Άρθρο 31 Καταβολή έκτακτου μερίσματος στους μερισματούχους Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 1 α.ν. 559 της 24/27 Μαρτίου 1937

 

Στο άρθρο 1 του α.ν. 559 της 24/27 Μαρτίου 1937 (Α΄ 107) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να κατανέμει στους μερισματούχους της αμέσως προγενέστερης από την καταβολή περιόδου, έκτακτο μέρισμα από τα έσοδα της τρέχουσας χρήσης, εάν με βάση τα αποτελέσματα εννεάμηνου προκύπτει απόδοση εσόδων πλέον των προϋπολογισθέντων, για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Ταμείου. Το εν λόγω μέρισμα καταβάλλεται χωρίς καμία κράτηση και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο του καταβαλλόμενου ανά περίοδο.».

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:51 | Γεράσιμος

  Ας κοιτάξουμε για μία φορά όχι εάν στην τσέπη μας μπουν 100-150 Ευρώ αλλά εάν θέλουμε να στηρίξουμε αυτόν τον τόπο με υποβοήθηση του ξεκινήματος των νέων παιδιών. Λέμε ΝΑΙ στην στήριξη του ΒΟΕΑ, λέμε ΝΑΙ στην στήριξη των ονείρων της νέας γενιάς.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:26 | Πόπη

  Αξιότιμοι κύριοι, στηρίξτε τα νέα παιδιά, στηρίξτε τον λογαριασμό του ΒΟΕΑ. Τα πλεονάσματα να ενισχύουν τον λογαριασμό του ΒΟΕΑ και ΟΧΙ τα έκτακτα μερίσματα. Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά αποστράτων που περιμένουν την καταβολή του ΒΟΕΑ για να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες και δυστυχώς πληροφορούνται για σφοδρές μειώσεις έως και 50%. Οι προσπάθειες θα πρέπει να εστιάσουν στην ενίσχυση του ΒΟΕΑ, στην ενίσχυση των νέων ανθρώπων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:01 | Κεχαγιάς Α

  Η πρωτοφανής κατακρεούργηση του ΒΟΕΑ μειώνει τα έξοδα του ΜΤΣ αυξάνοντας το πλεόνασμα για διανομή και για καταβολή εκτάκτων μερισμάτων. Παντελώς εσφαλμένη λογική. Απαιτείται άμεσα με εντολή του κ. Υπουργού η επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού του ΒΟΕΑ. ΟΧΙ στην καταβολή εκτάκτων μερισμάτων σε βάρος του ΒΟΕΑ. ΟΧΙ στην τεχνική μετατόπιση των δαπανών.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:01 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Τα ποσά που πλεονάζουν να ενισχύουν τον λογαριασμό του ΒΟΕΑ. ΟΧΙ στα έκτακτα μερίσματα ΝΑΙ στην στήριξη των παιδιών ΝΑΙ στο μέλλον.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:53 | Γεώργιος Σεϊρλής

  Επειδή το ΜΤΣ έχει προϋπολογίσει το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή 13ου μερίσματος εντός του 2022 και επειδή το παρόν πολυνομοσχέδιο θα ψηφιστεί το 2023 θα ήταν άδικο για τους μερισματούχους του Ταμείου να χάσουν αυτή την οικονομική βοήθεια για άλλη μια χρονιά από υπαιτιότητα άλλων. Γι’ αυτό χρειάζεται η νομοθετική ρύθμιση, ώστε το ΔΣ του ΜΤΣ να δύναται να εγκρίνει την εν λόγω καταβολή.
  Προτείνει λοπόν για την εύρυθμη και σύννομη οικονομική λειτουργία του ΜΤΣ η παρ. 3 να συμπληρωθεί όπως κατωτέρω :
  «Ειδικότερα και για το έτος 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού δύναται κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να καταβάλλει αναδρομικά έκτακτο μέρισμα εντός του 2023»

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 16:44 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

  Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του 13ου μερίσματος, υπάρχει διαθέσιμο στο ΜΤΣ. Η καθυστερημένη κατάθεση του νομοσχεδίου, να μην αποτελέσει αιτία να μη δοθεί και πάλι το 13ο μέρισμα. Προτείνεται να προβλεφθεί νομοθετική ρύθμιση που να παρέχει τη δυνατότητα στο ΜΤΣ να αποδώσει το 13ο μέρισμα. Ενδεικτικά προτείνεται:
  «Ειδικότερα για το έτος 2022, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, το Μετοχικό Ταμείου Στρατού να καταβάλει αναδρομικά το έκτακτο μέρισμα εντός του 2023»

  Ταξίαρχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος
  Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 13:33 | Τσιόπλος Χ

  Είναι απαράδεκτο να μειώνεται δραματικά το ΒΟΕΑ μέσω της νέας ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε προ ολίγων ημερών και να θεσμοθετείται η καταβολή εκτάκτου μερίσματος. Τυχόν πόροι που πλεονάζουν έπρεπε να διοχετεύονται σε ενίσχυση του ΒΟΕΑ και όχι στην καταβολή έκτακτων μερισμάτων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 08:49 | Ιωάννης Δεβούρος

  Αρθρο 31
  Καταβολή εκτάκτου μερίσματος στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
  Το “πολυνομοσχέδιο” καθυστέρησε υπερβολικά να κατατεθεί,παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις του κ.Υπουργού Άμυνας. Το ΜΤΣ έχει προϋπολογίσει
  το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή 13ου μερίσματος και θα ήταν άδικο και ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΌ για τους μερισματούχους του Ταμείου να χάσουν αυτή την οικονομική βοήθεια για άλλη μια χρονιά,από υπαιτιότητα άλλων.Με δεδομένο ότι τα άλλα δύο ταμεία (ΜΤΝ – ΜΤΑ) έχουν καταβάλλει ένα επι πλέον μέρισμα τα δύο προηγούμενα χρόνια και έχουν ανακοινώσει ότι θα καταβληθεί και το τρέχον έτος 2022,θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η νομοθετική ρύθμιση, ώστε το ΔΣ του ΜΤΣ να έχει την δυνατότητα να εγκρίνει την εν λόγω καταβολή.
  Για την εύρυθμη και σύννομη οικονομική λειτουργία του ΜΤΣ, προτείνω η παρ. 3
  να συμπληρωθεί όπως παρακάτω :
  «Ειδικότερα και για το έτος 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού δύναται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του και εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής Αμυνας να καταβάλλει αναδρομικά έκτακτο μέρισμα εντός του 2023»

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 03:52 | Σοφία

  Άρθρο 31
  Καταβολή εκτάκτου μερίσματος στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

  Το “πολυνομοσχέδιο” καθυστέρησε υπερβολικά να κατατεθεί, το ΜΤΣ έχει προϋπολογίσει το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή 13ου μερίσματος και θα ήταν άδικο για τους μερισματούχους του Ταμείου να χάσουν αυτή την οικονομική βοήθεια για άλλη μια χρονιά από υπαιτιότητα άλλων. Γι’ αυτό χρειάζεται η νομοθετική ρύθμιση, ώστε το ΔΣ του ΜΤΣ να δύναται να εγκρίνει την εν λόγω καταβολή.
  Η Ε.Α.Α.Σ. προτείνει για την εύρυθμη και σύννομη οικονομική λειτουργία του ΜΤΣ η παρ. 3 να συμπληρωθεί όπως κατωτέρω :
  «Ειδικότερα και για το έτος 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού δύναται κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να καταβάλλει αναδρομικά έκτακτο μέρισμα εντός του 2023»

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 23:11 | Σταύρος Κουτρής

  Άρθρο 31

  Καταβολή εκτάκτου μερίσματος στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

  Το “πολυνομοσχέδιο” καθυστέρησε υπερβολικά να κατατεθεί, το ΜΤΣ έχει προϋπολογίσει το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή 13ου μερίσματος και θα ήταν άδικο για τους μερισματούχους του Ταμείου να χάσουν αυτή την οικονομική βοήθεια για άλλη μια χρονιά από υπαιτιότητα άλλων. Γι’ αυτό χρειάζεται η νομοθετική ρύθμιση, ώστε το ΔΣ του ΜΤΣ να δύναται να εγκρίνει την εν λόγω καταβολή.

