Άρθρο 56 Απαλλαγή από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης – Τροποποίηση περ. δ’ παρ. 1 άρθρου 13 ν. 3421/2005

Στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) προστίθεται δεύτερο εδάφιο αναφορικά με τη μεταβίβαση δικαιώματος απαλλαγής και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, οι παρακάτω κατηγορίες στρατευσίμων και οπλιτών:
α. Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας.
β. Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση και το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκαν δεν έχει αμνηστευθεί, ούτε έχει επακολουθήσει χάρη ή παραγραφή της ποινής με άρση των συνεπειών της καταδίκης.
γ. Ο πατέρας τριών ή περισσότερων ζώντων τέκνων, εφόσον επιθυμεί.
δ. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει ένα τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή, εφόσον επιθυμεί. Αν ο περιγραφόμενος ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα της απαλλαγής μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό, εφόσον επιθυμεί.
ε. Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, εφόσον επιθυμεί.
στ. Ο πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, ο οποίος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία, εφόσον επιθυμεί.
ζ. Οι μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί, που μονάζουν σε Μονή του Αγίου Όρους ή στη Μονή του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, εφόσον το επιθυμούν.
η. Όσοι πολιτογραφήθηκαν Έλληνες με τιμητική πολιτογράφηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), εφόσον επιθυμούν.».

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 09:05 | Γιάννης Λαθουράκης

  Πιστεύω ότι η παράγραφος (ζ) πρέπει να απαλειφθεί.

  Ο συντάκτης του ΣΝ βέβαια μπορεί να έχει κάποια άλλα δεδομένα τα οποία εμείς δεν έχουμε πρόσβαση όμως θεωρώ ότι τόσο οι Μονές του Αγίου Όρους όσο και η Μονή του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψανδρίας για να δοθεί αυτό το κίνητρο. Μετά μπορεί να υπάρξει ένας φαύλος κύκλος εξαιρέσεων. Γιατί όχι και στην Ιερά Μονή Όρους Σινά, η Ιερά Αγιοταφιτική Αδελφότητα κλπ. Δημιουργεί φαύλο κύκλο και έχοντας την εμπειρία ως Αξκός Φρουραρχείου που γνωρίζω την διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί.

 • 26 Δεκεμβρίου 2022, 22:01 | Αργυρης

  Πολύ εύκολα με χρηματισμό ψυχιάτρων ακόμη και στρατιωτικών απαλλάσονται κάποιοι εκμτης στρατεύσεως , πλέον είναι ευρέως γνωστό και οι ανέντιμοι το παίζουν με ψυχολογικά προβλήματα ενώ κάνουν μια απόλυτη φυσιολογική ζωή. Σταματήστε αυτή την αδικία εις βάρος των παιδιών που υπηρετούν τη θητεία τους , αν δε το κάνετε σε λίγο το φαινόμενο θα γιγαντωθεί

 • 25 Δεκεμβρίου 2022, 17:27 | Κώστας Δημητρίου

  για ποιο λόγο πρέπει να απαλλάσσονται από την εκτέλεση της στρατιωτικής τους θητεία οι μοναχοί ή οι ιερείς;-> πρέπει να δείτε εκ νέου την απαλλαγή αυτή-> είναι παντελώς απαράδεκτη!

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 08:20 | Basiliy

  Bravo