Άρθρο 58: Απόφοιτοι Λυκείου προηγούμενων ετών

 1. 1.    Η παράγραφος 9 του άρθρου 58 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«9. Απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή άλλου τύπου Λυκείου, οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικού τύπου εξετάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση με το σύστημα που ίσχυσε το σχ. έτος 2014-2015, μπορούν, αν το επιθυμούν, να διαγωνισθούν με το ανωτέρω σύστημα εισαγωγής κατά το επόμενο σχολικό έτος 2015-2016, προκειμένου να διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων των Τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, το οποίο θα ορισθεί με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων.

Εναλλακτικά, οι ανωτέρω υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα  να επιλέξουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίσθηκε με το ν.4327/2015 (Α΄ 50). Στην περίπτωση αυτή: α) οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής με κάποιο ειδικό ποσοστό θέσεων των Τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και β) οφείλουν να καταθέσουν εντός της προθεσμίας που θα ισχύσει  για τους μαθητές που θα φοιτούν στη Γ Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος ενυπόγραφη αίτηση στη σχολική μονάδα από την οποία αποφοίτησαν, όπου θα δηλώνουν την Ομάδα Προσανατολισμού που επιθυμούν να καταταχθούν καθώς και  σε ποια μαθήματα θα διαγωνισθούν πανελλαδικά.»

 1. 2.    Η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του ν.4186/2013 (Α’ 193)  καθώς και η παράγραφος 7 του άρθρου 43 του ν.4186/2013 που προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 58 του ν.4310/2014 καταργούνται.
 2. 3.    Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.4186/2013 (Α’ 193) καταργείται.
 • 29 Ιουνίου 2015, 01:52 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικού τύπου εξετάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με τον Ν.4327/2015(Ά 50) οι απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή άλλου τύπου Λυκείου οποτεδήποτε και εάν αποφοίτησαν από αυτά.

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:55 | Λάμπρος

  1. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους απόφοιτους του σχολ. έτους 2014-2015 να διεκδικήσουν το 10% των θέσεων του 2016 χωρίς νέα εξέταση, όπως ίσχυε τα τελευταία χρόνια (κατοχύρωση βαθμολογίας.
  2. Για τους απόφοιτους του σχολ. έτους 2014-2015 πρέπει να ισχύσει το μηχανογραφικό του 2015 διότι οι μαθητές είχαν προετοιμαστεί βάσει αυτού του μηχανογραφικού.

 • 28 Ιουνίου 2015, 19:51 | Γιωργος

  Σύμφωνα με τα σχόλια στην διαβούλευση και τις γνώμες πολιτών και υποψηφίων, η ύπαρξη εξετάσεων και με το σύστημα που ίσχυε μέχρι το 2015, για τους αποφοίτους, δεν είναι αναγκαίο και μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει, σε αντίθεση με το 10% χωρίς νέα εξέταση.
  Αφού στην πραγματικότητα η μόνη διαφορά του ενός συστήματος με το άλλο είναι η μείωση των μαθημάτων και εφόσον με την τελευταία νομοθετική ρύθμιση σας δόθηκε η δυνατότητα, σε όσους το επιθυμούν, να εξεταστούν σε 1 επιπλέον μάθημα και να επιλέξουν 2 επιστημονικά πεδία, η καλύτερη λύση είναι να νομοθετηθεί αυτό που ίσχυσε και στις άλλες 2 περιπτώσεις μείωσης πανελλαδικών μαθημάτων, από το 2000.
  Δηλαδή οι απόφοιτη και κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης από το 2000 και μετά να μπορούν είτε να εξετάζονται, για το 90%, στα 4-5 μαθήματα, είτε να προσπαθήσουν να εισαχθούν ,χωρίς νέα εξέταση, για το 10%.
  Είναι αυτό που εφαρμόστηκε και διευκόλυνε χιλιάδες υποψηφίους μέχρι το 2011.

 • 27 Ιουνίου 2015, 23:52 | Παναγιώτης

  Κάθε φορά που το εξεταστικό σύστημα αλλάζει δημιουργούνται μικρότερες ή μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ των υπόψηφίων διαφορετικών ετών τις οποίες οφείλει ο υπουργός να αμβλύνει έχοντας ως γνώμονα την ισότιμη δυνατότητα διεκδίκησης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για κάθε υποψήφιο.Επειδή εκείνοι που αδικούνται περισσότερο σε κάθε τέτοια αλλαγή είναι οι απόφοιτοι θα πρέπει:

  Οι υποψήφιοι να διακριθούν σε δύο κατηγορίες:
  1)σε εκείνους που θα διεκδικήσουν την προσβασή τους χωρίς εξέταση(κατοχύρωση βαθμολογίας).
  2)σε εκείνους που θα διεκδικήσουν την προσβασή τους με γραπτή εξέταση.

  Η πρώτη κατηγορία αφορά απόφοιτους των ετών 2014 & 2015 και το ποσοστό των θέσεων για την κατηγορία αυτή ήταν και πρέπει να παραμείνει 10%.

  Η δεύτερη κατηγορία αφορά τελειόφοιτους αλλά και απόφοιτους παλαιοτέρων ετών και το ποσοστό των θέσεων για την κατηγορία αυτή ήταν και πρέπει να παραμείνει 90%.
  (Όταν υποψήφιοι(απόφοιτοι) με γραπτή εξέταση -και μάλιστα σε περισσότερα μαθήματα- δεν διεκδικούν το σύνολο των θέσεων(90%) ,ενώ όταν εκείνοι ήταν τελειόφοιτοι διαγωνίζονταν με απόφοιτους, τότε έχουμε άδικο,αντιεκπαιδευτικό και αντισυνταγματικό εξεταστικό σύστημα.)

  Οι τελειόφοιτοι θα εξεταστούν σε 4 ή 5 μαθήματα (νέο σύστημα) ενώ οι απόφοιτοι θα πρέπει να επιλέξουν αν θα εξεταστούν σε 4 ή 5 μαθήματα (νέο σύστημα) ή σε 6 ή 7 (προηγούμενο σύστημα).
  Τελειόφοιτοι και απόφοιτοι παρόλο που μπορεί να εξεταστούν σε 1 ή 2 διαφορετικά μαθήματα (ανάλογα με την επιλογή τους) πρέπει να διεκδικήσουν το 90% των θέσεων συμπληρώνοντας το ίδιο μηχανογραφικό δελτίο (με κατάλληλες τροποποιήσεις), άλλωστε και στο νέο και στο προηγούμενο εξεταστικό σύστημα η εισαγωγή σε κάποιο τμήμα γινόταν/γίνεται με διαφορετικούς συνδιασμούς μαθημάτων και από διαφορετικές κατευθύνσεις/ομάδες προσανατολισμού.Έτσι η εξέταση να είναι στα ίδια θέματα για τελειοφοίτους και αποφοίτους για τα μαθήματα των οποίων η ύλη δεν έχει αλλάξει (π.χ. Νεοελληνική Γλώσσα) και στο μηχανογραφικό δελτίο να δίνεται η δυνατότητα στους απόφοιτους να επιλέξουν ανάλογα με την κατεύθυνσή τους τμήματα τα οποία μπορούσαν να επιλέξουν και στο προηγούμενο μηαχανογραφικό δελτίο.Έτσι δεν χρειάζονται διπλές πανελλαδικές (εκτός των μαθημάτων με διαφορετική ύλη) οι οποίες αυξάνουν το κόστος του εξεταστικού συστήματος.
  Οι απόφοιτοι να δηλώσουν αν θα διαγωνιστούν χωρίς εξέταση (10%) ή με γραπτή εξέταση (90%) και σε ποιά μαθήματα το Φεβρουάριο.

