωμή των ασφαλιστικών τους εισφορών (αρθρο 71&76). Η απουσία συγκεκριμένων προϋποθέσεων και
  κριτηρίων φαλκιδεύουν οποιαδήποτε καλή προαίρεση του νομοθέτη.

 • 10 Μαΐου 2019, 10:27 | Ασπασια

  Το προτεινομενο νομοσχεδιο δεν επιλυει τις χρονιες δυσλειτουργιες και δυσχερειες του μηχανισμου πολιτικης προστασιας. Παρουσιαζει πολλα κενα και παραλειψεις, ενω και η εφαρμογη του αναμενεται οτι θα ειναι αυξημενης πολυπλοκοτητας με πιθανες συνεπειες στην υγεια και την ασφαλεια των πολιτων. Παραλληλα η χρονικη περιοδος που επιλεχθηκε για την ψηφιση του, εν εν μεσω αντιπυρικης περιοδου κρινεται ως ακαταλληλη, για την προσαρμογη του συστηματος και την εκδοση των απαιτουμενων κανονιστικων αποφασεων. Επισης,εν οψει μαι των προσεχων εκλογικων αναμετρησεων καθως και του εξαιρετικα μικρου χρονικου διαστηματος της διαβουλευσης υπαρχει αυξημενη πιθανοτητα να μην κατατεθουν οι καταλληλες προτασεις και να να μην αξιολογηθουν ετσι ωστε να να εξαχθουν αξιοπιστα συμπερασματα και καταλληλες λυσεις.
  Ευχαριστω
  Ασπασια Καραμανου
  Δρ. Πολιτικης Προστασιας του ΕΜΠ

 • 10 Μαΐου 2019, 08:10 | ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ

  Όταν εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες από διάφορους φορείς και πολλές φορές χωρίς να έχουν εμπειρία και γνώση ούτε πρόληψης ούτε καταστολής πυρκαγιών τότε δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα. Γι’ αυτό το πιό αποτελεσματικό θα ήταν ότι αφορά σε θέματα πυρκαγιών να ανήκει αποκλειστικά στην Πυροσβεστική και στην Πολιτική Προστασία. Το Δασαρχείο πρέπει να ασχολείται μόνο με την αποκατάσταση.

 • 9 Μαΐου 2019, 19:55 | ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

  Κυρία Υπουργέ, μετά τον θάνατο τόσων συνανθρώπων μας από τις φωτιές στην Ηλεία, Αττική κ.λ.π έγινε σαφές ότι είναι αδύνατο να προστατευτούν οι κάτοικοι πευκόφυτων οικισμών από πυρκαγιά όπως οι Θρακομακεδόνες, η Βαρυμπόμπη κ.λ.π. Στους Θρακομακεδόνες ΚΑΘΕ καλοκαίρι ξεσπά μιά πυρκαγιά είτε μέσα στα σπίτια είτε στο περιαστικό δάσος. Κάθε χρόνο κάποιοι άνθρωποι σώζονται την τελευταία στιγμή. Τι θα γίνει όταν η φωτιά ξεσπάσει νύχτα; Όταν μας πιάσει στον ύπνο; Πόσοι θα καούμε ζωντανοί; Γι’ αυτό πρέπει ο σχεδιασμός της πρόληψης να γίνει από έμπειρους ανθρώπους (Πυροσβεστική Υπηρεσία) με κριτήριο την επιβίωση των οικισμών. Να γίνουν αντιπυρικές ζώνες και μέσ α στους οικισμούς και περιμετρικά. Οι πυροσβεστικές διατάξεις να υπερισχύουν κάθε δασικής. Να γίνει αποψίλωση των δέντρων σύμφωνα με τις οδηγίες έμπειρων αξιωματικών της Πυροσβεστικής. Αλλιώς κάποια χρονιά που δεν θα προλάβουν τα αεροπλάνα ή που δεν μπορούν να επέμβουν οι οικισμοί αυτοί θα χαθούν μαζί με τους κατοίκους τους. Είναι μόνο θέμα χρόνου.
  Με εκτίμηση.

