Άρθρο 19 Ημέρες εκτός έδρας προσωπικού κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών, Ναρκαλιευτών, Ειδικών EOD – C/IED– Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 4336/2015

Στο άρθρο 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται παρ. 12 ως εξής:

«12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ορίων των παρ. 1 και 2, μέχρι διακόσιες (200) ημέρες συνολικά για το προσωπικό κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών, Ναρκαλιευτών, Ειδικών EOD – C/IED του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που συμμετέχει σε αποστολές έρευνας, αναγνώρισης, εξουδετέρωσης και καταστροφής τυποποιημένων αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.».

  • 18 Δεκεμβρίου 2022, 23:44 | ΓΒ

    Αν όχι τώρα που η δικαιοσύνη αναγνώρισε, με την Υπ»αριθμ 2510/2021/18 Δεκ 20 οριστική απόφαση του ΣΤΕ,την διάκριση και την απαξίωση εις βάρος των πυροτεχνουργών της Πολεμικής Αεροπορίας, τότε πότε θα επαναπροσδιορίσετε την αποζημίωση σε αξιοπρεπή επίπεδα για αυτη την ευαίσθητη αλλά και απολύτως αναγκαία κατηγορία πυροτεχνουργών;; Το θέμα είναι πρωτίστως ηθικό και δευτερευόντως οικονομικό!!

  • 16 Δεκεμβρίου 2022, 22:55 | Γιώργος

    Όντως στο άρθρο να συμπεριληφθούν και οι πυροτεχνουργοί του ΣΥΠ που καθημερινά εργάζονται περικυκλωμένοι από εκρηκτικά και πυρομαχικά πάσης φύσεως και ακόμη και τώρα δεν τους το αναγνωρίζεται.

  • 15 Δεκεμβρίου 2022, 22:59 | Δημήτριος

    Στο άρθρο να συμπεριληφθεί και η ειδικότητα του πυροτεχνουργού Υλικού Πολέμου του Στρατού Ξηράς, οι οποίοι προβαίνουν στην επιθεώρηση, ανασκευή και καταστροφή πυρομαχικών.