 • 27 Ιουνίου 2015, 18:05 | Πάνος Ι.

  Στους απόφοιτους παλαιοτέρων ετών πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις με το νέο σύστημα σε οποιoδήποτε λύκειο,κατα προτίμηση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους και όχι υποχρεωτικά στο λύκειο αποφοίτησης.
  Λόγοι εργασιακοί,πρόσβασης σε καλύτερα φροντιστήρια και άλλοι οδηγούν πολλούς απόφοιτους στα μεγάλα αστικά κέντρα,έτσι η απαίτηση να επιστρέψουν στο λύκειo αποφοίτησης στο χωριό για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις είναι το λιγότερο παράλογη.

 • 27 Ιουνίου 2015, 13:25 | Μαίρη

  Θεωρώ ότι οι απόφοιτοι που θα εξεταστούν με το καινούριο σύστημα, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται οι προφορικοί βαθμοί τους. οι προφορικοί αυτοί βαθμοί θα είναι σε διαφορετική ύλη, και θα είναι άδικο να μετράνε για κάποια διαφορετική ύλη. Θεωρώ ότι το λογικό είναι όποιος θέλει να ξαναδώσει πανελλήνιες με τον νέο σύστημα, να μην μετράνε οι προφορικοί βαθμοί.

 • 27 Ιουνίου 2015, 00:38 | Αναστασια Δ

  Οι φετινοί απόφοιτοι αδικούνται αν δεν έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν το 10% των θέσεων εισακτέων του 2016 χωρίς εξετάσεις, όπως είχαν το δικαίωμα να κάνουν οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που διαγωνίστηκαν με το ίδιο εξεταστικό σύστημα.

 • 26 Ιουνίου 2015, 17:30 | Ιωάννης

  Παρακαλώ ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ τη βάση των ειδικών μαθημάτων, ευχαριστώ.

 • 26 Ιουνίου 2015, 14:14 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΕΡΒΑΡΑ

  ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ 10% ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΦΕΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ (2015)ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΤΟ 2014 ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ.ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗΣΕΤΕ ΚΑΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΟΥΣ.

 • 26 Ιουνίου 2015, 09:49 | Μαρια Πινδάρου

  Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τους μαθητές της Τεχνολογικής (κλάδου Πληροφορικής) οι οποίοι αν επιλέξουν Κατεύθυνση Πληροφορικής-Οικονομίας με το καινούριο σύστημα αδυνατούν να δηλώσουν σχεδόν το 90% των σχολών που θα επέλεγαν με το παλιό σύστημα. Αν επιλέξουν να δώσουν μέσω της Θετικής θα πρέπει να εξεταστούν σε Χημεία Κατεύθυνσης που δεν έχουν διδαχθεί. Θα πρεπει να γίνει πρόβλεψη να μπορούν να δηλώσουν και το 2ο πεδίο ή να προστεθούν κάποιες σχολές πληροφορικής και στο 5ο πεδίο Πληροδορικής και Οικονομίας.
  Να καθοριστεί οτι όσοι δώσουν με το παλιό σύστημα θα δηλώσουν τις σχολές με βάση το Μηχανογραφικό του 2015 και να οριστεί ένα ποσοστό τουλάχιστον 20% των εισακτέων

 • 25 Ιουνίου 2015, 21:08 | Δ.Κ

  Νομίζω, πως πρέπει να διευκρινιστεί, αν οι απόφοιτοι του σχολικού έτους 2014 μπορούν να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις ( κρατώντας τους προφορικούς βαθμούς) με ποσοστό, δεδομένου ότι γενιές και γενιές είχαν δικαίωμα τρίτης εξέτασης. Όσον αφορά το 10% χωρίς εξετάσεις, νομίζω πως δικαιούνται οι απόφοιτοι του 2014 μια δεύτερη ευκαιρία, όπως συνέβαινε σε όλα τα προηγούμενα έτη.
  Επομένως θεωρώ λογικότερο και δικαιότερο να διεξαχθούν εξετάσεις με ποσοστό κατά τα σχολικά έτη 2016 και 2017, όπως είχε προσχεδιαστεί και να υπάρξει δίκαιη ρύθμιση για το 10% χωρίς εξετάσεις για τους αποφοίτους των σχολικών ετών 2014 και 2015.
  Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά το παρελθόν σε κάθε αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων υπήρχε μέριμνα για τους αποφοίτους των δύο προηγουμένων ετών, ώστε να μην αδικηθούν.

 • 25 Ιουνίου 2015, 16:22 | Μαρία Χα.

  Όσο εμείς η παλαιότεροι έτσι και οι φετινοί υποψήφιοι, που διαγωνιστήκαμε στις πανελλαδικές με 9 και 6 μαθήματα, θέλουμε να ισχύσει το 10% χωρίς νέα εξέταση.

  Εφόσον οι πανελλαδικές είναι πλέον σε 4 ή 5 μαθήματα, όσοι επιθυμούν βελτίωση βαθμολογίας θα δώσουν για το 90% σε λιγότερα μαθήματα, άρα και λιγότερα έξοδα και οι υπόλοιποι με το 10%, άρα χωρίς έξοδα.

 • 25 Ιουνίου 2015, 16:00 | ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ.

  Το ποσοστό 10% για τους φετινούς απόφοιτους, οι οποίοι αν επιθυμουν να ξαναδώσουν του χρόνου, θα πρέπει να ξαναγράψουν εξετάσεις σε 6 μαθήματα, είναι πραγματικά πολύ μικρό.
  Επίσης είναι άδικη η κατάργηση των 10% χωρίς εξετάσεις.

  Στις δέσμες παλιότερα οι απόφοιτοι είχαν το δικαίωμα να κατοχυρώνουν βαθμολογίες σε μαθήματα που είχαν γράψει καλά.

  Γιατι πρέπει να είμαστε αναγκασμένοι του χρόνου, για ποσοστό 10%, να ξαναδώσουμε όλα τα μαθήματα, χωρίς αυτό το δικαιώμα, να κρατήσουμε δηλαδή τις βαθμολογίες στις οποίες αριστεύσαμε;

 • 25 Ιουνίου 2015, 08:10 | Φωτεινη

  1.Οι απόφοιτοι θα πρέπει να δώσουν με την ύλη που είχαν και όχι με την καινούρια.