 • 9 Μαΐου 2019, 11:27 | ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

  Το 2003 ήμουν παρών στην πυρκαγιά των Θρακομακεδόνων. Τα κουκουνάρια από τα πεύκα πετάγονταν και δημιουργούσαν αναρίθμητες εστίες φωτιάς κόμης πάνω στα γύρω πεύκα. Το νερό και το ρεύμα κόπηκαν. Πήρα τα παιδιά μου και έφυγα ενώ η φωτιά έκαιγε τα πάνω μπαλκόνια. Υπόθεση 5 λεπτών από την ώρα που είδα καπνό στην βόρεια μεριά του οικισμού μέχρι να φτάσει στο σπίτι μου. Τονίζω τότε, οι δρόμοι ήταν πεντακάθαροι χωρίς κλαδιά και απορρίμματα. Και όλα τα γύρω οικόπεδα καθαρισμένα. Απλά τα πεύκα είναι εξαιρετικά εύφλεκτα και μεταδίδουν την φωτιά αστραπιαία. Ευτυχώς σε κείνη την πυρκαγιά ήρθε αεροπλάνο και έριξε νερό σε όλο το τετράγωνο και έσωσε δεκάδες σπίτια. Όπως διαβάζω αυτό το νομοσχέδιο δεν βλέπω κάτι που να προστατεύει ουσιαστικά τον οικισμό που μένω και τις ζωές των κατοίκων. Είναι θέμα χρόνου να καεί ο οικισμός και οι κάτοικοι μαζί γιατί δεν υπάρχουν δρόμοι διαφυγής. Πρέπει να εγκριθεί στους κατοίκους να αντικαταστήσουν τα πεύκα με άλλα δέντρα (χωρίς έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την πολεοδομία και χωρίς εισφορά), όπως μας είχε πει ένας πυροσβέστης σε ενημερωτική ομιλία που είχε διεξαχθεί μετά την τραγωδία στο Μάτι. Επίσης, πρέπει να δημιουργηθεί γύρω από τον οικισμό αντιπυρική ζώνη.

