Άρθρο 35 Κατάργηση μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους

Από την 1η.1.2022 καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:17 | Δημήτριος Μαρούτσος

  Είναι αδιαπραγμάτευτη η συμμόρφωση του κράτους με τις αποφάσεις του ΣτΕ (Αποφάσεις 2287-2288/2015) όπου κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι μειώσεις που είχαν επιβληθεί στα μερίσματα και ΕΚΟΕΜ(Σ-Ν-Α) των Μετοχικών Ταμείων των ΕΔ, με διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Τα ποσά των κρατήσεων πρέπει να επιστραφούν κατ’ ελάχιστον από το 2016, μετά την απόφαση του ΣτΕ , εφόσον δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί ώστε να φορολογηθούν στην πηγή και να λάβει τέλος η συνεχής ταλαιπωρία και ο εμπαιγμός των απόστρατων Αξιωματικών.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:09 | Γεώργιος Σεϊρλής

  Η εφαρμογή της κατάργησης θα πρέπει να είναι από 1/1/2013 και η καταβολή των αναδρομικών θα πρέπει να γίνει από 1/1/2013, διότι οι αποφάσεις 2287-2288/2015 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) των εν λόγω μειώσεων κρίθηκαν οριστικά και τελεσίδικα αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου η αναδρομικότητα χορήγησης θα πρέπει να ξεκινήσει από 1/1/2013 όταν και επιβλήθηκαν, το δε σύνολο του αναγκαίου ποσού να καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό, καθόσον η δημιουργηθείσα ατασθαλία δεν οφείλεται στα Μετοχικά Ταμεία των Κλάδων, (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ) αλλά σε αβελτηρία του Κράτους και ότι το Κράτος Δικαίου υπάρχει και λειτουργεί αναγνωρίζοντας τα λάθη του και έχοντας συνέπεια και συνέχεια.
  Σε κάθε άλλη περίπτωση και προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού του έτους 2023, η καταβολή του συνόλου των αναδρομικών να γίνει από το Κράτος προς τα Μετοχικά Ταμεία εν είδει Κρατικής επιχορήγησης και σε τρεις (3) δόσεις, τα τρία (3) επόμενα έτη, ήτοι 2023, 2024 και 2025 άπαξ, και στο τέλος κάθε έτους, τα δε ταμεία να προβούν σε ανάλογες καταβολές με αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη.
  Μετά τα παραπάνω προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση – συμπλήρωση του Άρθρου 35 :
  1. « Από 1/1/2013 καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με την υποπαρ. 8.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222)……………………. στους μερισματούχους τους από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.»
  2. «Η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από της ενάρξεως εφαρμογής των παραπάνω μειώσεων ήτοι από 1/1/2013 και το μεν κόστος θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους με ΚΥΑ των συναρμοδίων Υπουργών Άμυνας και Οικονομικών, τα δε αναδρομικά που θα καταβληθούν στους δικαιούχους θα φορολογηθούν αυτοτελώς και στην πηγή τους με ανώτατο ποσοστό φορολόγησης το 20% αναλόγως των δημοσιονομικών δυνατοτήτων»

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:29 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΑΣ

  Τροποποίηση του άρθρου για αναδρομικότητα σύμφωνα με αποφάσεις ΣτΕ

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:17 | Μάρκος Κωνσταντίνου

  Άλλη μια εικόνα αυθαιρεσίας (όπως και με τα άρθρα 15, 16) Μόνο που εδώ, ακόμα χειρότερη.
  Και να γιατί … Γιατί αν και οι μειώσεις που είχαν επιβληθεί στα μερίσματα και στο ΕΚΟΕΜ(Σ-Ν-Α) των μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), κρίθηκαν αντισυνταγματικές από την ολομέλεια του ΣτΕ το 2015, (Αποφάσεις 2287-2288/2015), η συμμόρφωση της πολιτείας έρχεται με καθυστέρηση 6 ετών από 1-1-2022. Ενώ ο ΥΕΘΑ σε επερωτήσεις βουλευτών είχε δηλώσει εγγράφως ότι οι κρατήσεις αυτές θα επιστραφούν από 1η Ιανουαρίου 2021, εντούτοις βλέπουμε έκπληκτοι στο νομοσχέδιο, ότι οι επιστροφές είναι από 1η Ιανουαρίου 2022! Το να μη παίρνουμε στα σοβαρά τις δηλώσεις ενός ΥΕΘΑ είναι ένα πράγμα (σοβαρότατο) το να μην αποδίδεται δικαιοσύνη και ερμηνεύοντας (κατά το δοκούν του όποιου καλοθελητή εισηγητή) τις αποφάσεις του ΣτΕ είναι άλλο πράγμα! Σε κάθε περίπτωση αυτές είναι αρνητικές μνήμες με παραμένουσα ζωή στους παθόντες πέραν τετραετίας και θέλει κάποια προσοχή!