  2.Το ποσοστό εισαγωγής τους να αντιστοιχεί στο 15% των θέσεων.

  3.Να καταργηθεί το 10% χωρίς εξατάσεις.

 • Αυτό το ποσοστό του 10% θυμίζει το παλιό σύνθημα 15% για τη παιδεία του ΚΚΕ.
  Θα μας εξηγήσει κάποιος πως βγαίνουν αυτά τα ποσοστά; Γιατί όχι 12%; Γιατί όχι 8%;
  Έχετε καταλάβει ότι νομοθετείτε για το μέλλον των παιδιών μας;
  Σαν γονιός θέλω να μάθω τη λογική του ποσοστού και την υλη στην οποία θα εξεταστεί το παιδί μου έτσι ώστε να μπορέσω να επιλέξω το σύστημα με το οποίο θα διαγωνιστεί

 • 24 Ιουνίου 2015, 18:29 | Μαθήτρια

  Αν θεωρείται κ.Υπουργέ – όπως πιστεύω – ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο, σας παρακαλώ μη μου βάζετε περιορισμούς στην ακαδημαική μου πορεία καταργώντας μόνο για μένα και την γενιά μου, το 10%.
  Σας παρακαλώ μη με θυσιάζεται για να «ισιώσετε» τα πράγματα. Δεν θα ξαναέχω άλλη ευκαιρία μετά την φετεινή λεηλασία στις Πανελλαδικές.
  Το 10% το περιμένω από τώρα, ωστε να μου διορθώσει τις επιστημονικές ακρότητες και τους εξωσχολικούς προβληματισμούς (θέματα πλέον πολύ πέρα από το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων) της φετεινής εξεταστικής διαδικασίας.
  Ελπίζω να μη μας ξεχάσετε…έστω και για ένα χρόνο.
  Μαθήτρια Γ’ Λυκείου

 • 24 Ιουνίου 2015, 17:31 | Ε.Ν.

  Είναι απαραίτητο το δικαίωμα εισαγωγής σε ποσοστό 10% χωρίς εξετάσεις να παρασχεθεί και στους φετινούς αποφοίτους.

 • 24 Ιουνίου 2015, 17:25 | ΝΙΚΟΣ

  Το δικαίωμα να δώσουν οι απόφοιτοι του 2015 με το νέο σύστημα, πρέπει να ισχύει για όλους, όλων των κατευθύνσεων. Το να μην έχει διδαχτεί κάποιος ένα μάθημα στη Γ΄ Λυκείου, όπως συμβαίνει στη Τεχνολογική Κατεύθυνση με το μάθημα της Χημείας, δεν είναι λόγος να μη προσπαθήσει να μελετήσει και να έχει το δικαίωμα να εξεταστεί σε αυτό. Ακόμη πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι υπάρχουν απόφοιτοι που στη Β΄ Λυκείου ακολούθησαν τη Θετική Κατεύθυνση και διδάχθηκαν το μάθημα της Χημείας, ενώ στη Γ΄ Λυκείου ο προηγούμενος νόμος τους έδινε το δικαίωμα να αλλάξουν Κατεύθυνση και να επιλέξουν την Τεχνολογική.

  Επομένως αφού κάποιος τελειώσει το σχολείο και αποδεσμεύεται από το θεσμό, των εισαγωγικών μπορεί μόνος να αποφασίζει που και πως θέλει να συνεχίσει. Η γνώση είναι για όλους και το δικαίωμα της μόρφωσης επίσης. Ίσες ευκαιρίες στη εκπαίδευση πρέπει να δίνονται σε μαθητές τόσο της θετικής όσο και της τεχνολογικής κατεύθυνσης και να μην αποκλείονται οι μαθητές της Τεχνολογικής:
  •από το 2ο πεδίο, αφού δεν έχουν διδαχθεί Χημεία στην Γ Λυκείου ούτε
  •από το 5ο πεδίο, καθώς δεν είχαν επιλέξει Α.Ο.Θ.

  Ο υποψήφιος απόφοιτος της Τεχνολογικής κατεύθυνσης του 2014-2015, είναι ο μόνος από τους αποφοίτους του το 2014-2015 που δεν του δίνεται η δυνατότητα να ξανά-διεκδικήσει τις σχολές τις οποίες στόχευε.

  Θεωρώ λοιπόν ότι από τη στιγμή που κάποιος έχει τελειώσει το Λύκειο και πρόκειται να δώσει την επόμενη χρονιά, και ειδικά στη μεταβατική φάση ενός συστήματος εξετάσεων, πρέπει να του δίνεται το δικαίωμα να δηλώσει τις σχολές στα πεδία που είχε το δικαίωμα να δηλώσει και στο σχολικό έτος 2014-2015.

 • Οι προτάσεις μου:
  -Το 10% να ισχύει για ΕΝΑ χρόνο και να υπάρχει Β Κατανομή όπως στη Κύπρο.
  Δηλαδή όποιος δεν θα γραφτεί στη νέα σχολή μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να χάνει τη θέση και να δίνεται στους επόμενους. Έτσι δεν θα χάνονται παρά πολλές θέσεις.
  -Το 2016 να δώσουν ΟΛΟΙ με το νέο σύστημα με δεδομένο ότι η ύλη πάνω-κάτω θα είναι η ίδια.
  Καλοδήμος Δ. |Υπεύθυνος ΣΕΠ |ΚΕΣΥΠ Λαμίας

 • 22 Ιουνίου 2015, 19:12 | Ελένη

  Το δικαίωμα να δώσουν οι απόφοιτοι με το νέο σύστημα δεν ισχύει για όλους.
  Συγκεκριμένα,οι απόφοιτοι της τεχνολογικής κατεύθυνσης αποκλείονται:
  – από το 2ο πεδίο, αφού δεν έχουν διδαχθεί Χημεία
  – οι μισοί τουλάχιστον απ΄αυτούς και από το 5ο πεδίο,καθώς δεν είχαν επιλέξει Α.Ο.Θ.
  Με λίγα λόγια ο υποψήφιος της τεχνολογικής κατεύθυνσης είναι ο μόνος από τους συνυποψηφίους του που δεν του δίνεται η δυνατότητα να επαναδιεκδικήσει τις σχολές τις οποίες στόχευε.
  Δε συμβαίνει το ίδιο για τους υποψήφιους της πρώην θεωρητικής, της θετικής και όσους από την τεχνολογική επέλεξαν Α.Ο.Θ. Αυτοί και με το νέο σύστημα επανεξετάζονται σε μαθήματα που έχουν διδαχθεί, έχοντας πρόσβαση και με τη νέα κατανομή των πεδίων στις σχολές που στόχευαν. Επόμενο είναι να προτιμήσουν το νέο σύστημα,αφού θα εξεταστούν μόνο σε τέσσερα μαθήματα διεκδικώντας μάλιστα θέση στην κατηγορία του 90%.
  Δε μπορεί, λοιπόν, να θεωρήσουμε δίκαιο και πολύ περισσότερο νόμιμο το 70-80%των αποφοίτων(οι αριθμοί ενδεικτικά),να δικαιούται εξέτασης με το νέο σύστημα, ενώ το 20-30% ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από αυτό και να ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ να επανεξεταστεί σε έξι μαθήματα για ποσοστό της τάξης του 10% ή και λίγο παραπάνω, όπως αυτό θα προσδιοριστεί.Η ρύθμιση είναι καταφανώς άδικη, αφού δημιουργούνται δύο κατηγορίες αποφοίτων,αυτοί που δύνανται να εξεταστούν με το νέο σύστημα και αυτοί που τους είναι απαγορευτικό.
  Η διάταξη χρήζει διόρθωσης για τους παραπάνω απόφοιτους της τεχνολογικής.
  Για παράδειγμα, για το 2ο πεδίο δικαίωμα εξέτασης σε Α.Ε.Π.Π. ή Α.Ο.Δ.Ε έναντι της Χημείας, για το 5ο πεδίο σε Φυσική ή Α.Ο.Δ.Ε. αντί του Α.Ο.Θ.