 • 8 Μαΐου 2019, 21:59 | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

  Κακώς όλες οι καταστροφές είναι μαζί. Ειδικά για τις πυρκαγιές από την πρόληψη έως την αντιμετώπιση αποκλειστικά υπεύθυνες πρέπει να είναι οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες διότι αυτή τη στιγμή στην πρόληψη είναι α) Δήμοι, β) Δασαρχεία γ) Σύνδεσμοι (π.χ. ΣΥΝΠΑ)και χρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις π.χ καθαρισμοί δασικών δρόμων, απομάκρυνση υπολλειμμάτων καθαρισμού, εξοπλισμός, καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων κ.λ.π. Τα κάνει ένας εργολάβος και πληρώνεται δύο φορές για τις ίδιες δουλειές (ε δίνει και κάτι σε Δημάρχους, Προέδρους και μέλη επιτροπών παραλαβής εργασιών). Αυτά τα πράγματα γίνονται χρόνια. Οι Δήμοι (και οι Σύνδεσμοι λιγότερο) με την χρηματοδότηση προσλαμβάνουν διμηνίτες που κοιμούνται σπίτι τους για ψηφοθηρικούς αποκλειστικά λόγους και για βόλεμα γνωστών και φίλων. Ας κοιτάξει κάποιος ποιοί προσλαμβάνονται, τα παιδιά τους βάζουν Δημάρχοι και Αντιδημάρχοι σε όμορους Δήμους και Συνδέσμους. Η Πυροσβεστική πρέπει όχι μόνο να διενεργεί και την πρόληψη αλλά και να υπερισχύει κάθε δασικής διάταξης γιατί και οι άνθρωποι θα πεθαίνουνε και τα δάση θα καίγονται. Ούτε επιτροπές των επιτροπών ούτε τίποτα. Ποιός υπάλληλος Δήμου έχει εμπειρία σε πυρκαγιά για να κάνει πρόληψη πυρκαγιάς; Όταν ρώτησα την Πολιτική Προστασία του Δήμου μου σε τι δράσεις πρόληψης έχει προβεί μου απάντησαν ότι για τις πυρκαγιές δεν είναι υπεύθυνοι εκείνοι αλλά το Περιβάλλον, ούτε επιχειρησιακό σχέδιο έχουν κάνει. Τι προσόντα έχουν; Ξέρουν να διαβάσουν μια εγκύκλιο; Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ανθρώπους στην Πυροσβεστική με φοβερές γνώσεις και εμπειρία. Ο Δήμαρχος θα σχεδιάσει την πρόληψη; Και ο Δήμος Μαραθώνα ήταν από τους ελάχιστους Δήμους που είχε κάνει επιχειρησιακό σχέδιο πολιτικής προστασίας και είδαμε. Μέσα σε 20 λεπτά κάηκαν τα πάντα. Γι’ αυτό το θέμα των πυρκαγιών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται το ίδιο όπως οι άλλες καταστροφές και δεν είναι λογικό να υπάρχει πάλι επιτροπή. Μέχρι να συναντηθούνε όλοι αυτοί (8 άτομα αν υπάρχει και λιμενικός) τελείωσε η πυρκαγιά τα έκαψε όλα.
  Οι υπόλοιπες καταστροφές π.χ χιόνια, πλημμύρες ας παραμείνουν στους Δήμους, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται εξειδίκευση π.χ για να παραγγείλεις αλάτι και η πρόληψη των πλημμύρων είναι θέμα των Τεχνικών υπηρεσιών.
  Τέλος, θα έπρεπε οι πευκόφυτοι οικισμοί να αντικαταστήσουν τα πεύκα με άλλα δέντρα, οι πυροσβέστες ξέρουν ποιά, και να γίνει περιμετρικά, όπου γειτνιάζουν με δάση, ζώνη προστασίας ικανού πλάτους. Άν δεν δούμε κατάματα το πρόβλημα είναι θέμα χρόνου να καούν ακόμα πολλοί άνθρωποι.

 • 8 Μαΐου 2019, 15:21 | ΑΛΕΞΗΣ Κ.

  Προτείνεται να συμπληρωθεί το κείμενο της παραγράφου 2, ως εξής:

  «2.…εκτείνονται σε ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών….»,…

  Αιτιολόγηση Σχολίου:
  Η εισαγωγή της λέξης «κίνδυνος» είναι απαραίτητη καθώς ένας κίνδυνος μπορεί να μην εξελιχθεί τελικά σε καταστροφή αλλά απαιτούνται να γίνουν όλες οι ενέργειες του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για τον μετριασμό ή την μείωση του. Εξάλλου αποτελεί μέρος της ονομασίας του Πλαισίου Sendai του O.H.E για την μείωση του κινδύνου καταστροφών, για το διάστημα 2015-2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction).

 • 8 Μαΐου 2019, 09:43 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΤΕΛΙΚΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΛΑΓΙΟ ΤΡΟΠΟ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΣΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΟΛΕΜΟΥ ΗΤΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΕΙΡΗΝΗΣ .
  ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ Ως ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΝΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ .
  ΚΑΘΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΥΑΛΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΙΤΕ ΑΣΧΕΤΟΣ .
  ΔΗΜΙΟΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΕΙ ΑΜΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ.

