Άρθρο 74: Θητεία εκπαιδευτικών

Καταργείται η παράγραφος 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (Α’ 78).

 • 28 Ιουνίου 2015, 22:36 | Ζαχαρίας Μανουσαρίδης

  Επανάληξη υποβολής σχολίου λόγω μη ολοκληρωμένης μεταφόρτωσης του σχολίου στις 28 Ιουνίου 2015, 22:20.

  ΑΡΣΗ ΑΔΙΚΗΣ, ΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕ ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

  Καταθέτουμε το παρόν σχόλιο στη διαβούλευση, ώστε να γίνει η αναγκαία νομοθετική παρέμβαση στο παρόν πολυνομοσχέδιο με την οποία:

  «Tα στελέχη εκπαίδευσης, με οργανική θέση σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο, την οποία απώλεσαν λόγω της εφαρμογής του ν. 3966/2011 χωρίς να τους αποδοθεί μέχρι και σήμερα οργανική θέση σε σχολείο του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ της περιοχής του Πειραματικού ή Πρότυπου Σχολείου της απολεσθείσας θέση τους, να τοποθετούνται άμεσα και με προτεραιότητα (έναντι υπεραριθμιών, ειδικών κατηγοριών), σε κενή οργανική θέση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ της περιοχής του Πειραματικού ή Πρότυπου Σχολείου της απολεσθείσας θέσης τους με τη διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων».

  Ως Σχολικοί Σύμβουλοι, που είχαμε την «ατυχία» να κατέχουμε οργανική θέση σε Πειραματικό Σχολείο, στερηθήκαμε του δικαιώματος που προνόησε ο νομοθέτης με την παρ. 6 του άρθρου 51 του Ν.3966/2011 και επικουρικά με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.3848/2010, με την παραπομπή μας στη διαδικασία της υπεραριθμίας, ομού με όλους τους εκπαιδευτικούς του οικείου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, όπως άστοχα, άδικα και μη αναλογικά ορίζει η 85748/Δ1/25-6-2013 και με συνέπεια, να εξακολουθούμε να μένουμε χωρίς οργανική θέση και στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ μετά από επανειλημμένες αξιολογήσεις και πολυετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία.
  Με εκτίμηση
  Μαρία Συργιάννη Ζαχαρίας Μανουσαρίδης
  Σχολική Σύμβουλος Θεολόγων Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
  Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

 • 28 Ιουνίου 2015, 22:28 | Ζαχαρίας Μανουσαρίδης

  ΑΡΣΗ ΑΔΙΚΗΣ, ΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕ ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

  Καταθέτουμε το παρόν σχόλιο στη διαβούλευση, ώστε να γίνει η αναγκαία νομοθετική παρέμβαση στο παρόν πολυνομοσχέδιο με την οποία:

  .

  Ως Σχολικοί Σύμβουλοι, που είχαμε την «ατυχία» να κατέχουμε οργανική θέση σε Πειραματικό Σχολείο, στερηθήκαμε του δικαιώματος που προνόησε ο νομοθέτης με την παρ. 6 του άρθρου 51 του Ν.3966/2011 και επικουρικά με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.3848/2010, με την παραπομπή μας στη διαδικασία της υπεραριθμίας, ομού με όλους τους εκπαιδευτικούς του οικείου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, όπως άστοχα, άδικα και μη αναλογικά ορίζει η 85748/Δ1/25-6-2013 και με συνέπεια, να εξακολουθούμε να μένουμε χωρίς οργανική θέση και στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ μετά από επανειλημμένες αξιολογήσεις και πολυετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

  Με εκτίμηση

  Μαρία Συργιάννη Ζαχαρίας Μανουσαρίδης
  Σχολική Σύμβουλος Θεολόγων Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
  Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