 • 22 Ιουνίου 2015, 14:41 | Α.ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ

  Το ποσοστό των θέσεων για τους υποψήφιους του έτους 2014-2015 που θα διαγωνισθούν την επόμενη χρονιά με το παλιό σύστημα θα μπορούσε να μην είναι προκαθορισμένο αλλά να είναι ίσο με το ποσοστό των αποφοίτων που θα διαγωνισθούν με το παλιό σύστημα σε σχέση με τον συνολικό αριθμό μαθητών. Δηλαδή αν έχουμε 80.000 μαθητές που πραγματικά συμμετέχουν στις πανελλαδικές του 2015-2016 και π.χ.20.000 αποφοίτους που ξαναδίνουν με το παλιό σύστημα η ποσόστωση των θέσεων θα έπρεπε να είναι 80-20.
  Όσον αφορά τους παλιούς υποψηφίους που θέλουν να συμμετέχουν χωρίς εξετάσεις για το 10% των θέσεων δεν βλέπω γιατί να πάψει να ισχύει η ρύθμιση.

 • 22 Ιουνίου 2015, 09:53 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗ< ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ. ΑΠΟ 5% ΕΩΣ 10% ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ. ΑΛΛΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΕΤΙΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ.

  ΣΑΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

 • 22 Ιουνίου 2015, 00:19 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  1)Στην κατηγορία που περιγράφεται ως:»Απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή άλλου τύπου Λυκείου, οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικού τύπου εξετάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση με το σύστημα που ίσχυσε το σχ. έτος 2014-2015» περιλαμβάνονται »απόφοιτοι δεκαετίας» π.χ. του σχ. έτους 2004-2005? Μέχρι φέτος μπορούσαν να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς προφορικό βαθμό. Θα μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους?
  2)Η παράγραφος »β) οφείλουν να καταθέσουν εντός της προθεσμίας που θα ισχύσει για τους μαθητές που θα φοιτούν στη Γ Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος ενυπόγραφη αίτηση στη σχολική μονάδα από την οποία αποφοίτησαν, όπου θα δηλώνουν την Ομάδα Προσανατολισμού που επιθυμούν να καταταχθούν καθώς και σε ποια μαθήματα θα διαγωνισθούν πανελλαδικά» μπορεί να τροποποιηθεί και να προβλέπει την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην πλησιέστερη σχολική μονάδα στον τόπο μόνιμης κατοικίας.

  Σας ευχαριστώ
  Καλή συνέχεια στο έργο σας.

 • 21 Ιουνίου 2015, 21:15 | Δούκα Ελένη

  Οι απόφοιτοι της χρονιάς 2014-15 πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πανελληνιες 2016 χωρίς νεα εξέταση για το 10% των θέσεων με τα ίδια μόρια όπως και οι υποψήφιοι των προηγούμενων ετών που διαγωνίστηκαν με το ίδιο σύστημα.

 • 21 Ιουνίου 2015, 21:10 | Ανδρέας

  Είναι ΑΔΙΚΟ να υπάρχει ξεχωριστό ποσοστό για όσους συμμετέχουν στις εξετάσεις με το παλιό σύστημα. Το σωστό είναι να πετυχαίνουν όσοι γράψουν καλύτερα. Αν οριστεί ξεχωριστό ποσοστό, τότε θα εισάγονται υποψήφιοι που έγραψαν μέσο όρο 15 και δεν θα εισάγονται υποψήφιοι που έγραψαν μέσο όρο 17 ή και 18.
  Ούτε το ποσοστό μπορεί να εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων, αλλά μόνο από το πόσο καλά έγραψαν. Αν π.χ. δώσουν μόνο 100 υποψήφιοι με το παλιό σύστημα και γράψουν όλοι για 20, τότε θα πρέπει να εισαχθούν όλοι και όχι μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτούς.
  Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να συμμετέχουν όλοι στις εξετάσεις με το καινούργιο σύστημα και να μείνει και το 10% όπως ήταν μέχρι τώρα με την βαθμολογία των προηγούμενων εξετάσεων.
  Ή έστω να γίνουν οι εξετάσεις με το παλιό σύστημα μόνο.
  Αν δεν υπάρχει τελικά άλλη λύση από το ξεχωριστό ποσοστό, τότε νομίζω ότι το ποσοστό που πλησιάζει περισσότερο στο ΔΙΚΑΙΟ είναι το εξής :
  Από το συνολικό αριθμό αυτών που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2014 με το 90% να υπολογιστεί το ποσοστό αυτών που είχαν τελειώσει το Λύκειο προηγούμενες χρονιές. Το ίδιο να γίνει και για το 2013, 2012, 2011, 2010 και να υπολογιστεί ο μέσος όρος της πενταετίας.
  Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Από αυτό εξαρτάται το μέλλον χιλιάδων παιδιών. Γι΄ αυτό πιστεύω ότι η λύση πρέπει να δοθεί από τη ΒΟΥΛΗ κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου και όχι με Υπουργική Απόφαση σε άγνωστο χρόνο.
  Ευχαριστώ.

 • 21 Ιουνίου 2015, 19:50 | Vania

  Αναρωτιέμαι, με ποιο τρόπο έχει πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση κάποιος που έχει τελειώσει το σχολείο πριν 5, 10, 15 ή/και περισσότερα χρόνια. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Και η πρόσβαση στο ΕΑΠ είναι με κλήρωση και με δίδακτρα.

  Το σύνταγμα ωστόσο ορίζει πως «Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια».

