Άρθρο 69 Πολιτικό προσωπικό

1. Το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Εθνοφυλακή ακολουθεί το πρόγραμμα ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης των ΤΕΘ, συμμετέχει στην εκπαίδευση της παρ. 9 του άρθρου 64 του παρόντος και δικαιούται την αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
2. Αν υπάλληλος που υπηρετεί στην Εθνοφυλακή αποβιώσει κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, εφαρμόζεται το άρθρο 19 του ν. 1911/1990 (Α’ 166) περί διορισμού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

  • 16 Δεκεμβρίου 2022, 21:17 | Νικόλαος

    Για την Εθνοφυλακή, δεν αναφέρεται πουθενά, αν θα δημιουργηθουν μονάδες σε Αττική και Θεσ/νικη, όπως είχε ανακοινώσει ο υπουργός στο παρελθόν. Ετσι δεν γίνεται άνοιγμα του θεσμού προς όλους και δεν επιτυγχάνεται η κοινωνικοποιησή του. Υπάρχουν άτομα στις πόλεις, που δεν ξέρουν τι είναι η εθνοφυλακή, πόσο μάλλον ποια η χρησιμότητα της! Επίσης θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα και σε προσωπικό των άλλων κλάδων, να συμμετέχουν ελεύθερα και όχι μόνο όταν περισσεύουν θέσεις από το προσωπικό του Στρατού Ξηράς.