Άρθρο 54: Γνωμοδότηση Καλλιτεχνικών Επιτροπών και Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.4186/2013, όπως έχει συμπληρωθεί με την παράγραφο 8 του άρθρου 45 του ν.4264/2014, προστίθεται η φράση «και γνώμη των αρμοδίων καλλιτεχνικών επιτροπών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.) για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».

 • 28 Ιουνίου 2015, 15:54 | Χρυσούλα

  Συμφωνώ με τη κ. Ματίνα γιατί είναι παράλογο να εξαιρείται η μοριοδότηση από την εγκύκλιο μεταθέσεων μόνο για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία, ενώ ισχύει σε όλο το δημόσιο τομέα. Όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένη μοριοδότηση για τα προσόντα κάθε υποψηφίου πάντα η πιθανότητα αδικίας στην επιλογή καθηγητών είναι υπαρκτή γιατί το τοπίο γίνεται θολό. Τη μοριοδότηση πιθανόν τη φοβούνται όσοι υπολείπονται προσόντων ή βλάπτονται τα άμεσα συμφεροντά τους. Επίσης τα Μουσικά Σχολεία δεν έκλεισαν χάρη στο σθεναρό αγώνα της Kαλλιτεχνικής Επιτροπής. Οι εργαζόμενοι σε αυτά, όπως και οι μαθητές τους έδωσαν και δίνουν αγώνες.

 • 28 Ιουνίου 2015, 14:58 | Ματίνα

  Κατα αρχήν από το Π.Δ. 100/1997, άρθρο 8Β η εγκύκλιος εμπεριέχει πολλές ασάφειες όπως αυτός της «Πενταετούς ενασχόλησης με το προς διδασκαλία μάθημα» το οποίο δεν είναι λογικό να ζητείται από σχολικές μονάδες του Δημοσίου τομέα. Η παιδαγωγική κατάρτιση των Πανεπιστημίων της χώρας είναι αρκετή και είναι παράλογο η μετάθεση ενός εκπαιδευτικού σε δημόσια θέση να κρίνεται από την προυπηρεσία του στον ιδιωτικό τομέα και πόσο μάλλον σε Ωδεία τα οποία είναι αδιαβάθμητα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η απασχόληση δίδεται κυρίως από ιδιωτικές σχολείς και Ωδεία ή την τοπική Αυτοδιοίκηση. Επίσης θεωρεί για την διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων της Μουσικής απαραίτητο κριτήριο την κατοχή κάποιων Ωδειακών πτυχίων τα οποία είναι αδιαβάθμητα και επίσης μπορούν να καλυφθούν από Π.Ε. 16 αποφοοιτους των Μουσικών Σπουδών.
  Για την πιο αντικειμενική επιλογή των υποψηφίων θα έπρεπε να αλλάξει αυτή η μπαγιάτικη εγκύκλιος και εφόσον θεσπιστούν συγκεκριμένα μόρια για κάθε προσόν τότε και η καλλιτεχνική επιτροπή δεν έχει λόγο υπάρξης. Τώρα σχετικά με το πόσο βοήθησε η καλλιτεχνική επιτροπή τα σχολεία καλύτερα θα ήταν με τα χρήματα που πληρώνονται όλοι αυτοί αγαπητή Βασιλική κάθε χρόνο να πληρώνονταν και να καλύπτονταν τα εκατοντάδες κενά των Μουσικών Σχολείων. Τα Μουσικά Σχολεία πρέπει να αποσυνδεθούν από την Ιδιωτική Ωδειακή εκπαίδευση και τα συμφέροντά τους και να εξυγιανθούν τόσο στις επιλογές των καθηγητών που ήδη έχουν τόσο και σε αυτούς που πρόκειται να προσλάβουν στο μέλλον.

 • 25 Ιουνίου 2015, 18:48 | Ζεπάτου Βασιλική

  Επανέρχομαι να κάνω μία διόρθωση στο από 24-6-2015 σχόλιό μου:

  Όπου αναφέρω «άρθρο 55» (εκ παραδρομής) νοείται το «άρθρο 54».

  Ευχαριστώ

  Βασιλική Ζεπάτου
  εκπ/κος ΠΕ 16.01 Μουσικού Σχολείου

 • 24 Ιουνίου 2015, 23:51 | Ζεπάτου Βασιλική

  Είναι πολύ σωστή η προσθήκη του άρθρου 55 ως προς τα Μουσικά Σχολεία διότι λαμβάνει υπόψη το Ν. 1824/1988 άρθρο 16 Ι βάσει του οποίου η Καλλιτεχνική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα για το πρόγραμμα διδασκαλίας των Μουσικών Σχολείων (ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα).

  Δεν μπορεί όμως να μείνουν ασχολίαστα 2 προηγούμενα σχόλια:
  1) του κ. Βασίλη Στεφανίδη (20/6): Υπάρχουν ισχύοντα προγράμματα σπουδών μουσικών μαθημάτων για τα Μουσικά Σχολεία. Αυτό το καιρό από το ΙΕΠ, στο πλαίσιο της Πράξης του Νέου Σχολείου, εκπονούνται νέα Π.Σ. και Οδηγοί Εκπαιδευτικού για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Απλούστατα, εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο, θα πρέπει για τα νέα αυτά Π.Σ. να γνωμοδοτήσουν αντίστοιχα η Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων και η Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων πριν δημοσιευτούν σε ΦΕΚ.