  Η απουσία σχετικής πρόβλεψης ή η πρόταση του νομοσχεδίου -αλλά και κάποιων εκ των συμμετοχόντων στον διάλογο- με έναν τρόπο που ενισχύει την ομοιόμορφη, άνιση και ισοπεδωτική αντιμετώπιση, καθιστά για μερίδα πολιτών το δικαίωμα στη μόρφωση τυπικό, αναποτελεσματικό και εικονικό, κατά παράβαση βεβαίως, των συνταγματικών διατάξεων για πρόσβαση όλων στη δωρεάν εκπαίδευση με όρους ισότητας, αξιοκρατίας, αναλογικότητας και μη αποκλεισμού.

  Η ανάληψη σχετικής μέριμνας θα ήταν σύμφωνη με τις συνταγματικές επιταγές αλλά και μια συνεπής αριστερή δημοκρατική παρέμβαση.

 • 21 Ιουνίου 2015, 16:55 | Αλέξης

  Το 10% χωρίς νέα εξέταση, θεσμοθετήθηκε το 1997 , για να ισχύσει από το 2000 , με το σύστημα των πανελλαδικών, γιατί αναγνωριζότανε η δυσκολία , οικονομική και ψυχολογική, του θεσμού και επίσης η διατήρηση βαθμολογίας, ισχύει σε όλα τα συστήματα εισαγωγής Ευρώπης και Αμερικής.
  Το ίδιο συμβαίνει και στα Πανεπιστήμια και στις προσλήψεις του δημοσίου, όπου δεν παίζει ρόλο το ποια χρονιά απέκτησες την βαθμολογία, με την οποία θα διαγωνιστείς.
  Διατηρήθηκε για όλους όσους είχαν συμμετάσχει σε εξετάσεις, μέχρι την μεταρρύθμιση Διαμαντοπούλου το 2010, όπου έπρεπε να αρχίσει η μείωση των φοιτητών και κορυφώθηκε επί υπουργίας Αρβανιτόπουλου, όπου θεσμοθετήθηκε η κατάργηση του, από το 2016.
  Άρα πρέπει να επανέλθει στην προ 2010 εφαρμογή, γιατί αυτό το νομοσχέδιο διορθώνει τις στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια και η στρέβλωση που έφερε ο περιορισμός και η κατάργηση του 10% είναι υποψήφιοι που δεν μπορούν να ξαναδώσουν εξετάσεις και αφού έχουν εξετασθεί σε 10, 9 και 6 μαθήματα έχοντας ξοδέψει από 7.000 ευρώ και πάνω , να μην μπορούν να δοκιμάσουν την εισαγωγή τους για λόγους οικονομικούς και για την προετοιμασία αλλά και για την εγκατάσταση, άρα δεν αρκούν μόνο 2 χρονιές για να εισαχθεί κάποιος. Ειδικά στην Ελλάδα που η σπουδές πληρώνονται 3 φορές. Από τους φόρους, από τα φροντιστήρια και στην διάρκεια των σπουδών εκτός κατοικίας.
  Στο τέλος , οι πανελλαδικές δεν είναι ένα δίκαιο σύστημα, άρα το 10% για όλους δεν μπορεί να θεωρηθεί μη δίκαιο, ειδικά όταν έχει εφαρμοσθεί για πολλά χρόνια, χωρίς παράπονα, δίνοντας την ευκαιρία σε μη προνομιούχους να αποκτήσουν την ανώτερη εκπαίδευση. Έτσι και αλλιώς θα ισχύει μόνο για παλιούς υποψηφίους και για τα επόμενα 2 χρόνια , μέχρι να εφαρμοσθεί το νέο σύστημα.

 • 21 Ιουνίου 2015, 16:30 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ

  Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίσθηκε με το ν.4327/2015 (Α΄ 50). Στην περίπτωση αυτή:
  α) οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής με κάποιο ειδικό ποσοστό θέσεων των Τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
  β) οφείλουν να καταθέσουν το συγκεκριμένο σχολικό έτος ενυπόγραφη αίτηση στη σχολική μονάδα από την οποία αποφοίτησαν, όπου θα δηλώνουν την Ομάδα Προσανατολισμού που επιθυμούν να καταταχθούν καθώς και σε ποια μαθήματα θα διαγωνισθούν πανελλαδικά.» Δεν ισχύει προφορικός βαθμός.
  γ) οφείλουν να παρακολουθήσουν στο πλησιέστερο Λύκειο της μόνιμης κατοικίας τους μόνο τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που επιθυμούν να καταταχθούν και να αξιολογηθούν με προφορικό βαθμό όπως όλοι οι μαθητές της Γ τάξης.

 • 21 Ιουνίου 2015, 06:40 | Βαγγέλης

  1)Συμφωνώ ότι οι παλιοί απόφοιτοι που επιλέξουν να διαγωνιστούν με το παλιό σύστημα των 6 μαθημάτων θα πρέπει να εξετασθούν για ένα ξεχωριστό ποσοστό των θέσεων.Δηλαδή χωρίς να ανταγωνίζονται αυτούς που θα δώσουν με το καινούργιο σύστημα.Αυτό γιατί είναι διαφορετικό να εργάζεσαι για έξι μαθήματα και διαφορετικό για 4.Απλά πρέπει να οριστεί το ποσοστό. Πιστεύω είναι καλά διεκδικώντας 15-20 % των θέσεων.Να βγει σχετική ανακοίνωση για να επιλέξουν με ποιο σύστημα θα διαγωνιστούν και να αρχίζουν να προετοιμάζονται.
  2) Η ύλη θα πρέπει για τους παλιούς απόφοιτους να είναι ίδια με αυτή των παλιότερων ετών αν επιλέξουν να διαγωνιστούν με το παλιό σύστημα. Στην ύλη που ανακοινώθηκε για το σχολικό έτος 2015-2016, με το σύστημα των 4 μαθημάτων υπάρχουν κομμάτια που δεν τα έχουν διδαχθεί απόφοιτοι. Πρέπει να βγει σχετική ανακοίνωση.
  3) Το 10 % χωρίς νέα εξέταση δεν πρέπει να ισχύσει για τους αποφοίτους του 2000 μέχρι 2015 γιατί η κλιμάκωση της βαθμολογίας είναι τελείως διαφορετική.Για παράδειγμα ένας άριστος μαθητής του 2000 με τα τότε εύκολα θέματα συγκέντρωσε 19000 μόρια, ενώ το 2011 με τα δύσκολα θέματα της χρονιάς ο άριστος μαθητής συγκέντρωσε 18300.Και οι δύο πέτυχαν την ίδια σχολή. Είναι άδικο να συναγωνιστούν μεταξύ τους με τα μόρια τους.