 • 8 Μαΐου 2019, 00:17 | Σταύρος

  Λάθος εποχή,βιαστικές αλλαγές χωρίς ουσία, μετακύλιση ευθυνών, ΜΚΟ και κονδύλια πάνε & έρχονται, ο εθελοντισμός με την αγνή του μορφή τελειώνει και στην θέση του περισσότερες ΜΚΟ με μόνο σκοπό την αφαίμαξη κονδυλίων…Η διάλυση, η προχειρότητα, στο μεγαλείο τους.
  Παθήματα πολλά και δύσκολα, αλλά μαθήματα μηδέν..
  Δυστυχώς είμαστε άξιοι της μοίρας μας..
  Αφήστε τις «ριζικές» και τάχα μου «σύγχρονες» αλλαγές και διορθώστε – συμπληρώστε τα κενά και τις παραλείψεις του υπάρχοντος θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου Πολιτικής Προστασίας, που προβλέπει και καλύπτει τα πάντα και φροντίστε αυτό να εφαρμόζεται από όλους ανεξαιρέτως!!

 • Άκαιρο εν μέσω αντιπυρικής περιόδου. πολύ μικρός χρόνος διαβούλευσης. Έπρεπε να προηγηθούν ειδικές εκπομπές σε τιβί, ραδιόφωνα και παρουσιάσεις σε ιστοσελίδες.

  Διαβλέπουμε πολλούς διορισμούς χωρίς ουσία και προστασία των πολιτών, όπως άλλωστε μέχρι σήμερα. Δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο πυροπροστασίας και δεν έχουν γίνει ασκήσεις ετοιμότητος.

  Εγγυάται κανείς την αξιοπιστία της νέας προτάσεως;
  .

 • 6 Μαΐου 2019, 12:07 | Μαρία

  Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
  Άκρατη ονοματοδοσία και διατήρηση όλων των παθογενειών του μηχανισμού με αυτό το συνονθύλευμα εννοιών και ορισμών που θέλετε να παρουσιάζετε και ως Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας.
  Όλο το κείμενο αυτό δεν αποτελεί παρά τη διατήρηση της υπάρχουσας δομής της (ανύπαρκτης) Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και είναι εμφανής η αγωνία του εμπνευστή της να διατηρηθούν οι θέσεις και τα κεκτημένα της υπάρχουσας οργανωτικής δομής μέσω αλλαγής ονομάτων.
  Διαβάζοντας τα σχόλια των υπολοίπων χρηστών, διαπίστωσα επίσης την αγωνία κάποιων για την κλαδική επαγγελματική αποκαταστασή τους μέσω του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
  Λυπηρό. Δεν έχω καν τη διάθεση να ασχοληθώ σοβαρότερα με αυτό, έστω και με την 15ετή προϋπηρεσία που διαθέτω στο μηχανισμό.

 • 6 Μαΐου 2019, 10:03 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Γενικές Παρατηρήσεις:
  Α. Ορισμοί:
  1.Πολιτική Άμυνα: Η ικανότητα μιας πολιτικά οργανωμένης κοινωνίας – κράτους να αντεπεξέρχεται πάσης φύσεως απειλών ή καταστροφών, ανεξαρτήτως του αιτίου (φυσικού ή ανθρωπογενούς) που τις προκαλεί, διατηρώντας τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά λειτουργίας και αναπαραγωγής της
  2. Συγκρότηση & Λειτουργία Πολιτικής Άμυνας: Περιλαμβάνει τα στάδια σχεδιασμού, συγκρότησης κατάλληλου-ευέλικτου μηχανισμού, υλοποίησης, αξιολόγησης και επανασχεδιασμού-τροποποιήσεων του μηχανισμού για αποτελεσματική Πολιτική Άμυνα του Κράτους
  3.Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ): Η μορφή που έλαβε η Πολιτική Άμυνα εν Ελλάδι, μετά την κατάρρευση του Κυπριακού μετώπου, με το ΝΔ 17/1974 (ΦΕΚ 236/Α΄/2-9-1974) και τους μετέπειτα νόμους περί Πολιτικής Προστασίας