  Προτείνουμε για την εύρυθμη και σύννομη οικονομική λειτουργία του ΜΤΣ η παρ. 3 να συμπληρωθεί όπως κατωτέρω :

  «Ειδικότερα και για το έτος 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού δύναται κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να καταβάλλει αναδρομικά έκτακτο μέρισμα εντός του 2023»

 • Καταβολή εκτάκτου μερίσματος στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

  Το “πολυνομοσχέδιο” καθυστέρησε υπερβολικά να κατατεθεί, το ΜΤΣ έχει προϋπολογίσει το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή 13ου μερίσματος και θα ήταν άδικο για τους μερισματούχους του Ταμείου να χάσουν αυτή την οικονομική βοήθεια για άλλη μια χρονιά από υπαιτιότητα άλλων. Γι’ αυτό χρειάζεται η νομοθετική ρύθμιση, ώστε το ΔΣ του ΜΤΣ να δύναται να εγκρίνει την εν λόγω καταβολή.
  Η Ε.Α.Α.Σ. προτείνει για την εύρυθμη και σύννομη οικονομική λειτουργία του ΜΤΣ η παρ. 3 να συμπληρωθεί όπως κατωτέρω :

  «Ειδικότερα και για το έτος 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού δύναται κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να καταβάλλει αναδρομικά έκτακτο μέρισμα εντός του 2023»

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 21:05 | ΝΟΚΟΣΣ

  ΜΗ ΧΑΙΡΕΣΤΕ. ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΡΕΣ ΘΑ ΤΑ ΔΩΣΟΥΝ (ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ‘Η ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ)

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 10:26 | Θανάσης

  Αναρωτιέται κάνεις, ενώ η νομοθετηση αποτελεί απόρροια της κοινωνικής θέλησης και της βούλησης του Λαού, ποιος είναι αυτός που συνηγορεί στην εν λόγω ρύθμιση, εκτός από τους επωφελημενους και ποιος το εισηγήθηκε αυτό.
  Σε κάθε περίπτωση, επρόκειτο για συνταξιούχους που τώρα δεν φέρουν βαθμούς και ευθύνες και οι παροχές είναι μεταβιβαστικες, ήτοι χάριν πρόνοιας. Έτσι, δεν υπάρχει καμία βάση, καμία έλλογη σκέψη που να δικαιολογεί την περαιτέρω ειδική μεταχείριση ορισμένων συνταξιούχων που ήδη είναι προνομιούχοι.
  Ο νομοθέτης να μη κάνει χάρες εις το όνομα του Ελληνικού Λαού, επειδή έχουν κάποιοι τη δυνατότητα πρόσβασης, εισηγήσεων δίχως ορθολογικογητα και με μοναδικό έρεισμα το καλό του εαυτού τους. Η αδικία απλά διογκώνεται.

 • 24 Δεκεμβρίου 2022, 19:44 | Γεράσιμος

  Επανέρχομαι κύριοι για να επισημάνω ότι, πράγματι τα περισσότερα σχόλια των συναδέλφων και οι απόψεις – προτάσεις τους αντιμετωπίζουν το θεμά πολύ καλύτερα απο τον τρόπο επεξεργασίας του απο τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου.

  Πόσο δύσκολο είναι να επιλέξετε κοινές διατάξεις για το συγκεκριμένο θέμα και για τα τρια μετοχικά ταμεία, εάν το κάνατε κανείς δεν θα έλεγε τίποτα στην τελική…. Προωθείτε λοιπόν μια ρύθμιση τελείως αόριστη, με αβέβαια αποτελέσματα και επικίνδυνη, καθώς όπως ανέφερα σε προηγούμενο σχόλιο είναι δυνατό -τεχνικά- να μεταφέρεις υποχρεώσεις τρέχοντος έτους σε επόμενα και να φαίνεται ότι βγάζεις πλεονάσματα, όταν θέτεις ως προϋπόθεση χορήγησης τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού 9μήνου!! Αλήθεια, το 9μηνο προβλέπεται σε καμία δημοσιολογιστική διάταξη, διότι εγώ για ισολογισμό ξέρω…..Τα υπόλοιπα ταμεία έχουν ρυθμίσει το συγκεκριμένο θέμα απο το 1932 (!!!!) πιο αποτελεσματικά, με περισσότερη ασφάλεια ως προς τη βιωσιμότητά τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διαδικασίες. Ανατρέξτε στους σχετικούς ιδρυτικούς νόμους των ΜΤΝ και ΜΤΑ να τις βρείτε.

  Κλασικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι το ΜΤΣ προωθεί απόφαση για την χορήγηση εκτάκτου μερίσματος (!!!) όταν δεν έχει καταβάλει το ΒΟΕΑ μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022!! Εάν είναι δυνατόν!! Για αυτό λέμε ότι πρώτα πληρώνονται οι υποχρεώσεις και εφόσον έχεις τη δυνατότητα τότε δίνεις έκτακτο μέρισμα! Έτσι απλά…..