 • 20 Ιουνίου 2015, 22:25 | Δήμητρα

  Το ποσοστό 10% χωρίς εξετάσεις, θα ήταν δίκαιο αν οι εξετάσεις και τα θέματα είχαν κάθε χρόνο τον ίδιο βαθμό δυσκολίας.
  Παρατηρούμε όμως ότι αυτό δεν συμβαίνει και έτσι οι υποψήφιοι των ετών που θεωρούνται πιο εύκολα τα θέματα, έχουν κάθε λόγω να θέλουν διατηρήσουν το 10% χωρίς νέα εξέταση, ειδικά όταν η επόμενη χρονιά θεωρείται δύσκολη και πέφτουν οι βαθμοί. Παράδειγμα οι υποψήφιοι του 2014 και όπως διαφαίνεται του πολύ δύσκολου 2015 αν μπουν μαζί στο 10% χωρίς νέα εξέταση, εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι οι του 2015 θα μείνουν έξω λόγω των χαμηλότερων βαθμών που θα έχουν.
  Επομένως το ποσοστό 10% χωρίς εξετάσεις δεν είναι καθόλου δίκαιο και αν πρέπει να υπάρχει, δεν πρέπει να βάζει τους υποψήφιους όλων των ετών στο ίδιο ποσοστό, γιατί έτσι οι υποψήφιοι των δύσκολων ετών αποκλείονται. Για αυτό νομίζω ότι καταργείται από του χρόνου.
  Όσων αφορά αυτούς που θα γράψουν ξανά πανελλαδικές και ειδικά για τους φετινούς υποψήφιους δηλ. του 2015 θα πρέπει το υπουργείο να προσέξει ώστε να μην βρεθούν στο δίλημμα:
  1) να διαλέξω το νέο σύστημα για το ποσοστό 90%, με καινούργια ύλη που δεν την έχω διδαχθεί(άρα φροντιστήρια και με τι χρήματα που δεν υπάρχουν),
  2) ή το παλιό αλλά με ένα πολύ μικρό ποσοστό θέσεων όπως το αρχικά προτεινόμενο 10%, κάτι που θεωρείται απαράδεκτο για υποψήφιο που γράφει ξανά εξετάσεις, μετά από αυτό πού έγινε φέτος;
  Και βέβαια, ότι αποφασισθεί για τα ποσοστά, πρέπει να γίνει γρήγορα και όχι την άνοιξη, ώστε να έχουν την δυνατότητα οι υποψήφιοι να πάρουν τις αποφάσεις τους σχετικά με το σύστημα που θα διαγωνιστούν.

 • 20 Ιουνίου 2015, 21:35 | Αντώνης

  Για μία κυβέρνηση που εκλέχθηκε με πρόγραμμα τον περιορισμό των εξετάσεων και άρα της παραπαιδείας, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους παλιούς υποψηφίους να διαγωνιστούν με το 10% , χωρίς νέα εξέταση. Ένα μέτρο που το περιόρισαν και σχεδίασαν την κατάργηση του, η μνημονιακές κυβερνήσεις, για να περιορίσουν τον αριθμό εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 • 20 Ιουνίου 2015, 21:22 | ΕΛΕΝΗ

  Κατ’ αρχάς είναι δίκαιο -και για τους παλαιότερους- να δίνουν στην ύλη που δίνεται κάθε έτος, είτε την έχουν διδαχθεί είτε όχι. Έχουν το χρόνο να τη διαβάσουν γιατί δεν πάνε στο σχολείο.
  Δεύτερον, για να υπάρχει δικαιοσύνη και με τους παλαιότερους διαγωνιζόμενους, να παραμείνει το 10% στους αποφοίτους της Γ΄τάξης του 2015, είτε δώσουν επαναληπτικές είτε όχι.
  ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΣΗΣ είναι να συμμετάσχουν ΜΕΝ -αν το επιθυμούν- με τους διαγωνιζόμενους της Γ΄τάξης του 2016 ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ 90%, ΚΑΘΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Γ΄ΤΟΥ 2016. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΙΣΟΙΣ ΟΡΟΙΣ!
  ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ 2015 θΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΜΟΝΟ 4-6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥ 2016 ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ 90%;;;;;;

 • 20 Ιουνίου 2015, 16:31 | Θανάσης Πιτσάβας

  Το Υπουργείο από τη στιγμή που αποκαλείται Πολιτισμού και Παιδείας θα πρέπει να ξέρει :
  Α.
  . Όλες οι γενιές μαθητών μέχρι και την περυσινή είχαν 2 φορές 10%.
  . Η περυσινή γενιά μία φορά, και
  . η φετεινή γενία : ΚΑΜΙΑ.
  Άρα αμέσως πέφτουμε και στην παιδεία σε μνημονιακά μέτρα. Ο λόγος φυσικά άγνωστος από μια κυβέρνηση άλλα θέματα φροντίζει να τα επενδύει με εντυπωσιακά σχήματα κόκκινων γραμμών και δικαιοσύνης.
  Β.
  Το ποσοστό 10% για τους απόφοιτους των προηγουμένων ετών, που επιλέγουν επανεξέταση με το παλαιο σύστημα πως προήλθε;
  Δηλαδή αν οι υποψηφιοι που θα επιλέξουν το παλαιό σύστημα είναι ίσοι με αυτους που θα επιλέξουν του καινούργιο σύστημα (υπόθεση εργασίας) πάλι 10% θα έχουν ;
  Δεν νομίζετε ότι συλλογιστική σας αυτή είναι εξαιρετικά αδύναμη ;
  Γ.
  Εμείς που αγωνισθήκαμε να μην έχουνε στρεβλώσεις τα εκπαιδευτικά συστήματα στις προηγούμενες διαβουλεύσεις, πιστεύετε ότι δεν μειδιάζουμε ειρωνικά όταν στέλνεται παιδιά στο στόμα του λύκου ( 90%) με μια ύλη που το δημόσιο σχολείο δεν την πρόσφερε ; Έχει να κάνει αυτό με τις ίσες ευκαιρείες της Αριστεράς; Έχει να κάνει με το ενδιαφέρων μιας νέας κυβέρνησης να διδάξει Δίκαιο στους νέους ανθρώπους; Εγώ πάλι αισθάνομαι ότι η μεταβατικότητα των συστημάτων αντί να αντιμετωπισθεί με τρυφερότητα αντιπωπίζεται με γραφειοκρατική σκληρότητα, πράγμα που ενδεχόμενως να αδικεί τις προθέσεις σας αλλά που όμως εκθέτει την προχειρότητα των συνεργατών του Υπουργείου.
  Συνεπώς, μια δίκαια λύση θα ήταν :
  α. το ποσοστό να προσδιορισθεί αναλογικά μετά τον Φεβρουάριο όταν πληροφορηθούμε πόσοι σκοπεύουν να ξαναδώσουν και ποιο σύστημα.
  β. Η ύλη ειδικά για την χρονιά 2015-2016 να είναι ακριβώς η ίδια με αυτή της προηγούμενης χρονιάς. Αυτό από μόνο του θα διαμορφώσει εικόνα δικαίου στην επιλογή, από την πλευρά των μαθητών, συστήματος εξέτασης.
  γ. βρείτε τρόπο να δώσετε έστω και για μια χρονιά το 10% ( άνευ εξετάσεων).
  Καταλάβατε ότι οι Έλληνες έχουν ανάγκη Δικαίου και όχι γρφειοκρατικών υλοποιήσεων. Σας ευχαριστώ.

