Άρθρο 69: Παράταση της λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. άλλων Υπουργείων

Η λειτουργία των ακόλουθων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) παρατείνεται ως ακολούθως:

1. Των ΕΠΑ.Σ. που υπάγονται στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 και παύει τη 15η Σεπτεμβρίου 2017.

2. α) Των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού) για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 και παύει την 15η Σεπτεμβρίου 2017.

β) Στην  παράγραφο Δ περίπτωση β του άρθρου 2 του π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 179) προστίθεται εδάφιο  ως εξής:

«βε) Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων  Ι.Ε.Κ. ως ακολούθως :

Η ΕΠΑ.Σ. Αναβύσσου στο Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου

Η ΕΠΑ.Σ. Ρόδου  στο Ι.Ε.Κ.  Ρόδου

Η ΕΠΑ.Σ. Ηρακλείου Κρήτης στο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης

Η ΕΠΑ.Σ. Αλεξανδρούπολης στο Ι.Ε.Κ.  Αλεξανδρούπολης

Η ΕΠΑ.Σ. Κέρκυρας στο Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας

Η ΕΠΑ.Σ.  Άργους Πελοποννήσου στο Ι.Ε.Κ. Άργους Πελοποννήσου

Η ΕΠΑ.Σ. Θεσσαλονίκης στο Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

Η ΕΠΑ.Σ. Γαλαξιδίου στο Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου»

γ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.

3. Των ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας για ένα εκπαιδευτικό έτος, συγκεκριμένα μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου 2016.

 • 28 Ιουνίου 2015, 01:42 | NIKOLAOS

  Την εκπαίδευση και την κατάρτιση πρέπει να οργανώνει αποκλειστικά και να ελέγχει μόνο το ΥΠΟΠΑΙΘ και κανένα άλλο Υπουργείο και οι ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ δεν πρέπει να υπάρχουν στο διηνεκές όταν οι ΕΠΑΣ του ΥΠΟΠΑΙΘ έχουν κλείσει.
  Επίσης και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ θα πρέπει να περάσουν στην αρμοδιότητα του ΥΠΟΠΑΙΘ και της ΓΓΔΒΜΝΓ άμεσα.
  Οι ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ που ακόμη λειτουργούν ή και άλλων φορέων θα πρέπει άμεσα να οργανωθούν σαν μεταγυμνασιακά ΙΕΚ του ΥΠΟΠΑΙΘ.
  Όλες οι παραπάνω αλλαγές πρέπει να εφαρμοστούν από το νέο έτος 2015-16 για καλύτερη οργάνωση, οικονομία ,έλεγχο και εποπτεία των εκπαιδευτικών δομών και διαδικασιών από το ΥΠΟΠΑΙΘ και τη ΓΓΔΒΜΝΓ.

 • 28 Ιουνίου 2015, 01:35 | NIKOLAOS

  Την εκπαίδευση και την κατάρτιση πρέπει να οργανώνει αποκλειστικά και να ελέγχει μόνο το ΥΠΟΠΑΙΘ και κανένα άλλο Υπουργείο και οι ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ δεν πρέπει να υπάρχουν στο διηνεκές όταν οι ΕΠΑΣ του ΥΠΟΠΑΙΘ έχουν κλείσει.
  Επίσης και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ θα πρέπει να περάσουν στην αρμοδιότητα του ΥΠΟΠΑΙΘ και της ΓΓΔΒΝΓ άμεσα.
  Οι ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ που ακόμη λειτουργούν ή και άλλων φορέων θα πρέπει άμεσα να οργανωθούν σαν μεταγυμνασιακά ΙΕΚ του ΥΠΟΠΑΙΘ.
  Όλες οι παραπάνω αλλαγές πρέπει να εφαρμοστούν από το νέο έτος 2015-16 για καλύτερη οργάνωση, οικονομία ,έλεγχο και εποπτεία των εκπαιδευτικών δομών και διαδικασιών από το ΥΠΟΠΑΙΘ και τη ΓΓΔΒΝΓ.

 • 25 Ιουνίου 2015, 07:14 | ΣΑΚΗΣ

  Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΠΑΙΘ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ.Π.Χ.
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΕΚ
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΑΙΘ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΟΠΩΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΟΜΕΣ

 • Γεώργιος Παρίκος
  Είναι η τρίτη φορά που παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑΣ που λειτουργούν στον ΟΑΕΔ (Υπ. Παρ. Ανασ. Π. & Εν.). Αυτό συμβαίνει γιατί αυτή είναι η απαίτηση των φορέων της αγοράς ήτοι ΣΕΒ-ΓΣΒΕΕ-ΕΣΕΕ και ΓΣΕΕ, που είναι οι κοινωνικοί εταίροι στη διοίκηση του ΟΑΕΔ.
  Η άποψή μας είναι πως είναι ανάγκη η ύπαρξη κατάρτισης σ’ αυτό το επίπεδο με τη λειτουργία σχολών που θα αντικαταστήσουν τις ΕΠΑΣ και τις ΣΕΚ.
  Το μοντέλο που προτείνουμε να λειτουργήσει στον ΟΑΕΔ, είναι Τεχνικές Σχολές Μαθητείας (Τε.Σ.-Μ) και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Μαθητείας (ΙΕΚ-Μ) συνδεδεμένα μεταξύ τους.
  Στις Τεχνικές Σχολές Μαθητείας να εισάγονται οι ολοκληρώσαντες επιτυχώς (το ελάχιστο) την 1η Λυκείου (ΕΠΑΛ ή ΓΕΛ), έτσι ώστε σε ηλικία 16 έως 18 ετών να ασκούνται νομίμως σε μαθητεία.
  Οι ειδικότητες των Τε.Σ. να είναι βασικές ειδικότητες 1ου Επιπέδου κατάρτισης, π.χ. «Ηλεκτροτεχνίτης», «Μηχανοτεχνίτης», «Τεχνίτης Οικοδομών» κ.λπ.
  Οι απόφοιτοι από τις Τε.Σ. Μαθητείας να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν σε ΙΕΚ Μαθητείας, αναβαθμίζοντας την ειδικότητά τους και εξειδικεύοντας τις γνώσεις και δεξιότητες σε υψηλότερο Επίπεδο Κατάρτισης.
  π.χ. Α: Ο απόφοιτος της Τε.Σ. Μαθητείας «Ηλεκτροτεχνίτης» να μπορεί να ακολουθήσει στο ΙΕΚ Μαθητείας με αναβάθμιση πτυχίου Κατάρτισης τις εξειδικεύσεις: «Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης» ή «Ηλεκτρολόγος Αυτοματισμών» ή «Συντηρητής Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».
  Β: Οι απόφοιτοι της Τε.Σ. Μαθητείας των ειδικοτήτων: «Τεχνίτης Αυτοκινήτων», «Τεχνίτης Δικύκλων και Μηχανών Θαλάσσης», «Τεχνίτης Φανοποιίας – Βαφής Αμαξωμάτων» να μπορούν να αναβαθμίσουν το επίπεδο κατάρτισης σε ΙΕΚ Μαθητείας με εξειδικεύσεις όπως «Μηχανοτρονικός Οχημάτων» ή «Μηχανικός Εμπορικών Οχημάτων» ή «Μηχανικός Δομικών Οχημάτων» ή «Μηχανικός Αγροτικών Οχημάτων».
  Μ’ αυτό το σχεδιασμό οι Τε.Σ. Μαθητείας να λειτουργούν με πρόγραμμα 21 ωρών την εβδομάδα και παράλληλη μαθητεία 6 ωρών ημερησίων για 3 χρόνια.
  Για τη συνέχιση των σπουδών στο ΙΕΚ Μαθητείας είναι αρκετός ένας χρόνος (δύο εξάμηνα) με 21 ώρες εβδομαδιαίως και 6 ώρες Μαθητείας ημερησίως. Οι ώρες είναι αρκετές για να καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα των εξειδικεύσεων. Και τούτο διότι δεν επαναλαμβάνεται ύλη που έχει διδαχθεί στην Τε.Σ. απ’ όπου έχουν προέλθει οι σπουδαστές των ΙΕΚ Μαθητείας.
  Σημειώνουμε πως το θέμα των Σχολών του ΟΑΕΔ θα κληθεί ή όποια κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει οριστικά κάποια στιγμή, διότι ο ΟΑΕΔ διαθέτει περίπου 45 μεγάλα και σύγχρονα σχολικά συγκροτήματα με πολλαπλά εργαστήρια, μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό με οικοτροφεία στις περισσότερες σχολές και δυνατότητα εκπαίδευσης 30.000 έως 50.000 σπουδαστών.
  Δια ταύτα προτείνουμε τη συμπλήρωση στο άρθρο 69 της παραγράφου:
  …………….
  «Από το έτος 2015-16 θα λειτουργήσουν στις σχολές του ΟΑΕΔ Τεχνικές Σχολές Μαθητείας (Τε.Σ.-Μ), τριετούς φοίτησης με παράλληλη μαθητεία.
  Από το έτος 2019-2020 θα λειτουργήσουν στον ΟΑΕΔ Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Μαθητείας (ΙΕΚ-Μ) ως συνέχεια των Τε.Σ-Μαθητείας.
  Το πρόγραμμα μαθημάτων και σπουδών, η πρόσβαση στη βιβλιογραφία, η πιστοποίηση και η μαθητεία καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού».
  …………….

 • 21 Ιουνίου 2015, 12:18 | ΝΩΝΤΑΣ

  Θα πρέπει να αναθεώρησετε το νόμο για την κατάργηση των ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, εφόσον συνεχώς παρατείνεται και όπως φαίνεται θα παρατείνεται … στο διηνεκές η λειτουργία των ΕΠΑΣ των άλλων υπουργείων! Για ποιο λόγο άραγε ???
  Πρόκειται για 110 σχολεία σε όλη την Ελληνική Επικράτεια που παροπλίστηκαν χωρίς κανένα λόγο, με αποτέλεσμα να παραμείνει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς δημόσιες (το τονίζω) τεχνικές σχολές. Ειδικά και με την προβλεπόμενη κατάργηση τελικά των ΣΕΚ το κενό αυτό παραμένει.

 • 19 Ιουνίου 2015, 17:39 | Δημήτρης

  Δεν είναι άδικο, οι ΕΠΑΣ των άλλων Υπουργείων να παίρνουν συνεχώς παρατάσεις; Ας ενταχθούν οι ειδικότητές τους στα ΙΕΚ. Δεν χρειάζεται τόση πολυδιάσπαση.