  Β. Προβλήματα Πολιτικής Άμυνας
  1. Η Α-συνέχεια διοικήσεως (ελέω μετακλητών γενικών γραμματέων κ.α. «φαρισαίων») ΣΚΟΤΩΝΕΙ. Το απέδειξαν περίτρανα η Ζαχάρω Ι (Ηλεία 2007) και Ζαχάρω ΙΙ (Μάτι 2018). Η επίλυση του ζητήματος αυτού, προϋποθέτει την κατάργηση των μετακλητών γενικών γραμματέων και την ανάθεση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων (γενικότερο ζήτημα χειραφέτησης της Δημόσιας Εκτελεστικής Διοίκησης από το βυζαντινο-οθωμανικό «φατρίες-ρουσφέτια-μπαξίσια»)
  2. Όπου λαλούν πολλοί κοκκόροι (και μάλιστα, άσχετοι με το αντικείμενο της Πολιτικής Άμυνας), δεν αργεί να ξημερώσει απλώς: ξημερώνει ΚΟΛΑΣΗ. Το νομοσχέδιο επαναλαμβάνει τα λάθη των πολλαπλών επιτροπών όπου ο κάθε άσχετος αιρετός «άρχει» προσθέτοντας προβλήματα που σοβαροί μηχανισμοί Πολιτικής Άμυνας (βλ. Κυπριακή Δημοκρατία, Ισραήλ κ.α.) δεν αντιμετωπίζουν ούτε στο στάδιο του σχεδιασμού. Εκεί, το γενικό πρόσταγμα έχει ΕΝΑΣ μάχιμος αξιωματικός είτε του ΠΣ είτε των ΕΔ. Όλοι οι άλλοι, ακολουθούν τις εντολές του και ενεργούν βάσει σχεδίων στα οποία έχουν (ΠΡΙΝ την κρίση) καταλήξει ειδικοί επί του θέματος (όχι ο κάθε άσχετος ΔΥ) και επί των οποίων έχει εξασκηθεί ο μηχανισμός της Εκτελεστικής Διοίκησης.
  3. Το νομοσχέδιο ΔΕΝ επιλύει την αδιανόητη για ειδικούς σε θέματα Στρατηγικών Σπουδών-Ασφάλειας, διάσπαση της Πολιτικής Άμυνας της χώρας σε δύο τμήματα («πολιτικό» και «στρατιωτικό»). Και μόνον η απουσία συμμετοχής του ΓΕΕΘΑ και του ΥΕΘΑ στην υπόθεση «Πολιτική Άμυνα» διαιωνίζει θεμελιώδη προβλήματα και διπλασιάζει το κόστος αυτής.
  4. Όταν ανακύπτει ΚΡΙΣΗ, ο μηχανισμός της Εκτελεστικής Διοίκησης πρέπει να προσαρμόζεται αναλόγως αυτής με ευελιξία, βάσει σχεδίου. Αυτό ΔΕΝ μπορεί να γίνει με νόμους και διατάγματα (δυσκίνητα ως προς την αναθεώρησή τους) αλλά με εξουσιοδοτήσεις σε ειδικό μηχανισμό. Η αιρετή Πολιτική εξουσία απλώς πρέπει να αποφασίζει για την κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης και το επίπεδο αυτής, αφήνοντας το εκτελεστικό μέρος στον ειδικά συγκροτημένο για τον σκοπό αυτό, μηχανισμό Πολιτικής Άμυνας. Κάτι τέτοιο ΔΕΝ διασφαλίζεται με το παρόν νομοσχέδιο. Συνεπώς, η Ζαχάρω ΙΙΙ πρέπει να θεωρείται αναπόφευκτη (ο Θεός δεν μπορεί να είναι πανταχού παρών και να σώζει – συν Αθηνά και χείρα κίνει!).