 • 20 Ιουνίου 2015, 14:28 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΕΡΒΑΡΑ

  ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2014 ΚΑΙ 2015 ΝΑ ΔΩΘΕΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (10%) ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ-ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΤΟΥ 2016.ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΦΟΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΑΝ ΑΛΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ.ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΔΩΣΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΒΑΣΤΑΧΤΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ.ΕΧΟΥΝ ΞΟΔΕΨΕΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΑ.

 • 20 Ιουνίου 2015, 12:29 | George

  Ολοι οι απόφοιτοι λυκείων (ΓΕΛ,ΕΠΑΛ, ΚΛΠ) έχουν το δικαιωμα προσβασης με μοριοδότηση (βαθμός απολυτηριο λυκειου,ξένες γλώσσες κοινωνικά κριτήρια κλπ) σε σχολές πού είναι χαμηλής ζήτησης ή σε σχολες που δεν έχει πληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισερχομένων.

 • 20 Ιουνίου 2015, 11:41 | Άννα Κα.

  Μάλλον το ποιο δίκαιο και λογικό είναι οι απόφοιτοι που έχουν βεβαίωση πρόσβασης από το 2000 και μετά, που εφαρμόστηκε το προηγούμενο σύστημα ,να συμμετάσχουν στο 10%, χωρίς εξέταση , για τα επόμενα 2 χρόνια, ενώ όσοι το επιθυμούν να διαγωνιστούν με εξετάσεις με το σύστημα που θα ισχύσει, 4 μαθήματα + 1.
  Έτσι έγινε και στις άλλες 2 φορές που τα μαθήματα μειώθηκαν, από το 2000 που εφαρμόζεται το σύστημα των πανελλαδικών.

 • 20 Ιουνίου 2015, 10:49 | Σταύρος

  Στο αρχικό πολυνομοσχέδιο, το ποσοστό 10% που αναφερόταν, αφορούσε τους φετινούς και τους παλαιότερους υποψήφιους που θέλουν να διαγωνιστούν ξανά γράφοντας εξετάσεις με το παλιό σύστημα και όχι αυτούς που θέλουν να διεκδικήσουν θέσεις διατηρώντας τα μόριά τους για το 10% των θέσεων. Για αυτούς δεν υπάρχει κάποια αναφορά.
  Επομένως το 10% που αναφερόταν για τους φετινούς και τους παλαιότερους υποψήφιους που θέλουν να διαγωνιστούν ξανά ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ εξετάσεις με το παλιό σύστημα, είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό γιατί ακριβώς θα ξαναγράψουν πανελλαδικές.
  Και αυτοί που ξαναγράφουν πανελλαδικές πρέπει να μπορούν να διεκδικήσουν το σύνολο των θέσεων, όπως γινόταν μέχρι φέτος, όπου οι παλιοί και οι φετινοί υποψήφιοι διαγωνίσθηκαν μαζί για τις ίδιες θέσεις.
  Άρα οι ΕΙΔΙΚΑ οι φετινοί υποψήφιοι, πρέπει να έχουν την δυνατότητα τουλάχιστον για τις πανελλαδικές του 2015-16 να διαγωνιστούν γραπτώς με το παλιό σύστημα και στην ύλη του 2014-15 για το σύνολο των θέσεων, αλλιώς θα αποτελέσουν την πιο αδικημένη γενιά υποψηφίων.
  Έτσι ούτε οι μαθητές που θα πάνε φέτος στη Γ΄λυκείου θα είναι αδικημένοι και ούτε θα περιμένουν όλοι να καθοριστούν τα ποσοστά για να δουν τελικά τι θα κάνουν.

 • 19 Ιουνίου 2015, 23:21 | ΕΛΕΝΗ Π.

  Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στα εξής:
  1. Το ποσοστό των αποφοίτων που θα εισαχθούν με εξετάσεις με το παλαιό σύστημα θα πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό αυτών επί του συνόλου των εξεταζομένων μαθητών.
  2. Να διευκρινιστεί τι θα γίνει με το ποσοστό του 10% που εισάγονται χωρίς εξετάσεις.
  3. Σε ποια ύλη θα δώσουν εξετάσεις οι απόφοιτοι σε περίπτωση που εξεταστούν με το νέο σύστημα; Δεν έχουν διδαχθεί την ύλη που ανακοινώθηκε.
  Ευχαριστώ.

 • 19 Ιουνίου 2015, 21:37 | Α.Παπαδοπουλου

  Εκτιμω οτι η διαδικασια του 10% υποψηφιων παλαιοτερων ετων θα πρεπει να συνεχιστει και να μην καταργηθει, αλλα με καποιες σημαντικες αλλαγες. Τα περισσοτερα παιδια κανουν το μηχανογραφικο τους με την ανωτερω διαδικασια και πολλα απο αυτα δεν πηγαινουν στη νεα σχολη που περασαν,με αποτελεσμα να μενουν κενες θεσεις που δεν μπορουν να πληρωθουν απο τα παιδια που πραγματικα .θελουν να μπουν σε αυτες.
  Το προβλημα αυτο εκτιμω οτι θα επρεπε να ειχε εξετασθει ηδη απο τις φετινη συμπληρωση του μηχανογραφικου.

 • 19 Ιουνίου 2015, 18:01 | θεοδόσης

  Δεν αναφέρονται:
  1. Η ύλη για τους απόφοιτους που θα εξετασθούν με το καταργούμενο σύστημα
  2. Το ποσοστό που θα καταλαμβάνουν από τις θέσεις των εισακτέων
  3. Τι θα γίνει με το 10% χωρίς εξέτση

  Νομίζω η πιο ουσιώδης παράλειψη είναι η ύλη !!
  Ευχαριστώ.

 • 19 Ιουνίου 2015, 17:01 | Απόστολος Χρι.

  Στο αρχικό νομοσχέδιο που εξέταζαν o Πρωθυπουργός και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε η ρύθμιση, που αφορούσε εισαγωγή στις σχολές με την κατηγορία του 10% (για αποφοίτους 2000-2015) και με ισχύ για τα επόμενα δύο χρόνια και έτσι πρέπει να επαναδιατυπωθεί το άρθρο και να ψηφισθεί.
  Εφόσον υπάρχει είδη ένα νέο , μεταβατικό, σύστημα, με λιγότερα μαθήματα, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στου παλαιούς υποψηφίους είτε να διαγωνίζονται χωρίς νέα εξέταση μεταξύ τους για το 10%, είτε να διαγωνίζονται με τις εξετάσεις του νέου συστήματος ,για το 90%.

