Άρθρο 5 Όργανα διοίκησης του ΕΛΠΣΞ

 

Ο ΕΛΠΣΞ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ, εξαιρουμένων των μελών που προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία και την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ). Η εκτελεστική του διοίκηση ασκείται από τον Γενικό Διευθυντή του ΜΤΣ.

  • 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:09 | Παναγιώτης Δημητριάδης

    Εμπλέκεται η Διοίκηση των Μετοχικών Ταμείων στρατού και Αεροπορίας και σε εισφορές για τις οποίες δεν αναφέρεται ο τρόπος ελέγχου και διάθεσης αυτών. Τα Μετοχικά Ταμεία υπάγονται στο ΥΠΕΘΑ και επομένως τίθεται το ερώτημα αν θα υπάρχει πολιτική παρέμβαση διαχείρισης αυτών ή όχι . Κατάργηση του άρθρου στο σύνολο.

  • 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:28 | Παναγιώτης Δημητριάδης

    Εμπλέκεται την Διοίκηση των Μετοχικών Ταμείων Στρατού και Αεροπορίας σε εισφορές για τις οποίες δεν αναφέρεται ο τρόπος ελέγχου και διάθεσης αυτών. Τα Μετοχικά Ταμεία υπάγονται στο ΥΠΕΘΑ και επομένως τίθεται το ερώτημα αν θα υπάρχει πολιτική παρέμβαση διαχείρισης αυτών. Κατάργηση του άρθρου στο σύνολο

  • 26 Δεκεμβρίου 2022, 10:46 | Παναγιώτης Δημητριάδης

    Να αποσυρθεί το άρθρο 2 Μέρος Β διότι σύμφωνα με το πδ 432/83 και των συναφών διατάξεων και νόμων τα αναφερόμενα είναι υποχρέωση της πολιτείας και όχι του εν ενεργεία προσωπικού Στρατού και Αεροπορίας . Ο τρόπος είσπραξης εκ του βασικού μισθού για την δημιουργία κεφαλαίου ενός ταμείου με την εμπλοκή των Μετοχικών Ταμείων χωρίς να δίνει καμία αναφορά κίνησης των κεφαλαίων δίνει εντύπωση ότι η ΓΔΟΣΥ και το Γραφείο Νομοθεσίας του ΥΠΕΘΑ λειτουργούν με προχειρότητα . Έπαυσε η εισφορά αλληλεγγύης για να ξαναμπεί από την πίσω πόρτα είτε με το 0,3% εκ του βασικού μισθού για το νέο ταμείο βοηθείας του εν ενεργεία προσωπικού είτε με το 1% υπερ ΝΙΜΤΣ για το εν αποστρατεία Στρατού και Αεροπορίας Η μέριμνα προσωπικού δεν μπορεί να πηγάζει από την τσέπη του προσωπικού