Άρθρο 21: Επιστημονικός Σύνδεσμος

Καταργείται το άρθρο 9 του ν.4310/2014

 • Από τη στιγμή που παραμένουν οι πρόνοιες των άρθρων 6 και 7 του Ν. 4310/2014 για τη συμμετοχή όλων των υπουργείων στη διαμόρφωση της ΕΣΕΤΑΚ η κατάργηση των επιστημονικών συνδέσμων στα Υπουργεία αποδυναμώνει θεσμικά τη διαδικασία αυτή.

 • 26 Ιουνίου 2015, 14:48 | Ευαγγελια Σοφουλη

  Κατα την αποψη μου δεν θα έπρεπε να καταργηθει καθως η συνεργασία μεταξύ υπουργειων και ο συντονισμός της ΕΤΑΚ απο το ΥΠΠΑΙΘ ειναι απαραίτητος

 • 26 Ιουνίου 2015, 13:59 | Αθανάσιος Μαχιάς

  Ένα από τα βασικότερα προβλήματα Ελληνικής Έρευνας δημοσίου συμφέροντος είναι η πολυδιάσπαση και ο κατακερματισμός της. Εκτός από τον βασικό κορμό της έρευνας που είναι τα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ, υπάρχουν πολυάριθμοι ερευνητικοί φορείς, διεσπαρμένοι σε διαφορετικά Υπουργεία, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες, που δεν διέπονται από ενιαίο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.
  Η κατάσταση αυτή στην ουσία αντιστρατεύεται την χάραξη και την εκτέλεση μιας Εθνικής Πολιτικής για την Έρευνα, εξυπηρετεί προσωπικά μικροσυμφέροντα, και συμφέροντα υπουργών, υπονομεύοντας την κοινή προσπάθεια. Η μεγάλη καινοτομία που πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει στο χώρο της έρευνας είναι εθνικός συντονισμός, με συγκέντρωση όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην ΓΓΕΤ.

  Όσο δεν εξασφαλίζεται η καθετοποιημένη οργάνωσή της έρευνας, για μια ενιαία εθνική στρατηγική, θα πρέπει να προβλέπονται ισχυρά θεσμικά μέτρα που θα εξασφαλίζουν τον συντονισμό της.
  Είναι αλήθεια ότι τα υποτιθέμενα μέτρα για τον συντονισμό της έρευνας δεν έχουν λειτουργήσει. Όμως το να καταργείται και η στοιχειώδης θεσμική πρόβλεψη προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς να αντικαθίσταται με κάτι άλλο, είναι ακόμη χειρότερο. Το άρθρο αυτό δεν θα πρέπει να καταργηθεί αλλά να αντικατασταθεί με ισχυρές θεσμικές προβλέψεις για τον συντονισμό της έρευνας με βασικό τον επιτελικό χαρακτήρα της ΓΓΕΤ.

  Θανάσης Μαχιάς
  Διευθυντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