 • 19 Ιουνίου 2015, 13:27 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

  Δεν διευκρινίζεται αν παραμένει το ποσοστό 10% χωρίς εξετάσεις για αποφοίτους του προηγούμενου έτους παρ. 7 άρθρο 38. Ν 4186/2013 , όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 άρθρου 52 Ν. 4264/2014 για τους αποφοίτους 2012 και 2013 και με την παρ 7 άρθρο 58 Ν. 4310/2014 για τους αποφοίτους 2013 και 2014 . Διότι αν παραμείνει αυτή η ρύθμιση με το συγκεκριμένο ποσοστό και δοθεί και άλλο ένα ποσοστό για εισαγωγή με το παλιό σύστημα με εξετάσεις , τι θα μείνει τελικά για αυτούς που θα πάνε φέτος Γ Λυκείου και θα διαγωνισθούν με το νέο σύστημα το 2016; Θα είναι οι μεγάλοι αδικημένοι . Νομίζω ότι αφού δίνεται η δυνατότητα εξέτασης με το παλιο σύστημα πρέπει να καταργηθεί η δυνατότητα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ χωρις εξετάσεις και με την βαθμολογία της προηγούμενης χρονιάς . Επίσης τα ποσοστά εισαγωγής με το παλιο και με το νέο σύστημα πρέπει να καθορισθούν αφού γίνουν οι αιτήσεις των υποψηφίων ώστε να υπάρχει ίδια αναλογία εισακτέων και υποψηφίων και με τα δύο συστήματα . Διότι αν δοθούν πολλές θέσεις με το παλιο σύστημα και οι υποψήφιοι είναι λίγοι (ειδικά αν μείνει το 10% χωρίς εξετάσεις) , τότε θα δούμε το φαινόμενο στην ίδια σχολή και στο ίδιο τμήμα η βάση εισαγωγής με το νέο σύστημα να είναι π.χ 16 και με το παλιό σύστημα να είναι 11. Επίσης με το 10% χωρίς εξετάσεις πολλοί δηλώνουν ένα άλλο τμήμα την επόμενη χρονιά με τα ίδια περίπου μόρια με αυτό που εισήχθησαν. Ετσι εισάγονται χωρίς να μπουν ξανά σε διαγωνιστική διαδικασία , διαγράφονται από το προηγούμενο τμήμα και έτσι στερούν την δυνατότητα από ένα άλλο υποψήφιο εκείνης της χρονιάς τη δυνατότητα να εισαχθεί στο τμήμα αυτό . Επίσης έχουν λάβει τα συγγράμματα των δύο εξαμήνων , έχουν κάνει χρήση των καρτών σίτισης και ίσως έχουν λάβει και φοιτητικό επίδομα 1000 € , στερώντας τα από κάποιον άλλο που επιθυμούσε να εισαχθεί στο τμήμα αυτό

 • 19 Ιουνίου 2015, 12:07 | Αλέξανδρος

  Το 10% δεν αναφέρετε πουθενά ότι θα ισχύει για 2 χρόνια για όλους τους παλιούς υποψηφίους (2000-2015), όπως η πανελλαδικές με το παλιό σύστημα. Αν δεν είναι λάθος στην διατύπωση, πρέπει να ενσωματωθεί στο τελικό νομοσχέδιο.

 • 18 Ιουνίου 2015, 23:43 | Γεώργιος Κιριμκίρογλου

  Τι θα γίνει με το 10% των θέσεων, κάνοντας χρήση των μορίων που είχαν επιτευχθεί την περσινή (ή και την προ-περσινή χρονιά) ??

 • 18 Ιουνίου 2015, 22:11 | Ζώης Γ

  Όσον αφορά την ύλη των μαθημάτων που θα κλιθούν να εξεταστούν οι απόφοιτοι των προηγούμενων ετών, οι οποίοι θα επιλέξουν να εξεταστούν με το παλαιό σύστημα, θα πρέπει να είναι η ύλη του σχολικού έτους 2014-2015 και όχι αυτή που έχει ήδη δημοσιοποιεί(17-06-15) σχετικά με τα κοινά μαθήματα. Δεδομένου του γεγονότος ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην ύλη δεν την έχουν διδαχθεί.

  Επιπλέον ως ένας απόφοιτος που επιθυμεί να εξεταστεί με το παλαιό σύστημα το έτος 2015-2016 θεωρώ ότι το ποσοστό του 10% που φημολογείται ότι θα διεκδικήσουν οι απόφοιτοι είναι πάρα πολύ μικρό από την άποψη η ότι και εμείς θα εξεταστούμε πανελλαδικώς ΓΡΑΠΤΩΣ και θα πρέπει να υπάρξει ένα ποσοστό τουλάχιστον στο 20% των θέσεων.

 • 18 Ιουνίου 2015, 19:27 | Γιώργος

  Το συγκεκριμένο άρθρο αφορά τους αποφοίτους των σχολικών ετών 2000 – 2015 και την δυνατότητα να διαγωνιστούν για ειδικό ποσοστό. Το άρθρο όμως δεν εξηγεί αν εννοεί το 10% χωρίς νέα εξέταση ή πλέον καταργείτε αυτή η δυνατότητα και το ποσοστό αφορά νέα εξέταση με το απελθών σύστημα.

  Το οποίο 10% : α.) ενισχύει την προγραμματική σας θέση για αποδέσμευση του λυκείου από την εισαγωγή ,β.) θα βοηθήσει όλους αυτούς τους υποψηφίους που έχουν εξεταστή για 1, 2 και παραπάνω χρόνια , με οικονομικό (έως και 15.000 ευρώ) και ψυχολογικό κόστος (κρίσεις πανικού κ.α) , σε 10-9 και 6 μαθήματα και γ.) είναι κάτι που ισχύει σε όλα τα συστήματα εισαγωγής στην Ευρώπη και την Αμερική, η κατοχύρωση βαθμολογίας , όπως και στην ίδια την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Για αυτόν τον λόγο παραθέτω κάποιες προτάσεις για να συνεχίσει να ισχύει και για τα επόμενα 2 χρόνια, έως ότου ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής που θα διέπετε από την θέση σας για την ελεύθερη πρόσβαση.

  1.) Προστίθεται η πρόταση <>.
  Έτσι όλοι η κάτοχοι απολυτηρίου και βεβαίωσης πρόσβασης έως το 2015, θα μπορούν να διαγωνιστούν για το 10%.
  Αν κάποιοι επιθυμούν την εισαγωγή τους σε στρατιωτικές ,αστυνομικές και γυμναστικές σχολές που απαιτούν ψυχοσωματικές εξετάσεις , αν το επιθυμούν τα αρμόδια υπουργεία, οι απόφοιτοι από μία χρονιά και πριν να εξετάζονται ξανά, όπως συνέβαινε και πριν τον περιορισμό του 10% από το 2011 .

  2.) Αν επιθυμείτε την διεξαγωγή εξετάσεων με το προηγούμενο σύστημα, να δοθεί η δυνατότητά 50% του ποσοστού να είναι για του αποφοίτους με νέα εξέταση και 50% για χωρίς εξέταση. Αν και αυτή η πρόταση όπως και η κατάργηση του 10% και η διεξαγωγή εξετάσεων με 2 συστήματα θα έχει μεγάλο οικονομικό κόστος και για του υποψηφίους, που σίγουρα θα προτιμήσουν τα λιγότερα μαθήματα του νέου συστήματος και για το κράτος.

  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ .