Άρθρο 61: Κατανομή αρμοδιοτήτων καταργηθέντος Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.)

Η παράγραφος 8 του άρθρου 63 του ν.4310/2014 (Α’ 258) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.) ασκούνται εφεξής από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. του π.δ. 1/2003 (Α’ 1) αντίστοιχα. Οι αρμοδιότητες των Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ειδικά για τα θέματα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων ασκούνται εφεξής από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε»

  • 21 Ιουνίου 2015, 12:01 | Κ. Πετρίδης

    Εφόσον, οι αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.) θα ασκούνται εφεξής από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. του π.δ. 1/2003 (Α’ 1), γιατί δεν εντάσσεται συνολικά και η Μειονοτική Εκπαιδευση στη Δημόσια Εκπαιδευση; Γιατί συνεχίζετε αυτή την <> κατάσταση και δεν ξεκαθαρίζετε τη θέση σας ως Υπουργείο; Υπάρχει ισότητα επιτέλους; Δεν μπορεί η μειονοτική εκπαίδευση (διοικητικά, οικονομικά, κτιριακά) να διαφέρει από των υπολοίπων χριστιανών μαθητών. Μόνον εκπαιδευτικά / διδακτικά Οι μουσουλμνάνοι μαθητές δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού (ή Υπουργού)!!!