Άρθρο 55: Ακύρωση επιστροφής μισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 82 του ν.4172/2013, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου ΔΜΗΔ για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, εφόσον τους κατεβλήθη το 75% του μισθού τους κατά την περίοδο από 22.3.2014 μέχρι τη δημοσίευση του ν.4325/2015, δεν υποχρεούνται σε επιστροφή των χρημάτων που έλαβαν.

 • 26 Ιουνίου 2015, 07:03 | K FOTOPOULOS

  Να συμπληρωθεί επίσης:
  Η περίοδος διαθεσιμότητος να θεωρηθεί ως περίοδος εργασίας και προύπηρεσίας, για όσους δεν έγινε διαγραφή από το Μητρώο Μισθοδοτουμένων Υπαλλήλων του Δημοσίου και μέχρι του χρόνου που έγινε η διαγραφή στην δεύτερη περίπτωση. Για την περίοδο διαθεσιμότητας δικαιούται ο υπάλληλος πέραν της πλήρους ασφάλισης και της απολαβής πλήρους πακέτου εργασιακών δικαιωμάτων, να λάβει αναδρομικά και την διαφορά από το μισθό, που του κόπηκε ένεκα διαθεσιμότητος.

  Σε ενάντια περίπτωση( που δηλαδή δεν γίνει νομοθετική πρόβλεψη για το παραπάνω ζήτημα) πιθανώς να υπάρξουν δικαστικές εμπλοκές.

 • 24 Ιουνίου 2015, 22:54 | ΑΛΕΞΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕ 14.01

  Ενώ βρισκόμουν σε διαθεσιμότητα εως την επαναπρόσληψη μου, από 22/03/2014 δεν ελαβα καθόλου χρήματα και δεν καταβλήθηκαν εισφορες στο ταμειο μου.
  Υπάρχει κάποια σχετική ανακοίνωση/μέρομνα για αυτό το θεμα που αφορά και άλλους συναδέλφους
  Ευχαριστω..

 • 23 Ιουνίου 2015, 23:17 | ΜΓ

  Πολύ σωστό αλλά για να είναι και δίκαιο πρέπει να δοθούν τα χρήματα και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που δεν υπέβαλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του υπουργείου ΔΜΗΜ για οποιοδήποτε λόγο και δε τους κατεβλήθη το 75% του μισθού από 22/3/2014 έως τη δημοσίευση του νόμου 4325/2015

 • 20 Ιουνίου 2015, 11:09 | Κατερίνα

  Υπάρχει διαφορά με το ποσοστό επί της αμοιβής στο οποίο ορίζεται το ταμείο ανεργίας στον ιδιωτικό τομέα, που θα έπρεπε να επιστραφεί