ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Άρθρο 12 – Λειτουργία-Σκοπός

1. Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας του άρθρου 21 καθώς και στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου του άρθρου 23, όταν στο αντίστοιχο διοικητικό επίπεδο έχουν συσταθεί και συγκροτηθεί κατ’ ελάχιστο τρείς (3) ΛΕ.Ε.Α., λειτουργούν «Κέντρα Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας» (Κέντρα Συντονισμού). Στο πλαίσιο αυτών συνέρχονται σε επίπεδο Δήμου, Περιφερειακής Ενότητας και Περιφέρειας ο Συντονιστής Έκτακτης Ανάγκης, οι Συντονιστές ΛΕ.Ε.Α. και οι Συντονιστές Ομάδων ΛΕ.Ε.Α. όπως ορίζονται στο πρωτόκολλο συντονισμού του οικείου διοικητικού επιπέδου, με σκοπό:
α. Το σχεδιασμό, οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση των δράσεων του οικείου διοικητικού επιπέδου για την αντιμετώπιση, ή παροχή οργανωμένης υποστήριξης στους φορείς που έχουν την ευθύνη αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των συνεπειών τους.
β. Τη συλλογή, επεξεργασία και διακίνηση τυποποιημένων πληροφοριών που αφορούν εκδηλωθέντα ή επικείμενα καταστροφικά φαινόμενα για εκτίμηση της κατάστασης, και υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του οικείου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης του άρθρου 15 ,όταν συγκαλείται και των άλλων διοικητικών επιπέδων.

 • Άρθρο 12 – Λειτουργία-Σκοπός:

  Προτείνουμε, στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας και σε όλα τα Κέντρα Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα επίπεδα να προβλεφθεί η εγκατάσταση και χρήση ασύρματης επικοινωνίας μέσω των αδειούχων ραδιοερασιτεχνών είτε ως κύρια για γενική χρήση ή ως εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας σε περίπτωση τυχόν κατάρρευσης ή υπολειτουργίας των κύριων ή άλλων συστημάτων επικοινωνίας.

 • 14 Μαΐου 2019, 13:02 | Θ. Δρόσος

  Πρέπει να οριστεί ο εξοπλισμός του Κέντρου καθώς επίσης να συνυπολογιστεί η υποστελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας καθώς και ο παράγοντας της νησιωτικότητας στην πολυνησιωτική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Καθώς δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί όπως οι στεριανές περιφέρειες λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης μεταξύ των νησιών, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.

 • 8 Μαΐου 2019, 23:15 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣ

  Οδήγηση ή χειρισμό υπηρεσιακών οχημάτων η μηχανημάτων απο ιδιώτεσ αρκεί να έχουν την κατάλληλη άδεια

 • 8 Μαΐου 2019, 13:13 | ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Προτείνουμε στον εξοπλισμό των κέντρων συντονισμού να προβλεφθεί η προμήθεια χρήση και λειτουργία δορυφορικής επικοινωνίας φωνής και δεδομένων (ενδ. σύστημα ΤΕΤRA) σε όλους τους συνδέσμους (Συντονιστές , επιχειρησιακούς υπεύθυνους, εθελοντές, διοικητικές – οικονομικές υπηρεσίες κλπ)με φορητό και σταθερό εξοπλισμό.
  Οι πηγές χρηματοδότησης πιθανόν να μπορούν να ενταχθούν στα Επιχειρησιακό Προγράμματα των Περιφερειών.

 • 6 Μαΐου 2019, 20:27 | K.P.

  Σε ότι αφορά το Κέντρο Συντονισμού τοπικού επιπέδου (δήμου), θα πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένες οδηγίες α)χωροθέτησης του (π.χ. προδιαγραφές κτιρίου, να έχει βαθμονομηθεί, πυρασφάλεια κ.λπ.) ώστε να διασφαλιστεί στο μέγιστο η λειτουργία του, β)εξοπλισμού του καθώς και να εξασφαλιστεί η αντίστοιχη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του.
  Επιπρόσθετα προτείνεται η δημιουργία α)μιας συχνότητας Πολιτικής Προστασίας εθνικής εμβέλειας, για την εξασφάλιση της κάθετης επικοινωνίας όλων των επιπέδων του συστήματος και β)η πρόβλεψη για μειωμένα ή μηδενικά τέλη στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για συχνότητα που καλύπτει την οριζόντια επικοινωνία εντός του επιπέδου για θέματα Πολιτικής Προστασίας (π.χ. μεταξύ των Υπηρεσιών ενός δήμου)

 • 3 Μαΐου 2019, 17:58 | Chouvardas Konstantinos

  Πρέπει να οριστεί ποιος θα είναι ο ελάχιστος εξοπλισμός ενός κέντρου συντονισμού πολιτικής προστασίας ώστε να διαλειτουργήσει με τις άλλες οργανικές μονάδες (Ασύρματοι, Η/Υ, πρωτόκολλα επικοινωνίας, Η/Υ κ.α.). Θεωρώ αυτονόητο οτι κάθε κέντρο θα πρέπει να έχει τερματικό του συστήματος ENGAGE της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και κάθε εντολή να δίνεται και ηλεκτρονικά καθώς και οι εισηγήσεις και η εκτίμηση της κατάστασης από τον φορέα που διαχειρίζεται το συμβάν. Επίσης ποιος θα χρηματοδοτήσει τα κέντρα συντονισμού.