 • 23 Δεκεμβρίου 2022, 13:54 | Καραγιάννη Δημ

  Να καταβληθούν τα οφειλόμενα ΒΟΕΑ των παιδιών και να μην γίνονται σχέδια στην πλάτη τους. Αν αληθεύουν όσα γράφονται περί μετατόπισης πληρωμών ΒΟΕΑ 2022 για το 2023 χάριν του 13ου μερίσματος τότε θα έπρεπε να ντρέπονται αυτοί που το σκέφτηκαν.

 • 23 Δεκεμβρίου 2022, 10:37 | ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ Γ

  Είναι διοικητικά αλλά και πολιτικά (και ξέρω πολύ καλά τι λέω) ανεπίτρεπτο να μετατοπίζονται τεχνικά οι δαπάνες και οι υποχρεώσεις για επόμενες χρήσεις. Τα παιδιά μας και κατ’επέκταση τα παιδιά όλων δεν ευθύνονται σε τίποτα για να γίνονται μικροπολιτικά προεκλογικά παιχνίδια σε βάρος τους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προτεραιοποιείται τυχόν καταβολή έκτακτου (ή 13ου μερίσματος) έναντι του ΒΟΕΑ. Ευχαριστώ, καλές γιορτές με πιο ανθρώπινα σχέδια νόμων.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 18:56 | Καλπακιδης

  Να θωρακίσετε νομοθετικά την καταβολή του ΒΟΕΑ.Ειναι ντροπή και διοικητικά ανεπίτρεπτο να μην πληρώνονται τα ΒΟΕΑ χάριν της μικρό πολιτικής τακτικής υπόσχεσης καταβολής 13ου μερίσματος.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 14:31 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΓΟΛΟΣ

  Το θέμα της καταβολής του ΒΟΕΑ θα έπρεπε να έχει νομοθετικά θωρακιστεί και να προβλέπεται ποιες αιτήσεις ποιων μηνών θα καταβάλλονται μέσα στο έτος, ώστε να μην γίνονται σχέδια σε βάρος των εισφορών μας και των δικαιούμενων των παιδιών μας. Ευχαριστώ Καλές Γιορτές λογικότερες και ορθότερες νομοθετήσεις.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 14:02 | ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ

  Είμαι μερισματούχος του ΜΤΣ από την ΕΛ.ΑΣ προερχόμενος. Θα συμφωνήσω και εγώ με τα καταγεγραμμένα σχόλια. Δεν δίνει καμία διάταξη της νομοθεσίας το δικαίωμα τεχνικής μετατόπισης δαπανών υπό την προοπτική (ούτε καν τη βεβαιότητα) πληρωμής έκτακτου μερίσματος. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα πω ότι είναι τουλάχιστον ντροπή να στερούμε από τα παιδιά τα δικαιούμενα.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 13:56 | Ευαγγελινός Βασ.

  Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να αποστερεί από τα παιδιά μας το ΒΟΕΑ για το οποίο επί 25ετίας καταβάλλαμε εισφορές. Να βγει το ΜΤΣ και να τοποθετηθεί επισήμως για ποιο λόγο άφησε απλήρωτες αιτήσεις ΒΟΕΑ Οκτ – Νοε 22, ενώ τα υπόλοιπα των πιστώσεων του επαρκούσαν. ΝΤΡΟΠΗ δεν έχω να πω τίποτα άλλο.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 13:01 | Αβράμογλου

  Απορώ ειλικρινά. Μία σωστή απόφαση, έστω μία, για αυτό το ΜΤΣ δεν μπορεί να υπάρξει? Τόσο δύσκολο είναι? Προς διασφάλιση των εισφορών μας και των δικαιωμάτων των παιδιών μας και αποφυγής μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων σε βάρος τους (των παιδιών) προτείνεται, μετά τη φράση για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Ταμείου, να τεθεί κόμμα και να συμπληρωθεί ως ακολούθως, «συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των ΒΟΕΑ μέχρι και των αιτήσεων μηνός Νοε εκάστου έτους».

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 13:24 | ΓΟΥΛΑΣ Ν.