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:56 | Χρήστος Κουτσούκος

  Λαμβάνοντας μέρος στην εδώ διαβούλευση ουδόλως νομιμοποιώ την μέθοδο. Εξηγούμαι γιατί.
  Ζήτημα κορυφαίο.
  Μπορεί μια δημόσια διαβούλευση που δεν έχει καν τα όποια υποτιθέμενα εχέγγυα ενός δημοψηφίσματος να ακυρώσει όσα σαφέστατα όρισε η από 10.6.2015 δημοσιευθείσα απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ;
  Κύριοι, με την μέθοδο αυτή επιχειρείτε για να μην πράξετε τα δέοντα και ορισθέντα από την απόφαση του ΣτΕ, και το κάνετε, να μπει αυτή η απόφαση στο παζάρι, παροτρύνοντας μας να διαπραγματευτούμε μία παρανομία αλλά και εξαπάτηση (Βλ. σχετική μήνυση εδώ «ΜΗΝΥΣΗ ΑΞΚΟΥ Ε.Α. ΚΑΤΑ ΥΕΘΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΥΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ν.4093/12»)
  Ουσιαστικά καλείτε τώρα εμάς να ανατρέψουμε μία απόφαση του ΣτΕ ή να την κουτσουρέψουμε απαξιώνοντας την αλλά και να μην σεβαστούμε, εμείς, τόσους και τόσους συναδέλφους που πέθαναν χωρίς να λάβουν τα δικαιούμενα χρήματα, φέροντας στην πλάτη τους την ΑΔΙΚΙΑ (και όλες τις συναφείς συνέπειες της αδικίας) έως το τέλος της ζωής των.
  Σε αυτή την διάσταση της παρανομίας ούτε δικαιούμαι να πώ κάτι περισσότερο, αλλά ούτε να υποβαθμίσω καθ’ οιονδήποτε τρόπο το κομβικής σημασίας αυτό δικαιϊκό ζήτημα.
  Κατόπιν αυτών σας καλώ να παραμερίσετε τα παζάρια και να υλοποιήσετε την απόφαση του ΣτΕ ως έχει και ως υποχρεούστε, καθοδηγούμενοι από αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Κατακτημένο (με αίμα-αγώνες-θυσίες) Νομικό Πολιτισμός που πρέπει να σας καθοδηγεί μέσα από τις παρακαταθήκες του και όχι να τον κλωτσάτε σαν εμπόδιο στους σχεδιασμούς σας.
  Τέλος, τους συναδέλφους έχω να παρακαλέσω να σκεφτούν την σοβαρότητα όλων των προαναφερομένων, να μην διευκολύνουν είτε δια της σιωπής μας είτε δια της χαλαρής αντίδρασης, έως το ζήτημα να αποκατασταθεί πλήρως.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:30 | ΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

  Εφόσον οι μειώσεις που είχαν επιβληθεί στα μερίσματα και ΕΚΟΕΜ(Σ-Ν-Α) των Μετοχικών Ταμείων των ΕΔ, με διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), κρίθηκαν αντισυνταγματικές από την ολομέλεια του ΣτΕ το 2015, (Αποφάσεις 2287-2288/2015), η συμμόρφωση σε ένα ευνομούμενο κράτος θα έπρεπε να ήταν άμεση και δεδομένη. Ο κ. ΥΕΘΑ είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι οι κρατήσεις θα επιστραφούν στους δικαιούχους από 1ης.01.2021, εντούτοις βλέπουμε έκπληκτοι στο παρόν νομοσχέδιο, ότι οι επιστροφές είναι από 1η. 01. 2022. Αν και τα ποσά των κρατήσεων θα έπρεπε να επιστραφούν από την εφαρμογή του αντισυνταγματικού νόμου το 2012, ή τουλάχιστον απο το 2016 μετά την απόφαση του ΣτΕ και σε κάθε περίπτωση από την ημερομηνία που είχε υποσχεθεί ο ΥΕΘΑ, δηλαδή από 1η. 01.2021, αυτό δεν συμβαίνει. Καλούμε τον κ. ΥΕΘΑ να σεβαστεί τις αποφασεις του ΣτΕ και τις δικές του υποσχέσεις, καθώς επίσης και να φροντίσει ώστε τα ποσά να φορολογηθούν στην πηγή και να λάβει τέλος ο συνεχής εμπαιγμός των συνταξιούχων στρατιωτικών

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:34 | Εμμανουήλ Καμπάς

  Συμμόρφωση της πολιτείας με τις αποφάσεις του ΣτΕ και επιστροφή όλων των κρατήσεων αναδρομικά από τον χρόνο που η συγκεκριμένη διάταξη κρίθηκε αντισυνταγματική.