 • 28 Ιουνίου 2015, 15:04 | Χαρά

  Θητεία ΠΕ Νηπιαγωγών σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
  Θα ήθελα να σας επισημάνω τα ακόλουθα:
  1) Η προϋπηρεσία των ΠΕ νηπιαγωγών σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό προσμετρείται αφού ο/η νηπιαγωγός προσληφθεί, ως κοινή δημόσια υπηρεσία και μέχρι επτά έτη σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν 4024/2011. Είναι δίκαιο να προσμετράται και για την πρόσληψη τους. Είναι εμπειρία σε δημόσια υπηρεσία με περισσότερες μάλιστα ώρες και ημέρες εργασίας , στο ίδιο αντικείμενο και φυσικά με τον ίδιο τρόπο , εφόσον οι νηπιαγωγοί σε όποιο προσχολικό σχήμα υπηρετούν, εφαρμόζουν τις γνώσεις που έλαβαν στις Πανεπιστημιακές Σχολές που σπούδασαν κι εφαρμόζουν τα Αναλυτικά Προγράμματα που διδάχθηκαν – έστω και αν αυτό δεν επιβάλλεται στους Παιδικούς σταθμούς- μιας και είναι αυτό που διδάχθηκαν , γνωρίζουν, πράττουν καθημερινά στο χώρο εργασίας τους κι επιμορφώνονται με δικά τους έξοδα. Οπότε ισότιμα, εφόσον φυσικά έχουν επιτύχει στο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ θα ήταν δίκαιο, θεμιτό και νόμιμο να λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία των ΠΕ Νηπιαγωγών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

  2) Να δοθεί η δυνατότητα στους διορισμένους μέσω ΑΣΕΠ , ΠΕ Νηπιαγωγούς που εργάζονται σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς , να μεταταχθούν σε Νηπιαγωγεία ιδιαίτερα στην περίπτωση που γίνει υποχρεωτική η διετής προσχολική εκπαίδευση . Είναι υπάλληλοι που ήδη κατέχουν οργανική θέση και θα μπορούν να υπηρετήσουν στα Νηπιαγωγεία διευκολύνοντας την ανάγκη για προσωπικό και χωρίς να επιβαρυνθεί επιπλέον ο κρατικός προϋπολογισμός, εφόσον έτσι κι αλλιώς το ηλικιακό φάσμα για το οποίο έχουν εκπαιδευθεί ( παιδιά 4- 6 ετών) δε θα υφίσταται πλέον!

  3) Να δοθεί η δυνατότητα μετάταξης στην Εκπαίδευση, αν ένας υπάλληλος κατέχει οργανική θέση σε Δημόσιο ή ΟΤΑ με την προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει τουλάχιστον μια φορά σε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ ή στον τελευταίο και κατέχει Παιδαγωγική Επάρκεια.

  Είναι αδικίες που συμβαίνουν χρόνια και πρέπει να αποκατασταθούν. Στις περιπτώσεις δε των ήδη διορισμένων δαπάνη είναι μηδενική για τον κρατικό προυπολογισμό . Η αναγνώριση δε της προυπηρεσίας κατά το διορισμό των ΠΕ Νηπιαγωγών θα αποκαθιστούσε το αίσθημα δικαίου που χρόνια καταστρατηγείται.