  Η διάταξη απαιτεί βελτίωσης. Με την 30η Σεπ δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τα οικονομικά του Ταμείου. Θεωρώ δε απαράδεκτο, να μένουν απλήρωτα ΒΟΕΑ για χάρη του έκτακτου μερίσματος. Τα παιδιά είναι το μέλλον.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 13:36 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΓΚΑΣ

  Στις 22 Οκτ 22 παρελήφθησαν από το ΜΤΣ τα δικαιολογητικά της κόρης μου για την πληρωμή του ΒΟΕΑ. Θεωρούσα δεδομένο ότι θα πληρωθεί το αργότερο εντός Δεκ. Μετά λύπης μου και οργής ταυτόχρονα, διαβάζω ότι δεν θα πληρωθούν τα ΒΟΕΑ για χάρη του 13ου μερίσματος, όπως το ονομάτησε, ο ίδιος ο κ. Υπουργός. Θα μου επιτρέψετε να πω, ότι το σκεπτικό σας είναι λάθος. Δεν φταίνε σε τίποτα τα παιδιά. Όπως και σε άλλο σχόλιο καταγράφεται, πρώτα να πληρώνονται τα οφειλόμενα και μετά όλα τα άλλα.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 09:19 | Ζώης Ν.

  Είμαι απόστρατος της ΕΛ.ΑΣ, αν έχουν βάση αυτά που γράφονται για απλήρωτα ΒΟΕΑ προκειμένου να δοθεί το έκτακτο μέρισμα 100-150 Ευρώ τότε μετά παρρησίας παρακαλώ τον κ. Υπουργό να μην το εγκρίνει. Εμένα, και πιστεύω κάθε λογικά σκεπτόμενο μερισματούχο, τα 100-150 Ευρώ ούτε θα με σώσουν ούτε (κυρίως) θα εξαγοράσουν την ψήφο μου. Ένα ΒΟΕΑ, όμως, 8.000 – 10.000 χιλιάδων και ένα παιδί εξυπηρετεί και την οικογένειά του ανακουφίζει. Ας σκεφτούμε για μία φορά σε αυτόν τον τόπο λογικά και όχι μικροπολιτικά. Ευχαριστώ, Καλές Γιορτές

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 07:55 | ΚΩΣΤΑΣ

  Η διάταξη αναφέρει, ότι δύναται η καταβολή έκτακτου μερίσματος με τα αποτελέσματα ενιαμήνου και εφόσον τα έσοδα αρκούν για την κάλυψη όλων των εξόδων. Δεν λέει πουθενά, ότι καταβάλλεται έκτακτο μέρισμα με μετατόπιση εξόδων στην επόμενη χρήση. Δεν λέει πουθενά να μην καταβληθούν τα ΒΟΕΑ για να δοθεί έκτακτο μέρισμα. Να μην παρασύρεται το ΜΤΣ και κυρίως να μην το παρασύρουν σε επιλογές που δε δύναται να υποστηρίξει. Η τακτική, αφήνω απλήρωτες υποχρεώσεις για να καλύψω προεκλογικά έκτακτα μερίσματα, αντίκειται σε κάθε δημοσιονομική αρχή και αφήνει έκθετη, πέρα από τη Διοίκηση του Ταμείου (σκοπίμως απλήρωτες υποχρεώσεις) και τον ίδιο τον κ. Υπουργό του οποίου απαιτείται η σχετική έγκριση.

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 15:35 | Θεοχαράκης Ν

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Σύμφωνα με όσα έχουν έρθει στο φως από έγκαιρες πηγές για τη μη πληρωμή ΒΟΕΑ με σκοπό την καταβολή έκτακτου μερίσματος, θεωρώ ότι επιτελείτε μέγα σφάλμα.

  Είμαι απόστρατος του ΣΞ, δεν βάζω όμως τον εαυτό μου πάνω από εκείνα τα παιδιά που περιμένουν το κουτσουρεμένο ΒΟΕΑ. Πρώτα να πληρώνονται οι αιτήσεις ΒΟΕΑ και μετά, εφόσον τα οικονομικά το επιτρέπουν, να εξετάζεται η καταβολή έκτακτου μερίσματος σε αντίθετη περίπτωση προσωπικά δεν το θέλω.