  2) της Ματίνας (24/6): Το σχόλιο αυτό είναι εκτός θέματος γιατί το άρθρο 55 του νομοσχεδίου δεν αφορά τις μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία. Προς ενημέρωση, η εγκύκλιος μεταθέσεων δεν θεσπίζει κριτήρια μετάθεσης αλλά υλοποιεί το νομικό πλαίσιο των μεταθέσεων που ορίζεται στο Π.Δ. 100/1997, άρθρο 8Β ειδικότερα για το Μουσικά Σχολεία. Το ό,τι δεν υπάρχει μοριοδότηση δεν σημαίνει αυθαιρεσία. Υπάρχουν ρητά αντικειμενικά κριτήρια που αναφέρονται στο Π.Δ. 100/97 βάσει των οποίων γνωμοδοτεί η Καλλιτεχνική Επιτροπή και εισηγείται το ΚΥΣΔΕ. Όλα τα προσόντα που αναφέρει η Ματίνα στο σχόλιό της περιλαμβάνονται σ΄αυτά που ορίζει το Π.Δ. ότι λαμβάνονται υπόψη για μετάθεση στα Μουσικά Σχολεία.Με βάση αυτά τεκμηριώνονται τα σχετικά πρακτικά της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.

  Η γνώμη της -περί κατάργησης της Καλλιτεχνικής Επιτροπής – δείχνει άγνοια των πραγματικών καταστάσεων και της ιστορίας εξέλιξης του θεσμού των Μουσικών Σχολείων και του θεσμικού ρόλου της Καλλιτεχνικής Επιτροπής η οποία ως μόνιμο συλλογικό όργανο, σύμβουλος της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, έπαιξε και συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στο να αναπτυχθεί ο θεσμός, με αποτέλεσμα από 1 να έχουμε φθάσει στα 43 μέχρι στιγμής Μουσικά Σχολεία.
  Τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση, η Καλλιτεχνική Επιτροπή υπερασπίστηκε σθεναρά το θεσμό και δεν έκλεισε ούτε ένα Μουσικό Σχολείο. Συνεργάστηκε ώστε να αγοραστούν μουσικά όργανα 200.000 ευρώ με δωρεά του ΟΠΑΠ, μερίμνησε ώστε να εγκριθεί το 2011 η εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών και οδηγών εκπαιδευτικού για τα μουσικά μαθήματα στο πλαίσιο της Πράξης του Νέου Σχολείου, συνέβαλε στο να σχεδιαστούν οι 3 Πράξεις «Αναβάθμιση Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων…» μέσω ΕΣΠΑ ώστε να εργαστούν αναπληρωτές και ωρομίσθιοι μουσικοί στα Μουσικά Σχολεία και να επιμορφωθούν στις ΤΠΕ κ.ά.

  Γενικά χρειάζεται προσοχή στην έκφραση γνώμης/δημιουργίας εντυπώσεων που κάθε άλλο παρά συμβάλλουν εποικοδομητικά στη συγκεκριμένη διαβούλευση.

  Με εκτίμηση
  Βασιλική Ζεπάτου
  εκπ/κος ΠΕ 16.01 Μουσικού Σχολείου

 • 24 Ιουνίου 2015, 10:02 | Matina

  Για τις μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία δεν έχει καθοριστεί από την εγκύκλιο μεταθέσεων καμία απολύτως μοριοδότηση για το κάθε Πανεπιστημιακό πτυχίο, πτυχίο Ωδείου που καταθέτει κάθε υποψήφιος, τα λοιπά προσόντα όπως οι επιστημονικές δημοσιευσεις, τα βραβεία σε Μουσικούς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούν να δώσουν αντικειμενικά αποτελέσματα στις μεταθέσεις. Η εκγύκλιος όπως λειτουργεί τόσα χρόνια και με αυτά που ζητάει δίνει αυθαίρετη δύναμη επιλογής στην καλλιτεχνική επιτροπή η οποία αποφασίζει ποιος μετατίθεται και ποιος όχι. Είναι απαράδεκτο στην εποχή που ζούμε να ισχύει αυτός ο τριτοκοσμικός τρόπος επιλογής των υποψηφίων. Επίσης θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να συνυπολογίζονται όλα τα πρόσθετα προσόντα προς τα διδασκόμενα μαθήματα σε ένα μουσικό σχολείο και όχι μόνο αυτά που καλύπτουν την εκάστοτε οργανική θέση, διότι τα μουσικά σχολεία έχουν πολλά κενά κάθε χρόνο και η επιλογή καθηγητών που μπορούν να είναι ευέλικτοι προς τη διδασκαλία διαφόρων αντικειμένων θα ήταν προς όφελος των μαθητών όσο και του κράτους. Κατα τη γνώμη μου πρέπει να καταργηθεί η καλλιτεχνική επιτροπή ή να περιοριστεί με θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων (μέσω της εγκυκλίου) η αρμοδιότητά της στην επιλογή των καθηγητών που ενδιαφέρονται για τις μεταθέσεις.

 • Να αναγνωριστούν οι τεχνικές του Decoupage, Scrapbooking και Powertex που διδάσκονται κατά κόρον στην Ελλάδα σε πολιτιστικούς συλλόγους, όπωςκαι η κατασκεύη ψευτοκοσμήματος, και εμείς που τα διδάσκουμε να μπορούμε να παίρνουμε απο το κράτος πιστοποίηση και άδεια ελευθέρου εμπορίου,όπως και ίσχυε με άδειες που έβγαζαν οι Νομαρχίες. Οι τεχνικές αυτές υπάγονται στα καλλιτεχνικά.

 • 20 Ιουνίου 2015, 11:07 | Βασίλης Στεφανίδης

  Ακόμη δεν έχουν εκδοθεί οι Υπουργικές αποφάσεις με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των Μουσικών -Καλλιτεχνικών