 • 25 Ιουνίου 2015, 12:48 | 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

  Συμφωνουμε με την ανάρτηση στις 24 Ιουνίου 2015 12.21μμ οτι τα τελευταία 3 χρόνια, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούμε στα πειραματικά σχολεία έχουμε υποστεί σημαντικές αδικίες σε σχέση με τους συναδέλφους των άλλων σχολείων, αφού μας έχουν αφαιρεθεί πολλά δικαιώματα που έχουν οι άλλοι εκπαιδευτικοί (οργανικές θέσεις, δικαίωμα μετάθεσης/βελτίωσης κ.λπ.).
  Ένα από αυτά είναι και ο αποκλεισμός της δυνατότητας να φοιτούν τα παιδιά μας στα σχολεία που υπηρετούμε. Το δικαίωμα που μας έχει δοθεί, να παίρνουν μέρος τα παιδιά μας στην ειδική κλήρωση μετά τα δίδυμα και τα αδέλφια παιδιών που φοιτούν ήδη στα πειραματικά σχολεία, πρακτικά αποκλείει εντελώς την πιθανότητα να κληρωθεί παιδί κάποιου συναδέλφου.
  Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει λόγος να μην ικανοποιούνται αιτήματα που είναι δίκαια, δεν κοστίζουν και συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων. Ζητούμε να έχουμε το δικαίωμα να έρχονται τα παιδιά μας ως υπεράριθμα στα σχολεία στα οποία υπηρετούμε, δυνατότητα που υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα άλλα σχολεία και υπήρχε παλαιότερα και στα πειραματικά σχολεία. Ούτως ή άλλως, πρόκειται για έναν πολύ μικρό αριθμό παιδιών και όχι σε σταθερή βάση κάθε σχολικό έτος.
  Πρέπει, επομένως, να αποκατασταθεί η αδικία αυτή με σχετική νομοθετική ρύθμιση και να προβλέπεται για τα παιδιά των εκπαιδευτικών των πειραματικών σχολείων να φοιτούν στα σχολεία όπου αυτοί υπηρετούν τη θητεία τους.
  Με εκτίμηση,
  Μαρα Αλεξάνδρα
  Φαρίδου Σμαράγδα
  Χατζημιχαήλ Δημήτριος
  Μπετσάκος Βασίλειος
  Πέτσας Νικόλαος
  Τσώνη Αναστασία
  Δρουγκα Ν.
  Μέμτσας Δημ.
  Καββαδά Τασούλα
  Κωνσταντινίδου Δέσποινα
  Γιαννούδης Γεώργιος
  Μυρώνη Βικτωρία
  Αβραμίδου Σμαρώ
  Αχιλλέως Κ.
  Αλβανός Π.
  Γρηγοριάδου Κ.
  Γκράτζιου Β.
  Γρηγοριάδου Α.
  Συμεωνάκη Α.
  Αντικουλάνη Κ.
  Σαλονικίδης Δ.
  Χατζηνικολάου Κ.
  Μεμετζίδης Γ.
  Μιχαηλιδου Χ
  Ζήκου Ι
  Παπαδόπουλος Σ.
  Κοκκινίδου Α.
  Συκάς Θ.
  Ποιμενίδου Δ.
  Σαγγος Α.

 • Τα τελευταία 3 χρόνια, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούμε στα πειραματικά σχολεία έχουμε υποστεί σημαντικές αδικίες σε σχέση με τους συναδέλφους των άλλων σχολείων, αφού μας έχουν αφαιρεθεί πολλά δικαιώματα που έχουν οι άλλοι εκπαιδευτικοί (οργανικές θέσεις, δικαίωμα μετάθεσης/βελτίωσης κ.λπ.).
  Ένα από αυτά είναι και ο αποκλεισμός της δυνατότητας να φοιτούν τα παιδιά μας στα σχολεία που υπηρετούμε. Το δικαίωμα που μας έχει δοθεί, να παίρνουν μέρος τα παιδιά μας στην ειδική κλήρωση μετά τα δίδυμα και τα αδέλφια παιδιών που φοιτούν ήδη στα πειραματικά σχολεία, πρακτικά αποκλείει εντελώς την πιθανότητα να κληρωθεί παιδί κάποιου συναδέλφου.
  Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει λόγος να μην ικανοποιούνται αιτήματα που είναι δίκαια, δεν κοστίζουν και συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων. Ζητούμε να έχουμε το δικαίωμα να έρχονται τα παιδιά μας ως υπεράριθμα στα σχολεία στα οποία υπηρετούμε, δυνατότητα που υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα άλλα σχολεία και υπήρχε παλαιότερα και στα πειραματικά σχολεία. Ούτως ή άλλως, πρόκειται για έναν πολύ μικρό αριθμό παιδιών και όχι σε σταθερή βάση κάθε σχολικό έτος.
  Πρέπει, επομένως, να αποκατασταθεί η αδικία αυτή με σχετική νομοθετική ρύθμιση και, όπως ισχύει για όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς στην επικράτεια, να προβλέπεται για τα παιδιά των εκπαιδευτικών των πειραματικών σχολείων να φοιτούν στα σχολεία όπου αυτοί υπηρετούν τη θητεία τους.
  Με εκτίμηση,
  Αλμπανάκη Ξανθή
  Πετράκης Ιωάννης
  Τιάκας Ελευθέριος
  Βασιλού Κυριακή
  Αραμπατζής Γεώργιος
  Στουγιαννούδης Γεώργιος
  Ματσιώρη Άννα
  Ιωαννίδου Ελισάβετ
  Κουρέας Θεόδωρος
  Κατσάνης Γεώργιος
  Βαφειάδης Αναστάσιος
  Κανάκης Κωνσταντίνος
  Χειμαριού Ελένη
  Μαργαρού Ελένη
  Τερψιάδης Νικόλαος
  Σύβακα Τριανταφυλλιά
  Τουλούμης Κοσμάς
  Παπαντωνίου Στέργιος
  Αναγνώστου Στέλλα
  Μαυρογεωργιάδης Ευθύμης
  Χατζηφωτεινού Κατερίνα
  Κουκουρίκου Στέλλα
  Μπεκιάρης Νικόλαος
  Τσιλίκη Ζωή
  Ζαρκογιάννη Ευανθία
  Κελεπούρη Μαρία
  Γεωργολιός Νικόλαος
  Ζήκος Θωμάς
  Μητσέλη Όλγα
  Μούζουρα Ελένη
  Μαχαιρίδου Μαρία
  Ζαρφτζιάν Μαρία Ελένη
  Μάππας Κωνσταντίνος
  Μπλέκας Μιχάλης
  Χατζηγιώση Μαρία
  Αυγερινός Ιωάννης
  Μάγκος Αθανάσιος

 • 22 Ιουνίου 2015, 11:00 | Λαμπρακάκη Μ

  Tί θα γίνει με τη θητεία των Υπευθύνων ΣΕΠ στα ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;

 • 20 Ιουνίου 2015, 18:12 | Ευαγγελία Αστυρακάκη

  Με αφορμή το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΤΕΛΙΚΟ – έκδοση 7.2), κεφ.Γ, άρθρο 53 «Υπηρεσιακή κατάσταση εκπαιδευτικών με πενταετή θητεία σε ΠΠΣ» θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούσαμε με οργανικές θέσεις στα Πειραματικά Σχολεία και αρνηθήκαμε την προβλεπόμενη από το άρθρο 48, παρ.3 του ν. 3966/2011 αξιολόγηση, διαφωνώντας με το ιδεολογικό πλαίσιο λειτουργίας των προτύπων-πειραματικών (αριστεία –εξετάσεις). Έτσι απωλέσαμε τις οργανικές μας θέσεις, με τη λήξη του σχολικού έτους 2012-2013 και τεθήκαμε στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούσαμε, όπως προβλεπόταν με την υπ’αριθ. πρωτ. 150085/ΦΙ/29-12-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου. Σύμφωνα με την παρ.2 της υπ’αριθ. πρωτ. 22433/ΔΙ/18-2-2013 υποβάλαμε αίτηση οριστικής τοποθέτησης, προκειμένου να λάβουμε «οργανική θέση κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων και τοποθετήσεων, συγκρινόμενοι με όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς», ενώ στην ίδια εγκύκλιο και στην παρ. 5 αυτής γινόταν πλεονεκτική μεταχείριση των στελεχών εκπαίδευσης των Π.Π.Σ. (καθώς και όσων θα ελάμβαναν αρνητική αξιολόγηση), διαφοροποιώντας τους έναντι ημών των υπολοίπων εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ. «Τιμωρηθήκαμε» με θέσεις στην επαρχία, αφού τοποθετηθήκαμε από το οικείο ΠΥΣΔΕ τελευταίοι μετά από τις υπεραριθμίες και τους ανήκοντας σε ειδική κατηγορία.