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 13:39 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Το ΜΤΣ πρέπει επειγόντως να κοιτάξει πως θα ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται με την παύση και επιστροφή των κρατήσεων και την εξόφληση των προκαταβολών του ΒΟΕΑ και να μην διολισθαίνει σε γλιστερά προεκλογικά μονοπάτια έκτακτων μερισμάτων, στερώντας από τα παιδιά μας την εξόφληση του ΒΟΕΑ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 13:08 | Γεράσιμος

  Συμπληρωματικά και σύμφωνα με λοιπά σχόλια, πράγματι ως υποχρεώσεις ή οφειλές του ΜΤΣ νοούνται και τα ΒΟΕΑ που καταβάλει στους ασφαλισμένους του σύμφωνα με τους όρους και τις ισχύουσες προϋποθέσεις. Με βάση το άρθρο που προτείνετε προς θεσμοθέτηση το ΜΤΣ θα μπορεί να δώσει έκτακτο μέρισμα με στοιχεία προϋπολογισμού – προσοχή (!!) ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Επομένως, χωρίς να οριστικοποιηθούν οι τελικές εισπράξεις και πληρωμές, το ταμείο θα μπορεί -τεχνικά- να μεταφέρει τις υποχρεώσεις του τα επόμενα έτη, αφήνοντας απλήρωτους δικαιούχους και ασφαλισμένους ώστε να καταβάλλει έκτακτο μέρισμα.

  Απλή πρόταση : Να εναρμονισθεί το ΜΤΣ με ΜΤΝ και ΜΤΑ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 10:06 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Τα έκτακτα μερίσματα αποτελούν, κατά την άποψή μου, ψηφοθηρική πολιτική. Τα σοβαρά Ταμεία έχουν προγραμματισμό και ορίζοντα, ενδιαφέρονται για την αποληρωμή των οφειλών τους, για την ικανοποίηση των υποχρεώσεών τους. Μετά από πολλά χρόνια το ΜΤΣ φέτος θα ικανοποιήσει εντός του έτους αιτήσεις ΒΟΕΑ 11 μηνών (Αιτήσεις Νοε 21 έως Σεπ 22) και όχι 12 μηνών. Ο λόγος? Δυστυχώς πασιφανής. Κρατάμε απλήρωτα ΒΟΕΑ υπό το ενδεχόμενο να δοθεί έκτακτο μέρισμα. Αυτό δεν συνιστά χρηστή διοίκηση, συνιστά μικροπολιτική σκοπιμότητα η οποία δεν έχει θέση στα Ταμεία.

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 23:04 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Αρχές Οκτωβρίου 2022, κατέθεσα στο ΜΤΣ τα δικαιολογητικά για λήψη του ΒΟΕΑ λόγω 25ετίας της κόρης μου. Πριν λίγες μέρες πήρα τηλέφωνο στο ΜΤΣ στο Τμήμα των ΒΟΕΑ, να ρωτήσω πότε θα γίνει η καταβολή. Η αρμόδια υπάλληλος μου είπε από τον νέο χρόνο, γιατί δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν αιτήσεις Οκτωβρίου -Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022. Για να πληρώσουν έκτακτο μέρισμα έχουν; Με λύπη διαπιστώνω ότι επαναλαμβάνονται λάθη του παρελθόντος! Ο κύριος Υπουργός έχει ενημερωθεί;

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 23:53 | ΝΙΚΟΣ

  Πέρυσι, δείτε σχετική ενημέρωση «https://uniformnews.gr/αστυνομία-σώματα-ασφαλείας/μ-τ-σ-ανακοίνωση-καταβολής-βοεα-μηνών/» είχαν πληρωθεί και οι αιτήσεις ΒΟΕΑ μηνός Οκτ εντός του 2021. Φέτος ο τελευταίος μήνας θα είναι ο Σεπτέμβριος. “https://mts.army.gr/anakoinoseis/anakoinosi-katavolis-voea-minos-septemvriou-etous-2022/” Στον προϋπολογισμό του ΜΤΣ όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του https://mts.army.gr/miniaios-py-2022/ για ΒΟΕΑ είχε 35.000.000 για φέτος. Μέσα στον Νοέμβριο πλήρωσε το ελάχιστο ποσό των 178.000. Έχει υπόλοιπο σχεδόν 9.000.000 για ΒΟΕΑ και οι αιτήσεις κάθε μήνα δεν υπερβαίνουν σε κόστος, όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, τα 2,5 – 3 εκ Ευρώ. Συνεπώς, θα μπορούσαν να καλυφθούν και οι αιτήσεις Οκτ και Νοε εντός του 2022. Γιατί τέτοιο μπάχαλο σε βάρος των παιδιών μας? Τι κάνει η ΕΑΑΣ και ο Υπουργός?

