ΜΕΡΟΣ Η’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 81 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των εξής περιπτώσεων:
α) των παροχών των άρθρων 4 και 10, για τα οποία ως ημερομηνία έναρξης χορήγησης ορίζεται η πρώτη Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους από την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και αφορά στις δαπάνες και στα έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται μετά την ως άνω ημερομηνία,
β) των εισφορών και κρατήσεων των άρθρων 6 και 12, για τα οποία ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά τη δημοσίευση του παρόντος και
γ) του άρθρου 25, η ισχύς του οποίου αρχίζει από την 1η.3.2022.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:54 | Π. Ρ

  Είναι λυπηρό στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλήματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος.
  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:42 | Νικόλαος Καπαρός

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ. Υπουργό, λύνοντάς τους προβλήματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό. Καλή δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:45 | ΜΑΛΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:53 | ΑΣΣΥ 93 Φ.Κ.

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:05 | ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:03 | ΑΣΣΥ

  Αξιότιμε κε Υπουργέ,
  Σχετικά με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ μας, να επιχειρηματολογίσουμε επ’ αυτού και να επισημάνουμε τα εξής:
  Έχει αρκετές φορές γίνει γνωστό σε εσάς, η αδικία που προκλήθηκε με το άρθρο 32 του ν.4609/2019 και το οποίο η τότε αντιπολίτευση και σημερινή κυβέρνηση καταψήφισε, αφού εντόπισε το μέγεθος των αρνητικών συνεπειών και δεσμεύτηκε να άρει την αδικία που έχει πλέον επιφέρει, αδικία την οποία είχε από τότε προβλέψει το ΓΕΕΘΑ και την είχε αποτυπώσει σαφώς στο έγγραφο Φ.454/14/499182/Σ.2376/9 Μαι 17/ΓΕΕΘΑ/ Β1.
  Είναι αδιανόητο στις τάξεις των ΕΔ και έχοντας περάσει τρία ολόκληρα έτη, να διασαλεύεται η πυραμιδική ισορροπία μέσα στον ίδιο σταδιοδρομικό νόμο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση που ευελπιστούμε εδώ και χρόνια να αναλάβετε, αφορά τα στελέχη που κατετάγησαν μέχρι και το 1990, προερχόμενους εξ΄ ΑΣΣΥ και κανένας άλλος δεν έχει το παραμικρό έρεισμα να διεκδικήσει οτιδήποτε που να απορρέει απ’ την προσδοκώμενη νομοθετική πρωτοβουλία.
  Συνέχεια των προηγουμένων, έχει γίνει αντιληπτό από εμάς, ότι έχουν προαχθεί στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχου και Αντισμηνάρχου μέρος στελεχών υπαγόμενα στο ν.δ 445/1974 και στο ν.705/1977 καταλύοντας έτσι εσφαλμένα την οποιαδήποτε διαφοροποίηση προέλευσης στελεχών από παραγωγικές σχολές. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι ο καταληκτικός βαθμός των στελεχών που υπάγονται στο ν.445/1974 και ν.705/1977 είναι ο βαθμός του Συνταγματάρχου και αντιστοίχων και όχι όπως εσφαλμένα σας πληροφόρησαν οι Επιτελείς σας. Αυτά αποδεικνύονται με το ΦΕΚ 1689 τεύχος Γ’ από 14 Ιουλ 2022 με το οποίο προήχθησαν τα εν λόγω στελέχη.
  Όλα αυτά λοιπόν είναι ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ. Κατά καιρούς σας έχουν γίνει γνωστά, μέσω επιστολών και διαδικτυακών αναρτήσεων, οι οποίες έχουν καλύψει πλήρως με επιχειρήματα την ορθότητα και τη νομιμότητα του αιτήματος μας και την αναγκαιότητα της άμεσης νομοθετικής παρέμβασης και φυσικά τήρησης των δικών σας δεσμεύσεων για επίλυση.
  Ευελπιστούμε με την παρέμβασή μας αυτή να βοηθήσουμε, να εγκαταλείψετε τη στάση της αδιαφορίας απέναντι στα θιγόμενα στελέχη σας και να άρετε τις κατάφορες αδικίες με απώτερο σκοπό, το βέλτιστο αποτέλεσμα για τις ΕΔ, αποπνέοντας αίσθημα δικαίου κάτι που είναι και το ζητούμενο όλων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:40 | I. P.

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:31 | Χ.Ρ.

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:46 | Β.Π.

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:38 | ΜΑΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:46 | ΛΙΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:35 | Κωνσταντίνος

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλήματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλή δύναμη κ.Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:49 | Κ. Περπερίδης

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:55 | Κωνσταντίνος Βεζιρτζόγλου

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:40 | Λ. T.

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:03 | PN

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:35 | Καραμολεγκος Μιχαλης

  Είναι λυπηρό στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:10 | Πετρος

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβληματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:03 | Διονυσιος

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλήματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.

  Καλή δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος!!!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:42 | Κ.Σ

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:16 | Κ.Π

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:06 | Α.Κ. αξιωματικός ΑΣΣΥ

  Τι να πει κανείς για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό. Είναι πραγματικά λυπηρό.
  Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:06 | Παναγιώτης

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλήματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.
  Καλή δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος!!!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:45 | Δ.Σ

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:16 | Δ.Π

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:00 | Δημήτρης Φ

  Είναι λυπηρό στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος!

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:50 | ΑΣΣΥ

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:49 | Κωνσταντίνα

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλήματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.
  Καλή δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος!!!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:42 | Δημήτρης Ζ

  Είναι λυπηρό στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος!

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:35 | Χ.Π

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:34 | Θωμάς Μ.

  Είναι λυπηρό στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος!

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:31 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

  Είναι λυπηρό στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος!ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:24 | Ευτύχιος

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλήματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.
  Καλή δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος!!!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:24 | Δημήτρης Φ

  Είναι λυπηρό στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος!

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:22 | ΓΛ

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:04 | Δημήτρης Ζ

  Είναι λυπηρό στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος!

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:58 | Αξιωmατικος ΣΤΥΑ

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλήματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.
  Καλή δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος!!!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:45 | Φώτης Α

  Είναι λυπηρό στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος!

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:34 | Λ.Γ.

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:33 | Αλέκος

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλήματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανάκτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.
  Καλή δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος!!!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:30 | Ν.Π

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:27 | Φώτης Α

  Είναι λυπηρό στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος!

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:12 | Β.Σ

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:11 | Σ Β

  Είναι λυπηρό στελέχη των ενόπλων δυναμεων που ευεργετηθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος…
  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:06 | Εμμανουήλ Κτενιαδακης

  Είναι λυπηρό στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος!

  ΑΣΣΥ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:06 | Ν.Β

  Είναι λυπηρό στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που ευεργετήθηκαν στο παρελθόν από τον κ.Υπουργό, λύνοντάς τους προβλημματα ιεραρχίας, τώρα με αντίγραφα μηνυμάτων να εκφράζουν δήθεν αγανακτηση, ενώ θα έπρεπε να εύχονται να συνεχιστεί η μέριμνα για το στρατιωτικό προσωπικό.Καλη δύναμη κύριε Υπουργέ και συνεχίστε το έργο σας απερίσπαστος!

  ΑΣΣΥ