  Με έκπληξη διαβάσαμε την Κυριακή 7/06/2015 ότι οι εκπαιδευτικοί των Πειραματικών που εκουσίως επέλεξαν να αξιολογηθούν, τώρα θα τοποθετηθούν οργανικά μετά τη λήξη της θητείας τους «στις πρώτες οργανικές θέσεις που θα κενωθούν πριν από όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς» και σε περίπτωση διακοπής της θητείας τους, «εφόσον είχαν οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα πριν την έναρξη της θητείας στο Πειραματικό ή στο Πρότυπο Σχολείο, καταλαμβάνουν οργανική στις πρώτες οργανικές θέσεις που θα κενωθούν πριν από όλους τους εκπαιδευτικούς», ενώ δεν έχει ληφθεί καθόλου μέριμνα για τη δική μας περίπτωση, εκπαιδευτικών με πολυετή ήδη προϋπηρεσία.

  Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι πρέπει να αποκαταστήσετε την κατάφωρη αδικία που έχουμε υποστεί, με σχετική νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει και τη δική μας δυνατότητα επιλογής οργανικών θέσεων κατά προτεραιότητα (πριν από υπεραριθμίες και ειδικές κατηγορίες) στην επικείμενη διαδικασία των βελτιώσεων-μεταθέσεων.

  Με εκτίμηση

  Αστυρακάκη Ευαγγελία ΠΕ02
  Βελιδάκη Αντιγόνη ΠΕ13
  Καμπαναράκης Αλέξανδρος ΠΕ04.01
  Νικολιδάκη Ελένη ΠΕ02
  Πατραμάνη Μαρία ΠΕ02
  Πρατικάκη Αναστασία ΠΕ02
  Σπυροπούλου Μαρία ΠΕ03

 • 20 Ιουνίου 2015, 13:00 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

  Σε προηγούμενη δημοσίευση υπήρχε το άρθρο 48 που αφορούσε τους καθηγητές των πρότυπων και πειραματικών σχολείων και απαντούσε στο εύλογο ερώτημα τι θα συμβεί μετά τη λήξη της πενταετούς θητείας ή στην διακοπή της θητείας.
  Στο άρθρο υπήρχε πρόβλεψη οι καθηγητές να μπορούν να πάρουν οργανική θέση προηγούμενοι και των υπεράριθμων συναδέλφων στην περιοχή του σχολείου.
  Το άρθρο εξαφανίστηκε ως δια μαγείας. Υπάρχει κάποια εξήγηση γιαυτό;
  Είμαστε οι μόνοι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν έχουν οργανική θέση ή εγκατέλειψαν αυτήν που είχαν, αξιολογήθηκαν και τώρα βρίσκονται με πενταετή θητεία. Η αφαίρεση του άρθρου που μας αφορά σημαίνει ότι θα ισχύει ότι προέβλεπε ο νόμος για τα πρότυπα πειραματικά ή θα διευθετηθεί το θέμα με άλλον τρόπο;
  Ευχαριστώ Νικήτας Νιάρχος ΠΕ0402 ΠΠ Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

 • 19 Ιουνίου 2015, 17:20 | μιχαλης μανικας

  η θητεία των Διευθυντών ΙΕΚ θα πρεπει να γίνεται μέσω ΑΕΠ και απαραιτήτως βάσει προσόντων.
  Οι καθηγητες των ΙΕΚ να εξομοιωνονται σε προσόντα με τους καθηγητές των ΤΕΙ και προσληψη αυστηρα μεσω ΑΣΕΠ.
  τερμα η φαυλοκρατία των τζαμπα ασχετων καθηγητων σε σχολες των ΙΕΚ