  Εν κατακλείδι: όποιος νομίζει ότι ακολουθώντας την «πεπατημένη» θα λάβει διαφορετικό αποτέλεσμα από εκείνο που προέκυψε τοιουτοτρόπως, απλώς επιβεβαιώνει την γνωστή ρήση του Αϊνστάιν και τον ρόλο των βλακών εις τον κοινωνικόν βίον.

  Σημείωση: στην διάθεση οιουδήποτε επιθυμεί να λύσει το πρόβλημα που, φυσικά δεν επιλύεται ούτε με το παρόν νομοσχέδιο.

 • 3 Μαΐου 2019, 19:17 | ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-Πυροσβέστης εν ενεργεία

  Κύριε Υπουργέ ο χρόνος είναι κατάλληλος για την διαβούλευση ενός Εθνικού σχεδίου πολιτικής προστασίας δεδομένου και κατά κοινή ομολογία οι αυτοτελείς διευθύνσεις πολιτικής προστασίας κυρίως των Περιφερειών έως σήμερα λειτουργούν ως πάρεργο, με ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε διευθυντικά στελέχη,που ουδεμία σχέση- γνώση έχουν με το αντικείμενο.Η έλλειψη μέσων και στελεχιακού δυναμικού αποτέλεσε το έναυσμα πολιτικής κατεύθυνσης των προηγούμενων κυβερνήσεων για παραχώρηση σε ιδιώτες-εργολάβους το έργο της πολιτικής προστασίας. Ο χρόνος ανταπόκρισης αυτού του επίπλαστου μηχανισμού σε (υδροφόρες-μηχανήματα έργου)ήταν τουλάχιστον 4 ώρες ΣΗΜ:O κώδικας επικοινωνίας μεταξύ της αιχμής του δόρατος(Πυρ.Σώματος) και ιδιωτών ανύπαρκτος,λόγω μη εκπαίδευσής τους,ούτε τον ημερήσιο δείκτη επικινδυνότητας γνωρίζουν οι άνθρωποι. Το ωράριο εργασίας των αυτοτελών διοικήσεων πολιτικής προστασίας μέχρι πρότινος ήταν λειτουργία γραφείου,(7-15 ή 8-16).
  Κύριε υπουργέ ως κρατικός λειτουργός σε έναν τομέα που σκοπό του έχει την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών ,δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί έστω και ένας ένστολος πολίτης που να έχει υιοθετήσει λογικές πολιτικής εκδούλευσης εξυπηρετώντας ενδεχομένως και ιδιοτελείς στόχους.

 • 2 Μαΐου 2019, 17:51 | Ανδριανός Γκουρμπάτσης, Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός ΠΣ, ε.α.

  Κυρία Υπουργέ,δεν είναι κατ΄ αρχήν ο κατάλληλος χρόνος, αφού ξεκίνησε ήδη η νέα αντιπυρική περίοδος, να προχωρήσει το προτεινόμενο θεσμικό και νομοθετικό αυτό πλαίσιο. Ως προς την ουσία δε αυτού, επισημαίνω ότι μόνον προβλήματα θα επιφέρει κατά την εφαρμογή και λειτουργία του το προτεινόμενο νομοσχέδιο παρά θα επιλύσει λάθη και παραλείψεις προηγούμενων ετών. Εκτιμώ ότι η εσπευσμένη προώθησή του έρχεται, ως <>, για τις ευθύνες του θανάτου των (102) συνανθρώπων μας. Δεν έφταιξε το ισχύον νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο αλλά η διάλυση και ανικανότητα γενικά του μηχανισμού πολιτικής προστασίας δια των αρμοδίων οργάνων, υπηρεσιών και αρχών και ειδικότερα του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού. Το ισχύον σήμερα αντίστοιχο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας προβλέπει και καλύπτει τα πάντα και δεν χρήζει αντικατάστασης, αλλά μόνον πιστή τήρηση και εφαρμογή του από τις εμπλεκόμενες δυνάμεις και τις αρμόδιες αρχές και όργανα πολιτικής προστασίας.