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 19:28 | Πέτρος

  Ευχαριστούμε τον Αξιότιμο κο ΥΕΘΑ, όσο και την επιτελική του ομάδα, καθώς με το παρόν σχέδιο νόμου επιλύεται το βαθμολογικού ζητήμα, των Αξκών προέλευσης αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι οποίοι κατατάχθηκαν κατά τα έτη 1991-92-93. Με αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται οριστικά από την παρούσα κυβέρνηση, η μακροχρόνια αδικία που υπέστησαν οι υπόψη Αξκοί λόγω των στρεβλώσεων του παρελθόντος, αφού καταλαμβάνονταν ακριβώς πάνω στο όριο των οροσήμων, που θέτει η κείμενη νομοθεσία και οι αρχές διατήρησης της οικείας επετηρίδας. Παράλληλα έτσι ενισχύεται το περί Δικαίου Αίσθημα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

  Αξκός ΑΣΣΥ Τάξη 95 (13η ΣΜΥΝ)

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 20:31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  To προς ψήφιση άρθρο αναφέρει ότι καταβάλλεται «έκτακτο μέρισμα από τα έσοδα της τρέχουσας χρήσης, εάν με βάση τα αποτελέσματα εννεάμηνου προκύπτει απόδοση εσόδων πλέον των προϋπολογισθέντων, για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Ταμείου.». Το γεγονός ότι το ΜΤΣ, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε απλήρωτες τις αιτήσεις ΒΟΕΑ μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022, προκειμένου να βάλει στην άκρη χρήματα για να καταβάλει έκτακτο μέρισμα, δηλώνει ότι έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του και θέλει να καταβάλει και έκτακτο μέρισμα; Οι αιτήσεις Δεκεμβρίου είναι λογικό να μην πληρωθούν , γιατί δεν είναι χρονικά εφικτό. Οι άλλοι δύο μήνες; Περιμένουν εκατοντάδες παιδιά εν μέσω εορτών να λάβουν την κουτσουρεμένη προκαταβολή του ΒΟΕΑ! Τέτοιου είδους ενέργειες δεν τιμούν τους διοικούντες του! Άραγε ο Κος Υπουργός συμφωνεί με αυτή την τακτική;

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 12:32 | Γεράσιμος

  Πρέπει το έκτακτο μέρισμα να προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά – οριστικά στοιχεία του ισολογισμού του προηγούμενου έτους και όχι τα προσωρινά του 9μηνου, καθώς τα στοιχεία αυτά αφενός είναι αβέβαια, αφετέρου δεν έχουν προσδιορισθεί όλες οι υποχρεώσεις του Ταμείου, οι οποίες πρέπει να αφαιρεθούν. Βλέπε παρόμοιες διατάξεις του αν.1988/1939 άρθρο 13 και πδ.21/1931 άρθρο 85 για ΜΤΑ και ΜΤΝ αντίστοιχα.Επομένως, προκύπτει κίνδυνος για τη βιωσιμότητα του ΜΤΣ, στην περίπτωση που η δυνατότητα χορήγησης εκτάκτου βοηθήματος στηρίζεται σε προσωρινά αβέβαια στοιχεία και όχι σε οριστικά, όπως εκείνα του ισολογισμού.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 21:48 | ΝΙΚΟΣ

  Με την κατάργηση της εισφοράς του ν.4093/12 και την αντίστοιχη του 3986/11 το ΜΤΣ κάθε χρόνο έκτακτα μερίσματα θα δίνει.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 18:19 | Κώστας

  Σωστή απόφαση να συμπεριληφθεί και το ΜΤΣ για ένα επιπλέον μέρισμα. Αρκεί να δωθει φέτος ώστε να πάρουμε και εμείς όπως και οι συνάδελφοι των υπολοίπων ΜΤ.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 18:00 | Κωνσταντίνος Τσιολπιδης

  Είναι γνωστό ότι χιλιάδες ε.α συνάδελφοι δε θα δουν καμία αύξηση από 1/1/2023 λόγω μεγάλης προσωπικής διαφοράς.Ελάχιστη ένδειξη πρόνοιας από το ΥΠΕΘΑ προς αυτούς τους ανθρώπους είναι να δοθεί έστω και μετά την ψήφιση του νόμου, τέλος Ιαν 2023, ένα μέρισμα του ΜΤΣ. Σωστή η διάταξη, «Κάλιο αργά παρά ποτέ»